0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Schenk voor 1 januari 2021 aan kinderen

In het kader van estate planning kan het voor ouders raadzaam zijn om ieder jaar de van schenkbelasting vrijgestelde schenking te doen aan hun kinderen. Moet het kind de schenking gebruiken voor zijn eigen woning? Dan is in beginsel een eenmalige verhoogde vrijstelling van toepassing mits het kind de juiste leeftijd heeft.

Als een (groot)ouder nog vóór 1 januari 2021 een schenking doet aan zijn (klein)kinderen, is de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515 (kinderen) of € 2.208 (algemene vrijstelling) te benutten. Gaat het om kinderen tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunnen zij in beginsel eenmalig de vrijstelling voor schenkingen van ouders verhogen naar € 26.457. De dag van de 40e verjaardag valt overigens nog binnen de leeftijdsgrens. Betreft het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 55.114. Bij een schenking voor een eigen woning stijgt de eenmalige vrijstelling zelfs naar € 103.643. Maar met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking. In fiscaal opzicht maakt het in beginsel geen verschil of de schenking in 2020 of in 2021 wordt gedaan. De vrijstelling van € 103.643 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Gespreid schenken

De ouder hoeft het gehele bedrag van € 103.643 niet in één jaar te schenken. Hij kan het onbenutte deel gespreid schenken over een periode van maximaal twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Let op dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking plaatsvond. Ook bij gespreid schenken mag de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden. Heeft de beoogde begunstigde de leeftijd van 40 jaar al bereikt? Maar is zijn partner wel jonger? Dan is de eenmalige vrijstelling toch toe te passen.

Wet: art. 33, onderdeel 5° SW 1956

Bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.