Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van CijferAdvies.

Actueel

accountancywet

Nieuwe accountancywet door Eerste Kamer afgehamerd

28 juni 2018

De Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties is aangenomen door de Eerste Kamer en bekendgemaakt in de Staatscourant. Het wetsvoorstel, dat er onder andere toe moet leiden dat accountantscontroles verbeteren, werd als hamerstuk afgedaan. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2018. De nieuwe aanvullende wet gaat in op governance van accountantsorganisaties en de bevoegdheden van de AFM.…

Lees verder
monumentenaftrek

Monumentenaftrek wordt per 2019 subsidieregeling

28 juni 2018

Bij de Tweede Kamer was in 2016 al een wetsvoorstel ingediend waardoor de fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere rijksmonumentenpanden omgezet zou worden in een subsidieregeling. Deze omzetting werd steeds uitgesteld maar zoals het er nu uitziet zal de nieuwe regeling per 2019 in werking treden. Op Prinsjesdag 2016 kondigde de staatssecretaris van destijds aan…

Lees verder
energie

Energie-investeringsaftrek teruggeschroefd naar 45%

20 juni 2018

Het aftrekpercentage voor de energie-investeringsaftrek (EIA) gaat in 2019 omlaag naar 45%. Dat is flink minder dan de 54,5% van dit jaar, maar volgens het kabinet is het percentage nog steeds hoog genoeg om ondernemers te prikkelen om energie te besparen. De EIA (tool) moet ondernemingen stimuleren om te investeren in duurzame energie. Als zij…

Lees verder
3-stelsel

Pas het box 3-stelsel aan!

20 juni 2018

De belangenorganisaties van belastingplichtigen en ondernemers zijn van mening dat de vermogensrendementsheffing in de huidige vorm strijdig is met het recht op eigendom, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zij roepen de staatssecretaris van Financiën op voor het einde van het jaar het box 3-stelsel aan te passen.…

Lees verder
digital trust

Oprichting Digital Trust Center voor mkb is een feit

14 juni 2018

Praktische tips en adviezen over veilig digitaal ondernemen vindt u voortaan op het nieuwe Digital Trust Center (DTC). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil op deze manier juiste informatie beschikbaar stellen voor ondernemers over cybersecurity. Momenteel richt de website van het DTC – in de herkenbare stijl van de Rijksoverheid – zich vooral…

Lees verder
kostenaftrek

Besluit uitsluiting en beperking kostenaftrek geactualiseerd

7 juni 2018

Het besluit van 26 september 2007 over de uitsluiting en beperking van kostenaftrek is geactualiseerd. Onderdeel 5 uit het besluit is aangepast in verband met de wijzigingen van de vermogensrendementsheffing vanaf 1 januari 2017. Daarnaast is een nieuw onderdeel 1.3 opgenomen over het verhalen van geldboeten op de overtreder Als een ondernemer een boete betaalt en…

Lees verder
AOW-leeftijd

Plannen voor minder snelle stijging AOW-leeftijd

7 juni 2018

Deze week kwamen plannen van de sociale partners voor het nieuwe pensioenstelsel naar buiten. Ze willen onder meer de AOW-leeftijd minder snel laten stijgen en géén persoonlijke pensioenpotjes. De Telegraaf berichtte deze week over een conceptpensioenakkoord tussen vakbond FNV en ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Dit akkoord zou de basis moeten vormen voor een hervorming van het pensioenstelsel.…

Lees verder
AVG

Is angst voor hoge boete bij niet naleven van AVG terecht?

31 mei 2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is nu echt van toepassing. Organisaties moeten aan diverse plichten voldoen, maar de vraag is wat er gebeurt als zij de regels niet helemaal correct naleven. Nadat de AVG in mei 2016 in werking was getreden, kregen organisaties twee jaar de tijd om aan de nieuwe Europese privacyregels te voldoen.…

Lees verder
hypotheekrente

Voor ex betaalde hypotheekrente geen aftrekbare onderhoudsverplichting

24 mei 2018

Bij vaststelling van de alimentatie-verplichting van een man was ermee rekening gehouden dat de man de volledige hypotheekrente – dus ook het deel van zijn ex-vrouw – betaalt. Dit betekent echter niet dat de voor de ex-vrouw betaalde hypotheekrente als partneralimentatie aftrekbaar is. Met een reactie van mr. Pascal van Arnhem. Een man en vrouw…

Lees verder
rentebetaling

Houd rentebetaling en schenking gescheiden

17 mei 2018

Als ouders hun kinderen geld lenen ter financiering voor de eigen woning, is het handig als de kinderen daadwerkelijk rente betalen. Deze rente is immers aftrekbaar. Daarnaast kunnen ouders hun kinderen een schenking doen toekomen, maar deze schenking moet zo veel mogelijk los (lijken te) staan van de rentebetaling. Voor de aftrekbaarheid van de eigenwoningrente…

Lees verder
Centrale organisatie

Interesse in CijferAdvies?

Wil je weten wat wij kunnen betekenen voor jouw bedrijf? Laat dan hieronder je naam en telefoonnummer achter, dan bel ik je z.s.m. terug.

Invalid Email
Invalid Number