0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Strenge veiligheidseisen aan digitale oprichting bv

De oprichting van een bv moet straks helemaal digitaal kunnen plaatsvinden. Nu moet een ondernemer hiervoor nog verplicht persoonlijk langs bij een notaris. Het wetsvoorstel dat de digitale oprichting moet regelen is nu ingediend bij de Tweede Kamer.

Nederland moet de digitale oprichting mogelijk maken vanwege een Europese richtlijn. De EU wil hiermee met name het mkb tegemoet komen, omdat een online oprichting tijd en geld scheelt. Tegelijkertijd is de digitale procedure niet verplicht. Een ondernemer kan ook straks de oprichting nog bij de notaris op kantoor regelen.

Notaris verplicht aangesloten op platform

Nederland heeft van Brussel tot 1 augustus 2022 de tijd gekregen om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Het wetsvoorstel dat de digitale oprichting regelt is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. De notaris houdt een grote rol bij de oprichting, alleen zal het vaststellen van de identiteit van de ondernemer en het ondertekenen van de oprichtingsakte straks helemaal digitaal kunnen verlopen. Dat gebeurt via een centraal online platform dat beheerd wordt door de KNB, de beroepsorganisatie van notarissen. Het voorstel is ook dat alle notarissen verplicht zijn aangesloten op dit systeem.

Beeldverbinding met notaris

De oprichtingsakte wordt straks ook digitaal opgesteld, ondertekend en bewaard. Dit kan via een modelakte of via een meer op de onderneming toegesneden akte. In het eerste geval moet de digitale oprichting binnen vijf werkdagen geregeld zijn. In het tweede geval is de uiterste termijn tien werkdagen.
De ondernemer moet nog steeds ‘verschijnen’ bij de notaris, maar dit gaat dan via een beveiligde beeldverbinding. Het kabinet kiest ervoor om geen verdere wettelijke eisen te stellen aan deze beeldverbinding, zoals in de internetconsultatie over het voorstel is gevraagd. Het is aan de notaris om te beoordelen of de verbinding goed genoeg is.

Strenge eisen aan inlogmiddel en handtekening

Vanwege de veiligheidseisen vraagt het hele digitale oprichtingsproces ook wel wat van de ondernemer. Zo stelt het wetsvoorstel eisen aan het inlogmiddel voor het elektronische systeem van de KNB. Dit moet het betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ hebben uit de Europese verordening voor digitale identificatie. Het wetsvoorstel zelf specificeert niet welke inlogmiddelen aan die eisen voldoen. Maar de website van de Rijksoverheid leert dat er momenteel maar twee inlogmiddelen zijn die betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ hebben. Dat is DigiD Hoog (waarbij de chip op de ID-kaart uitgelezen moet worden, zie hier voor meer uitleg) en eHerkenning met veiligheidsniveau 4. Voor deze laatste moet de aanvrager flink wat checks doorlopen, en dit veiligheidsniveau is hoger dan voor het inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst.

Daarnaast moet er onder de akte een digitale handtekening komen. Het wetsvoorstel laat open waar deze handtekening aan moet voldoen, maar de KNB wil een zogeheten gekwalificeerde elektronische handtekening verplicht stellen. Dit is dus niet zomaar een krabbel, maar een digitale handtekening met een certificaat dat wordt uitgegeven door een officiële instantie.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiƫle zaken en administratie.