Afschaffing dividendbelasting vraagt om overgangsmaatregel

De bestaande claim op niet-uitgekeerde winst zal met de voorgestelde afschaffing van dividendbelasting per 2020 verloren gaan. Hoogleraar belastingheffing van concerns Jan van de Streek (UvA) beveelt een overgangsmaatregel aan om forse budgettaire derving door anticipatiegedrag in 2018 en 2019 te voorkomen.

Hoogleraarbelastingheffing van concerns Jan van de Streek (UvA)is van mening dat er dringend behoefte bestaat aan een overgangsmaatregel bij de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020. Naar verwachting zullen bedrijven anticiperen op de voorgestelde afschaffing van dividendbelasting door in 2018 en 2019 uitdeling van winst achterwege te laten. Opgepotte winsten kunnen dan vanaf 2020 vrij van dividendbelasting worden uitgekeerd. Dit zou tot een forse derving van dividendbelastinginkomsten kunnen leiden.

Overgangsmaatregel excessieve dividenden

Jan van de Streek denkt aan een overgangsmaatregel (tot 2025) in de vorm van een tijdelijke bronheffing op excessieve dividenden. De kwalificatie excessief dividend kan worden gemeten aan in het recente verleden gevoerde uitkeringsbeleid. Onder deze overgangsmaatregel zou volgens Van de Streek de ‘gewone’ commerciële jaarwinst vanaf 2020 nog steeds belastingvrij moeten kunnen worden uitgekeerd, behalve voor zover deze bestaat uit de realisatie van winstreserves aanwezig op 1 januari 2020.

Bewezen effectief

Een dergelijke overgangsmaatregel voor excessieve winstuitdelingen is niet nieuw. Bij de invoering van de vermogensrendementsheffing (Wet IB 2001) heeft een dergelijke maatregel ervoor gezorgd dat schokeffecten uitbleven bij het vervallen van de IB-claim op daadwerkelijk genoten dividendinkomen.

Wet: art. 1 Wet op de dividendbelasting 1965

 

bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws
op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.

Something went wrong. Please check your entries and try again.