Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van CijferAdvies.

Actueel

Brandbrief

Brandbrief: belastingvoordelen mkb’er te karig

22 maart 2018

In vergelijking met werkenden komen ondernemers in het mkb er maar bekaaid vanaf in de belastingplannen van het kabinet. Vier organisaties voor financiële en fiscale adviseurs roepen het kabinet daarom in een brandbrief op om dat te repareren. In vergelijking met werkenden komen ondernemers in het mkb er maar bekaaid vanaf in de belastingplannen van…

Lees verder
Handboek ondernemen

Nieuwe versie van het Handboek Ondernemen 2018 staat online

22 maart 2018

Het Handboek Ondernemen dat de Belastingdienst elk jaar updatet, is weer uit. Dit handboek is bestemd voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming drijft en die daarbij zelf (al dan niet ten dele) zijn administratie doet. Ook geeft het handboek informatie over ondernemen in het buitenland. Hoewel het handboek…

Lees verder
trustkantoren

Nieuw wetsvoorstel toezicht trustkantoren

22 maart 2018

Dit wetsvoorstel is een herziening van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). De wijzigingen ten opzichte van de Wtt zijn zodanig dat gekozen is voor intrekking van die wet en introductie van een nieuwe wet. De huidige regelgeving heeft niet tot de vereiste professionaliteit van trustkantoren geleid en in de sector bestaan grote integriteitrisico’s. Daarnaast hebben…

Lees verder
AVG

Nieuwe privacywet (AVG) door Tweede Kamer aangenomen

15 maart 2018

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangenomen. De AVG vervangt dan de huidige privacywet Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG moet de bescherming van persoonsgegevens in de lidstaten harmoniseren. Met de AVG (tool) worden de privacyrechten van burgers versterkt en uitgebreid. Om de wet snel te implementeren heeft het kabinet…

Lees verder
DBA

Wet DBA: wat is de stand van zaken?

15 maart 2018

Na een storm van kritiek is de handhaving van de zzp-wet DBA uitgesteld. Sprout-expert Charlotte van Eeden geeft een update van de laatste stand van zaken, en wat dit voor jou betekent als ondernemer. Dat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is afgeschaft kan je bijna niet zijn ontgaan, maar is hier nu al iets voor in de…

Lees verder
belastingdienst

Belastingdienst mag afluisteren en undercover gaan

8 maart 2018

De fiscale opsporingsdienst FIOD mag straks ook zelf afluisterapparatuur en undercoveroperaties inzetten in de jacht op omvangrijke fraude. Tot nu toe mocht alleen de politie zulke opsporingsmiddelen inzetten. Door een wetswijziging krijgt de FIOD (tools), de opsporingsdienst van de Belastingdienst, meer mogelijkheden. De wetswijziging, die eind vorig jaar als hamerstuk is aangenomen, treedt komende zomer in…

Lees verder
Kleineondernemersregeling

Kleineondernemersregeling gaat op de schop

8 maart 2018

De opzet van de kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW gaat per 2019 wijzigen. In een bijlage bij de Miljoenennota 2018 is opgenomen dat als de omzet voor kleine ondernemers lager is dan € 17.500, de ondernemer de BTW-vrijstelling oftewel de KOR kan toepassen. De KOR (tool) is een regeling voor natuurlijke personen die ondernemer zijn…

Lees verder
AVG

Het verschil: privacy by design en privacy by default

8 maart 2018

Als de AVG op 25 mei 2018 van kracht wordt, gaan de begrippen ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ een grote rol spelen. Voor het gevoel liggen de twee dicht bij elkaar, maar het zijn toch gescheiden begrippen met een nét iets andere inhoud. Wat is het verschil? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die…

Lees verder
notaris

Notaris niet aansprakelijk bij onterechte vrijstelling OVB

2 maart 2018

Een notaris is hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde overdrachtsbelasting uit de akte van levering van een onroerende zaak door het ter registratie aanbieden van die akte. Die aansprakelijkstelling gaat echter niet zover dat hij ook moet toetsen of de feiten die aan het beroep op de reorganisatievrijstelling ten grondslag liggen, juist zijn. Een commanditaire vennootschap (C.V.) bestond…

Lees verder
schuld

Schuld weg, aftrek voorbelasting ook weg

2 maart 2018

Voor zover een afnemer als gevolg van een homologatie (goedkeuring) van een preventief akkoord minder hoeft te betalen aan zijn leverancier, moet hij ook de btw terugbetalen die hij destijds over dit bedrag heeft afgetrokken. Aftrek op moment van facturering Als een leverancier of dienstverlener btw over de vergoeding voor zijn prestatie factureert, zal de…

Lees verder
Mia Koppens

Interesse in CijferAdvies?

Wil je weten wat wij kunnen betekenen voor jouw bedrijf? Laat dan hieronder je naam en telefoonnummer achter, dan bel ik je z.s.m. terug.

Invalid Email
Invalid Number