0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Nieuwe verplichtingen door invoering UBO-register

Op 27 september 2020 is invoering van het UBO-register in Nederland een feit. Vanaf dan moeten juridische organisaties hun uiteindelijk belanghebbenden inschrijven in een centraal, openbaar register. De wet legt niet alleen verplichtingen op aan de betrokkenen bij de organisatie zelf, maar ook aan Wwft-instellingen.

Het UBO-register treedt op 27 september 2020 in werking. UBO is de afkorting van het Engelse Ultimate Beneficial Owner ofwel uiteindelijk belanghebbende. Bv’s, nv’s, stichtingen, verenigingen, vof’s, STAK’s, maatschappen, Cv’s, ANBI’s en kerkgenootschappen moeten straks hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) registreren. Daarnaast worden stichtingen per 8 juli 2020 verplicht om in hun eigen administratie uitkeringen aan personen bij te gaan houden in een intern, niet openbaar register.

De registratieplicht van UBO’s

De registratieplicht van UBO’s ziet alleen op in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Verplaatst een vennootschap haar feitelijke leiding naar Nederland, dan hoeft deze vennootschap haar UBO niet in het Nederlandse UBO-register te registreren. Registratie is wel verplicht als de vennootschap haar statutaire zetel naar Nederland verplaatst. Onduidelijk was lange tijd of ANBI-instellingen waren uitgezonderd van de registratieplicht, maar dat is niet het geval. Ook UBO’s van ANBI’s moeten zich registreren in het UBO-register.

Bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.