Consignatievoorraad, hoe zit het precies?

Internationale omzetbelastingproblematiek: consignatievoorraad

Consignatiemagazijnen / consignatievoorraad

De internationale omzetbelastingproblematiek  is bijzonder ingewikkeld dankzij voortdurende veranderingen in regelgeving en rechtspraak én de snelle ontwikkelingen op internet. Dit artikel geeft u inzicht en handvatten voor de praktijk, waardoor u meer vragen zelf kunt beantwoorden en risico’s kunt onderkennen. De belangrijkste vragen (m.b.t. consignatievoorraad) die moeten worden beantwoord zijn:

  • Gaat het om een goed een dienst of een digitale dienst?
  • Levert u aan een particulier of een bedrijf?
  • Waarvandaan vind de levering of dienst plaats?

Verkoopt u producten vanuit Nederland naar een klant in Duitsland en maakt u hierbij gebruik van een consignatiemagazijn/consignatievoorraad dan gelden met betrekking tot de btw de volgende regels:

Artikel 3a lid 1 en 2 Wet op de Omzetbelasting 1968; Overbrenging van een goed naar een andere lidstaat is een belastbaar feit. Vervolgens is de plaats van levering: De plaats waar een levering wordt verricht, is: Artikel 5.1a. ingeval het goed in verband met de levering wordt verzonden of vervoerd, de plaats waar de verzending of het vervoer aanvangt;
In dit geval is de afnemer bekend voor verzending. Is de afnemer niet bekend voor verzending naar het magazijn in het andere EU land dan geldt: Artikel 5.1b. in andere gevallen de plaats waar het goed zich bevindt op het tijdstip van de levering. Plaats van levering is in dit geval het Duitse magazijn.

Op basis van een uitspraak van het Bundes Finanz Hof (BHF) BFH, Urteil v. 16.11.2016, V R 1/16) Een levering is ook een verzendingslevering als het product via een consignatiemagazijn aan de klant wordt geleverd. Voorwaarde is dat de afnemer al vanaf de eerste verzending (naar het consignatiemagazijn) vaststaat. Staat de afnemer niet vast dan is de levering na het consignatiemagazijn een lokale belaste levering!

Consignatievoorraad : magazijn

 

 

Belaste levering

Duitsland belaste levering dient u zich te registreren bij het Finanzamt en vervolgens maandelijks Duitse btw aangiften te doen. Bovenstaand voorbeeld vindt bijvoorbeeld toepassing bij het gebruik van Amazone FBA. Uw goederen bevinden zich in een Amazone magazijn en het gehele verkoopproces en de afhandeling hiervan inclusief verzending naar de particulieren klant vind hiervandaan plaats.

Internationaal component omzetbelasting

Omzetbelasting is een complexe regelgeving zeker als daar een internationaal component aan wordt toegevoegd. Ik heb mij in dit artikel beperkt tot een Nederlandse ondernemer die levert binnen de EU. Bedenkt u zich eens wat er omzetbelastingtechnisch zou gebeuren als een Nederlandse ondernemer zijn goederen in een magazijn in het Verenigd Koningkrijk heeft liggen, hij verkoopt deze goederen aan een Belgische ondernemer die het op zijn beurt verkoopt aan een Poolse particulier. De Nederlandse ondernemer verzend de goederen vanuit het VK naar Polen.

De oplossing van deze transacties leest u in het volgende artikel.

Bron artikel Consignatievoorraad: Marco van Houttum, van CijferAdvies Almelo/ Kennispunt
Aan de samenstelling van dit artikel over consignatievoorraad is de nodige zorg besteed. CijferAdvies Almelo/Kennispunt kan echter niet garanderen dat de inhoud zijnde de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is. De informatie in dit artikel is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie over consignatievoorraad is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met: CijferAdvies Almelo

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws
op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.

Something went wrong. Please check your entries and try again.