Eigen goederen naar ander EU-land

Eigen goederen naar ander EU-land

Eigen goederen naar ander EU-land vervoeren, wordt ook wel Intra communautaire transactie genoemd. Dat is voor een ondernemer geen kunstje maar maatwerk.

In Nederland geldt dit als intracommunautaire levering, belast met 0% btw. In het EU-land waar de goederen aankomen, geldt het overbrengen van de goederen als intracommunautaire verwerving. Deze verwerving is belast met het btw-tarief dat daar geldt. U moet de waarde van de goederen zowel op uw Nederlandse als op uw buitenlandse btw-aangifte aangeven. Ook geeft u de waarde van de goederen op in uw opgaaf ICP. Als waarde neemt u de inkoopprijs of de voortbrengingskosten. U hoeft geen factuur te maken.
(bron: Belastingdienst)

Aan het eind van het vorige artikel: internationale omzetbelastingproblematiek consignatievoorraad stelde Marco van Houttum (tevens auteur van dit artikel) de volgende vraag:

Bedenkt u zich eens wat er omzetbelastingtechnisch zou gebeuren als een Nederlandse ondernemer zijn goederen in een magazijn in het Verenigd Koningkrijk heeft liggen, hij verkoopt deze goederen aan een Belgische ondernemer die het op zijn beurt verkoopt aan een Poolse particulier. De Nederlandse ondernemer verzend de goederen vanuit het VK naar Polen.

In dit artikel geeft Marco de antwoorden op deze vraag:

Ik begin met het schematisch weergeven van de situatie:

Voorraad in buitenland

De eerste belaste levering is de intra communautaire levering (ICL) naar het Verenigd Koninkrijk vanuit Nederland. De Nederlandse ondernemer geeft de ICL aan in zijn aangifte en IC Listing. De intra communautaire verwerving (ICV) in het Verenigd Koninkrijk geeft de Nederlandse ondernemer aan met zijn UK btw nummer als ICV.

De Nederlandse ondernemer stuurt een factuur met VK btw naar de Belgische ondernemer omdat dit een binnenlandse levering is in het Verenigd Koninkrijk, er vanuit gaande dat bij het neerleggen van de voorraad niet bekend was wie de afnemer zou worden, zie hiervoor mijn vorige artikel.

De levering van de goederen naar de Poolse particulier loopt via de Belgische ondernemer. Hij verstuurt een factuur voor levering naar Polen. De levering vind plaats vanuit het Verenigd Koninkrijk, hier vangt het vervoer aan.

De Belgische ondernemer moet zich registreren in het Verenigd Koninkrijk, omdat hij een binnenlandse levering verricht vanuit het Verenigd Koninkrijk aan de Poolse particulier. Hij geeft voor deze verkoop in het Verenigd Koninkrijk de btw aan.

Deze levering is belast in het Verenigd Koninkrijk omdat hier het vervoer aanvangt en de Belgische ondernemer opdracht geeft voor de rechtstreekse levering van het Verenigd Koninkrijk naar Polen.

Deze levering valt onder de afstandsverkopen regeling. Als de Belgische ondernemer over de drempel komt of al is gekomen in het voorgaand jaar ( €37.154) dan moet hij de Poolse particulier factureren met Poolse btw. De levering is belast in het EU-land waar de goederen na vervoer aankomen. De drempelbedragen kunt u hier vinden.

De Poolse particulier hoeft vanzelfsprekend niets aan te geven.

ABC Levering van toepassing?

Let op!

Er is geen sprake van een ABC levering, omdat de Poolse afnemer een particulier is.
Was deze afnemer een ondernemer dan had de ABC regeling kunnen worden toegepast.

Omdat wordt voldaan aan alle voorwaarden:

U kunt aantonen dat u de goederen van A hebt gekocht met het doel ze door te verkopen aan C. Dat toont u aan met bijvoorbeeld een contract of een offerte.

• Er zijn 3 ondernemers die elk in een verschillend EU-land een btw-identificatienummer hebben.

• U maakt met A de afspraak over het vervoer van de goederen.

• De goederen gaan van A rechtstreeks naar C in het land van C.

• U bent niet geregistreerd in het land van C.

• Uw intracommunautaire levering aan C neemt u op in uw btw-aangifte en opgaaf ICP.

kan de vereenvoudigde ABC regeling worden toegepast.

Bij de normale ABC-levering verkoopt ondernemer A aan B en B aan C. De goederen gaan rechtstreeks van A naar C. Als het vervoer plaatsvindt in het kader van de levering A-B, moet B zich registreren in het land van C en daar aangifte doen. Deze registratie en btw-aangifte zijn niet nodig bij een vereenvoudigde ABC-levering.

Btw gevolgen van een normale ABC transactie:

De levering waaraan het vervoer kan worden toegekend is de intracommunautaie levering, de andere levering is een binnenlandse levering in het land van vertrek of aankomst van de goederen.

Btw gevolgen van de vereenvoudigde ABC regeling:

De transactie tussen A en B is een intra communautaire transactie, de binnenlandse levering aan C kan door B worden verlegt naar C.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan levert deze vereenvoudigde regeling een aantal administratieve voordelen op aan metname de middelste partij.

Brexit

Tot slot nog even kijken wat er gebeurt na de Brexit, waarbij moet worden opgemerkt dat er nog geen helderheid is over hoe een en ander gaat verlopen. Duidelijk is dat na de Brexit het Verenigd Koningkrijk geen EU land meer is. Er is dan geen sprake meer van intra communautaire transacties maar van import en export. Meer hierover volt zodra duidelijk is wat de afspraken gaan worden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Bron artikel:Marco van Houttum, van CijferAdvies Almelo/ Kennispunt.

Aan de samenstelling van dit artikel over intra communautaie transacties is de nodige zorg besteed. CijferAdvies Almelo/Kennispunt kan echter niet garanderen dat de inhoud zijnde de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is. De informatie in dit artikel is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie over intra communautaie transacties is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met: CijferAdvies Almelo

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws
op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.

Something went wrong. Please check your entries and try again.