Schijnzelfstandigheid voorkomen

Schijnzelfstandigheid, hoe zit het?

Ook al werkt u al jaren als zzp’er, toch kan de Belastingdienst u zien als werknemer. Dan bent u opeens schijnzelfstandig. Uw opdrachtgever moet loonheffingen betalen. En u krijgt misschien een naheffing. Hoe voorkomt u schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid voorkomen

De Belastingdienst kijkt naar een aantal criteria. U hoeft niet aan alle punten te voldoen. Het gaat om het totaalplaatje. De criteria:

 • Er is geen gezagsverhouding. Dit is een lastige. Want als zzp’er moet u toch vaak verantwoording afleggen aan uw opdrachtgever. Of u draait mee in een team, waarbij u ook deelneemt aan overleggen. Het begrip gezagsverhouding wordt daarom opnieuw bekeken.
 • U krijgt geen vast loon. Bijvoorbeeld per maand. U wordt dus alleen betaald als u werkt. En alleen voor het werk dat u heeft gedaan.
 • U mag vervanging sturen. Bijvoorbeeld: als u ziek bent. Ook dit begrip wordt opnieuw bekeken. Want veel zzp’ers werken als specialist. Vervanging kan dan lastig zijn.
 • U gebruikt eigen materiaal. Bijvoorbeeld: u gebruikt uw eigen laptop of u neemt uw eigen helm mee naar de bouwplaats. Dit is geen officieel criterium, maar het telt wel mee voor het totaalplaatje.

Gevolgen schijnzelfstandigheid

Voor u:

 • u kunt alleen verder met uw opdracht als u de werkwijze aanpast of als uw opdrachtgever u in dienst neemt. U kunt uw werkwijze aanpassen door bijvoorbeeld een modelovereenkomst te gebruiken.
 • de Belastingdienst kan u naheffingen opleggen.
 • u kunt uw ondernemersaftrek kwijtraken.

Voor uw opdrachtgever:

 • uw opdrachtgever kan een boete krijgen van de Belastingdienst.
 • uw opdrachtgever moet alsnog de sociale verzekeringen, pensioen en vakantiedagen betalen.
 • als uw opdrachtgever met u verder gaat, dan moet u de werkwijze aanpassen of krijgt u een dienstverband.

Gebruik een modelovereenkomst

Begin 2016 werd de Wet DBA ingevoerd. De modelovereenkomst is onderdeel van deze wet. In een modelovereenkomst kunt u voortaan uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever vastleggen. Dit is niet verplicht. In situaties waarin niet meteen duidelijk is of het om zzp-schap of loondienst gaat is het gebruik van een modelovereenkomst aan te raden. In de modelovereenkomst legt u afspraken vast met uw opdrachtgever. U stelt zelf een modelovereenkomst op of u downloadt een modelovereenkomst van belastingdienst.nl of fnv.nl.

Modelovereenkomst laten beoordelen door Belastingdienst

U mag een modelovereenkomst zelf aanpassen, zo lang uw aanpassingen niet in strijd zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. Bij twijfel kunt u de modelovereenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst.

Uitkomsten beoordeling Belastingdienst

Als u uw modelovereenkomst voorlegt aan de Belastingdienst, zijn er 3 uitkomsten mogelijk:

 • Er is geen sprake van loondienst: uw opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen, tenzij er sprake is van een fictief dienstverband. Dat moet uw opdrachtgever zelf nagaan.
 • Er is wel sprake van een dienstverband: de opdrachtgever moet loonheffingen inhouden en betalen.
 • De Belastingdienst kan niet beoordelen of er sprake is van dienstverband: de modelovereenkomst laat beide mogelijkheden open.

In het eerste geval heeft u zekerheid dat u geen dienstverband heeft. In de andere 2 gevallen past u de overeenkomst aan en laat hem opnieuw beoordelen. Lees ook de veelgestelde vragen over VAR-DBA voor zzp’ers.

Handhaving Wet DBA uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes van Financiën liet op 18 november 2016 weten dat hij de handhaving van de Wet DBA uitstelt tot juli 2018. Zo kan hij meer duidelijkheid geven over het gebruik van de overeenkomst.

Bron: Ondernemersplein

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws
op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.

Something went wrong. Please check your entries and try again.