0342-400639 | info@cijferadvies.nl

De vier soorten van bedrijfsaansprakelijkheid

Voor schade die werknemers, producten of diensten van een organisatie veroorzaken is de desbetreffende organisatie aansprakelijk. Zo kan een klant van een administratie-, belastingadvies- of accountantskantoor financiële schade oplopen als gevolg van verkeerd advies. Welke vormen van bedrijfsaansprakelijkheid zijn er zoal?

Een organisatie kan onder andere te maken krijgen met algemene aansprakelijkheid voor alle schade die niet direct verband houdt met de producten of diensten die een organisatie levert. Een voorbeeld: een werknemer kijkt onderweg naar een klant niet goed uit met oversteken. Het gevolg: een fietser valt en loopt schade op aan zijn fiets en zijn kleding. Naast algemene aansprakelijkheid kan sprake zijn van productaansprakelijkheid voor schade:

  • door gebreken aan producten die een organisatie fabriceert, behandelt, bewerkt, importeert en exporteert;
  • door gebreken aan producten die een organisatie van andere organisaties in de Europese Unie (EU) koopt en onder eigen label doorverkoopt;
  • door gebreken aan producten die een organisatie importeert van buiten de EU naar Nederland. De organisatie wordt dan gezien als producent en is productaansprakelijk.

Dienst- en werkgeversaansprakelijkheid

Een derde vorm van bedrijfsaansprakelijkheid is dienstaansprakelijkheid voor alle schade die een werknemer veroorzaakt bij het verlenen van een dienst. Een laatste vorm van bedrijfsaansprakelijkheid is werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten van werknemers, stagiairs en ingehuurde zzp’ers.

Verzekering dekt kosten van de schade

Een organisatie kan ervoor kiezen om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering beschermt een organisatie tegen de gevolgen van productaansprakelijkheid, dienstaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. Ook dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de kosten van schade die niets met het beroep te maken heeft. Dit betreft materiële schade en letselschade die een organisatie als aansprakelijk gestelde moet vergoeden.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.