Beleid over btw-heffing zonnepanelen verduidelijkt

Staatssecretaris Menno Snel heeft documenten openbaar gemaakt over het beleid van de Belastingdienst met betrekking tot de btw-heffing van zonnepanelen.

In de notitie staan de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017 beschreven.

Uit de leer van de formele rechtskracht volgt dat niet wordt teruggekomen op een afgewezen verzoek om teruggaaf indien een belanghebbende in reactie op deze afwijzing geen gebruik heeft gemaakt van zijn bezwaar en beroepsmogelijkheden. Het is te verwachten dat het hanteren van de formele rechtskracht (= weigeren van een teruggaaf) bij zonnepaneelhouders waarvan een eerder teruggaafverzoek is afgewezen, (enige) reuring zal geven. Zonnepaneelhouders die destijds niets hebben gedaan en zonnepaneelhouders aan wie het uitreiken van een aangifte is geweigerd zullen de btw — naar aanleiding van het arrest —op verzoek immers wel terug kunnen krijgen. Afwijken van de leer van de formele rechtskracht heeft echter precedentwerking voor alle belastingen met (potentieel) enorme budgettaire belangen en is daarom niet mogelijk.

Praktijkdag

Meer weten over fiscaliteit en duurzaamheid? Kom dan naar de Praktijkdag fiscaliteit en duurzaamheid op dinsdag 8 oktober 2019.

Bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws
op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.

Something went wrong. Please check your entries and try again.