0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Verlenging en nieuwe fiscale maatregelen vanwege coronacrisis

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is geactualiseerd. Nieuw is een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor belastinguitstel en aanpassing van de reikwijdte van de betalingsregeling. Daarnaast wordt een aantal maatregelen verlengd tot 1 januari 2022.

Het demissionaire kabinet verlengt de navolgende (fiscale) maatregelen tot en met 31 december 2021:

  • Goedkeuring doorbetaling onbelaste reiskostenvergoeding tot 1 januari 2022
  • Goedkeuring verlaging gebruikelijk loon op basis van vergelijking omzet 2021 in verhouding tot omzet 2019.
  • Totdat het in formele wetgeving is omgezet, verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling tot 3% bij een loonsom tot € 400.000 en 1,18% voor het meerdere.
  • De Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en de regeling Subsidies vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) hoeven ondernemers niet tot hun fiscale winst te rekenen. Dit zal ook nog in de wet worden vastgelegd.
  • Goedkeuring versoepeling herinvesteringstermijn voor herinvesteringsreserve. Coronacrisis is een bijzondere omstandigheid daardoor hoeven herinvesteringen niet uiterlijk drie jaar na het jaar van investeren plaats te vinden.
  • Vrijstelling voor Duitse bepaalde socialezekerheidsuitkeringen.

Uitstel van betaling voor te betalen belastingen van 1 oktober 2021 tot 1 februari 2022

Sommige ondernemers kunnen nog steeds te maken hebben met liquiditeitsproblemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Die kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor uitstel van betaling van belastingschulden die betaald hadden moeten zijn in de periode vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.

Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschulden

Daarnaast komt een betalingsregeling voor een opgebouwde belastingschuld. Kwam een ondernemer in aanmerking voor het bijzonder uitstel van betaling van par. 3.1 van het Besluit noodmaatregelen? Dan heeft hij recht op uitstel van betaling tot uiterlijk 1  oktober 2027. Er wordt dan ook geen invorderingsrente berekend. De ondernemer lost de belastingschuld uiterlijk op 1 oktober 2027 door een betalingsregeling af.

Ambtshalve vermindering belastingrente

Mensen die gebruik hebben gemaakt van de hulp bij aangifte aangeboden door de Belastingdienst waren vanwege de coronacrisis soms te laat met het indienen van hun aangifte. Daardoor berekent de Belastingdienst bij de aanslag belastingrente. Dat vindt de staatssecretaris ongewenst. Daarom wordt volgens de goedkeuring de in rekening gebrachte belastingrente onder voorwaarden aan de belastingplichtige teruggegeven.

Betaalpauze hypotheken

In een afzonderlijk besluit is goedgekeurd dat een betaalpauze bij een eigenwoningschuld mogelijk is. De eigenwoningbezitter en de geldverstrekker moeten de betaalpauze zijn overeengekomen. De betaalpauze moet uiterlijk op 1 januari 2022 ingaan en mag maximaal een jaar duren. Voor een eigenwoningschuld bij een eigen bv of bij familie of kennissen gelden aanvullende voorwaarden. Dan moet onder meer aantoonbaar een terugval in het arbeidsinkomen zijn geweest.

Bron: Besluit noodmaatregelen coronacrisis en Besluit van 23 september 2021, nr. 2021-20581

Bron: Taxence

Wet: art. 3.54 en 3.119c Wet IB 2001

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiƫle zaken en administratie.