0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Adviseur had meer aandacht aan advies moeten schenken

Stel dat een belastingadviseur adviseert over een hoge onbelaste schenking, maar vergeet te vragen of er in het verleden al schenkingen zijn gedaan. Volgens Rechtbank Noord-Holland is dan sprake van onzorgvuldig advieswerk.

Een moeder vroeg aan een belastingadviseur naar de mogelijkheden om een groot geldbedrag te schenken aan haar dochter. Daarop bracht de adviseur een advies uit waarbij hij aangaf dat de moeder een bepaald geldbedrag onbelast aan haar dochter kon schenken. Na enige tijd stuurde de Belastingdienst een brief waarin de inspecteur mededeelde van de aangifte schenkbelasting te zullen afwijken. De dochter moest € 6.703 schenkbelasting betalen, omdat zij in 2008 al een hoge schenking had ontvangen van haar moeder. Daarbij werd de eenmalige verhoogde schenkvrijstelling toegepast.

Vordering tot schadevergoeding

Moeder en dochter starten een civiele procedure. Bij Rechtbank Noord-Holland vorderen zij schadevergoeding van de adviseur vanwege ernstig tekortschieten in zijn advisering.

Verweer adviseur

Volgens de adviseur moest de vordering worden afgewezen. Moeder en dochter hadden de adviseur moeten informeren dat er in het verleden al een grote schenking was geweest. Hoewel de schenking uit 2008 mogelijk door het kantoor was verzorgd, waren daar geen stukken meer van. De adviseur vernietigde na verloop van vijf jaar de administratie. Van 2008 waren geen stukken meer aanwezig op kantoor.

Oordeel rechtbank

De Rechtbank oordeelt dat de moeder niet deskundig was op het gebied van belastingen. Zij wist hier niets van en hoefde dat ook niet te weten. Het was aan de adviseur om haar op dit gebied deskundig te adviseren. Die advisering houdt meer in dan alleen het invullen van een aangifte schenkbelasting. Advisering houdt ook in het actief bevragen aan de moeder of er eventueel in het verleden al (grote) schenkingen zijn geweest. Deze schenkingen kunnen immers van invloed zijn op vrijstellingen van de te betalen schenkbelasting op een latere schenking. Dat alles heeft de adviseur nagelaten en daarmee is het advieswerk van de adviseur onzorgvuldig. Daaraan doet niet af dat niet de adviseur maar een fiscaal medewerker de aangifte heeft gedaan. Evenmin dat dergelijke adviezen maar sporadisch voorkomen. De rechter veroordeelt de adviseur tot het betalen van een schadevergoeding onder meer bestaande uit de verschuldigde schenkbelasting van € 6.703 door de dochter.

Wet: art. 33 SW (2017), art. 6:74 BW en art. 7:400 BW

Meer informatie: Rechtbank Noord-Holland 25 november 2020 (gepubliceerd 27 november 2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:9737, 8707308 \ CV EXPL 20-4044 (BV-WT)

Bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiƫle zaken en administratie.