Geen bijzondere bijstand voor nota belastingadviseur

Wie in zwaar weer zit en voor de kosten van fiscaal advies een beroep moet doen op bijzondere bijstand, hoeft daar weinig van te verwachten. Volgens de Centrale Raad van Beroep zijn de kosten voor fiscaal advies nog geen uit bijzondere omstandigheden voorvloeiende kosten die de bijstandsnorm overstijgen.

Een (gewezen) ondernemer was verwikkeld in juridische procedures waarvoor hij kosten maakte voor advies en juridische bijstand. De kosten betroffen onder meer reiskosten naar advocaten en het juridisch loket en een nota van 19 maart 2014 van zijn belastingadviseur in verband met een boekenonderzoek van 7 december 2010. Vanwege een inkomen op bijstandsniveau deed hij een beroep op de bijzondere bijstand op grond van de Wet werk en bijstand. Dit verzoek werd door het College van B&W van zijn gemeente afgewezen: de bedoelde kosten behoren tot de algemene kosten van bestaan, die niet kunnen worden afgewenteld op de WWB. Het betreft volgens de afwijzing reguliere kosten die men uit een inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm zou kunnen voldoen.

Toch reguliere kosten

De zaak wordt uiteindelijk voorgelegd aan de Centrale Raad van Beroep. De man stelt daar dat de gemaakte kosten geen reguliere kosten zijn die uit een inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm zouden kunnen worden voldaan. Het betreft kosten vanwege procedures die hij zelf niet heeft gestart. De Centrale Raad van Beroep ziet dat echter anders. Het gaat bij de reiskosten en de kosten van de nota om incidentele algemene kosten van het bestaan, die in beginsel uit het inkomen op bijstandsniveau dienen te worden voldaan. Ook als voor die kosten een objectieve noodzaak bestaat, kan daarvoor alleen bijzondere bijstand worden verleend als sprake is van bijzondere omstandigheden. Bovendien moeten de kosten niet uit het inkomen en de aanwezige draagkracht zijn te voldoen. Dat sprake is van bijzondere omstandigheden waaruit de kosten voortvloeien is volgens de Centrale Raad van Beroep niet gebleken. De enkele omstandigheid dat de nota ziet op een advies in verband met een procedure met de Belastingdienst, maakt op zichzelf niet dat sprake is van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten.

 

Wet: art. 35 WWB

Meer informatie: Centrale Raad van Beroep 20 maart 2018 (publ. 3 april 2018), ECLI:NL:CRVB:2018:883

bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws
op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.

Something went wrong. Please check your entries and try again.