Schuldsanering

Iedere ondernemer kan in de financiële problemen komen

In zwaar weer kan de druk hoog oplopen

Soms dreigt een onderneming financieel vast te lopen: de middelen zijn niet toereikend en de schulden lopen alsmaar op. Op zoek gaan naar een externe financiële injectie is meestal niet afdoende om alles weer op de rit te krijgen. De weg naar herstel is vaak gecompliceerd. Een buitengerechtelijke crediteurensanering kan in veel van deze gevallen een (persoonlijk) faillissement helpen voorkomen.

Crediteurensanering kost ook geld!

Uit ervaring weten wij dat crediteuren er vaak niet afwijzend tegenover staan om een gedeelte van hun vordering kwijt te schelden als daardoor een faillissement kan worden voorkomen. Liever iets dan niets, is de gedachte.

Het is natuurlijk goed als crediteuren willen meewerken aan een saneringsplan waarbij schulden deels worden kwijtgescholden. Dat biedt de ondernemer weer zicht op de toekomst. Let echter wel heel goed op de rechtsgeldigheid van de kwijting. Niet zelden worden er verschillende afspraken gemaakt die achteraf niet afdwingbaar blijken. Buitengerechtelijke afspraken dienen ook stand te houden in surseance en dat komt erg nauw. Laat je daarom ondersteunen door een specialist op dit gebied!

Banken, belastingdienst en handelscrediteuren weten dat het soms ernstig kan tegenzitten. Zij worden liever snel en goed dan te laat geïnformeerd. Voordat de deurwaarders verschijnen of er met een faillissement wordt gedreigd is het nodig om met een specialist van CijferAdvies te praten over de mogelijkheid van een buitengerechtelijke schuldsanering Moet je dan even over een drempel heen? JA! Tobben, schaamte of weglopen: het baat je niet, maar schaadt je wel. Tijdig aankloppen en hulp vragen kan juist zicht op een nieuwe toekomst bieden. 

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws
op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.

Something went wrong. Please check your entries and try again.