0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Fiscus geeft tekst en uitleg over coronareserve

De reserve die ondernemingen kunnen vormen voor verliezen door de coronacrisis kan ook bestaan uit beleggingsverliezen. Het verlies hoeft namelijk niet gekoppeld te zijn aan ondernemingsvermogen. Dat is één van de antwoorden van de Belastingdienst in een document met 32 vragen en antwoorden over de fiscale ‘coronareserve’.

De coronareserve is ingevoerd om ondernemingen snel financiële lucht te geven in de crisis. Door de noodmaatregel kunnen getroffen bv’s een verwacht coronagerelateerd verlies over 2020 alvast verrekenen met een winst uit 2019. Dat scheelt vennootschapsbelasting (VPB).

Reserve vormen mag tot aanslag onherroepelijk is

Er zitten uiteraard wel voorwaarden vast aan het vormen van de coronareserve. Zo moet de complete reserve in het boekjaar na de vorming weer belast vrijvallen in de winst. Ook mag het verwachte coronaverlies over 2020 niet groter zijn dan de winst over 2019.

Voor een verdere verduidelijking van de werking heeft de Belastingdienst een document opgesteld met vragen en antwoorden. Overigens wel met de disclaimer dat aan de vragen en antwoorden ‘geen rechten kunnen worden ontleend’.

In het document staat onder meer uitgelegd dat een onderneming nog een coronareserve mag vormen totdat de aanslag over het jaar waarin de reserve is gevormd onherroepelijk vaststaat. Verder legt het document uit dat de Belastingdienst bij de vorming in eerste instantie alleen toetst of de reserve niet hoger is dan de winst uit 2019. Later kan de fiscus ook nog toetsen of er daadwerkelijk een corona gerelateerd verlies is geleden over 2020. Ook is een dividenduitkering in 2020 geen belemmering voor het vormen van een coronareserve. Voor andere noodmaatregelen (tool), zoals de loonkostensubsidie NOW en bijzonder uitstel van belasting, geldt wel als eis dat de aanvrager geen dividend of bonussen mag uitbetalen.

Invloed van coronareserve op de innovatiebox

Een andere vraag gaat over beleggingsverliezen. Een coronareserve mag ook uit dergelijke verliezen bestaan, verklaart de Belastingdienst. Het is namelijk geen voorwaarde dat ‘een onderneming moet worden gedreven’ of dat de verliezen gekoppeld zijn aan ondernemingsvermogen. Daarnaast gaat het document nog in op de gevolgen voor de innovatiebox (infographic). Dat is een bijzondere regeling in de VPB voor winst uit innovaties. De fiscus legt uit dat de winsten in de innovatiebox in principe losstaan van deze coronareserve. Het voordeel uit innovatie wordt vaak apart vastgesteld en kan dus in de innovatiebox blijven. Anders is het als een bv het forfait in de innovatiebox gebruikt. Daarbij hoeft de bv niet uit te dokteren welk deel van de winst precies uit innovatie komt, maar rekent de onderneming met een forfait. Omdat dit een vast percentage van de winst is, heeft het vormen van een coronareserve hier ook invloed op.

De Belastingdienst gaat ook nog in op onder meer de invloed op de fiscale winstbepaling en de fiscale eenheid voor de VPB. Het volledige document is hier te vinden.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiƫle zaken en administratie.