Houd rentebetaling en schenking gescheiden

Als ouders hun kinderen geld lenen ter financiering voor de eigen woning, is het handig als de kinderen daadwerkelijk rente betalen. Deze rente is immers aftrekbaar. Daarnaast kunnen ouders hun kinderen een schenking doen toekomen, maar deze schenking moet zo veel mogelijk los (lijken te) staan van de rentebetaling.

Voor de aftrekbaarheid van de eigenwoningrente maakt het niet uit of de lening wordt verstrekt door een bank of door een familielid. Als de ouders een eigenwoninglening verstrekken, is het echter wel zaak op te letten als zij de betaalbaarheid van deze lening willen bevorderen. Zo is sprake van een schenking als zij de rente kwijtschelden. Bovendien kan het kind dan de eigenwoningrente niet aftrekken omdat deze rente niet om hem drukt. De ouder kan de rente wel terugschenken, maar dan is het verstandig om de rentebetaling en de schenking gescheiden te houden. Dit kan door de schuldenaar daadwerkelijk de rente (periodiek) te laten betalen aan de schuldeiser terwijl de schenking op een ander moment plaatsvindt. Zo kan men voorkomen dat de fiscus stelt dat feitelijk sprake is van het niet (geheel) drukken van de rentekosten.

Met name vermogende particulieren willen nog wel eens een lening verstrekken aan familieleden die wat financiële ondersteuning kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een eigen woning. Dit kan bepaalde fiscale voordelen bieden, mits een en ander goed wordt uitgevoerd. Hierbij kunt u als adviseur een rol spelen, zeker als u handvatten gebruikt die de geactualiseerde toolkit Familielening u biedt.

 

Wet: art. 3.120 Wet IB 2001

bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws
op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.

Something went wrong. Please check your entries and try again.