0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Generieke overheidssteun vanaf nu niet meer wenselijk

De steunmaatregelen van de rijksoverheid waren succesvol in de compensatie van omzetverliezen in de zwaarst getroffen bedrijfstakken, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een recente analyse. Dezelfde analyse laat ook zien dat een deel van de steun terecht is gekomen bij bedrijfstakken die minder geraakt zijn. Volgens DNB is daarom in de toekomst een andere aanpak gewenst.

Het nadeel van generieke steun is dat ondernemingen minder geprikkeld worden om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, aldus DNB. Door de steunmaatregelen (tool) bleven het aantal faillissementen en de werkloosheid laag. Deze maatregelen kostten de overheid echter veel geld. Zo kostten de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in totaal €40 miljard. Daarnaast hebben ondernemingen op dit moment nog een schuld aan de Belastingdienst openstaan van ruim €20 miljard.

Gebruik van omzetdrempel

Gemiddeld vroeg 43% van ondernemingen uit de zwaarst getroffen bedrijfstakken belastinguitstel aan. Voor de minst getroffen bedrijfstakken was dit gemiddeld slechts 18%. Het belastinguitstel komt echter ook voor een groot deel terecht bij ondernemingen die relatief licht zijn geraakt door de coronacrisis en ook relatief vaak bij ondernemingen met een lage productiviteit, in tegenstelling tot de steunmaatregelen. Het gebruik van een omzetdrempel, die niet voorzien is bij het belastinguitstel, kan dus bijdragen aan de gerichtheid van maatregelen.

Schuldherstructurering noodzakelijk

Voor levensvatbare ondernemingen met een hoge belastingschuld kan schuldherstructurering noodzakelijk zijn voor een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Voor dergelijke ondernemingen is het dus goed dat de fiscus aankondigde zich vanaf augustus 2022 soepeler op te stellen in minnelijke akkoorden en de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Voor het opvangen van een mogelijke stijging in schuldakkoorden moet de overheid eventuele knelpunten bij de rechterlijke macht, de herstructureringspraktijk, de schuldhulpverlening en de Belastingdienst in kaart brengen en wegnemen.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiƫle zaken en administratie.