Documenten over risico omzetbelasting mkb deels openbaar

Recente berichten

Er zijn twee documenten deels openbaar gemaakt naar aanleiding van een verzoek om informatie over het beleid bij risicoselectie voor de omzetbelasting bij het mkb.

‘Waarom wordt bij een bepaald persoon de aangifte gecontroleerd of een controle gestart en bij een andere persoon niet?’ De indiener van het verzoek heeft daarbij aangegeven zich zorgen te maken over etnisch profileren door algoritmes.

Er zijn twee documenten deels openbaar gemaakt

  • Verantwoordingsdocument OB negatief
  • Het toezichtproces met de signaalmodule

De staatssecretaris van Financiën maakt de volgende kanttekeningen

Op pagina 2 van het Verantwoordingsdocument is de volgende tekst opgenomen: ‘In de praktijk betekent dit dat de beschikbare documentatie onvoldoende inzicht geeft in waarom de aangifte van ondernemer A wel wordt uitgeworpen en de aangifte van ondernemer B niet.’ Ten tijde van het opstellen van dit document gaf de beschikbare documentatie onvoldoende inzicht hierin. Dit is echter aangepast, waardoor het nu wel mogelijk is om aan te geven waarom de aangifte van ondernemer A wordt uitgeworpen en de aangifte van ondernemer B niet.

Op pagina 8 van het document is een verwijzing opgenomen naar het functioneel ontwerp document. De volgende tekst staat in het document: ‘In het functioneel ontwerp document van OB negatief geeft een uitgebreid overzicht van de persoonsgegevens die worden opgenomen in het model en de uitlevering van de signalen.’ Het overzicht van die persoonsgegevens was voorheen opgenomen in het functioneel ontwerp, maar nu zit dit in de ‘data dictionary’. Het functioneel ontwerp document valt buiten de scope van dit verzoek. De Data Dictionary valt wel binnen de scope van dit Woo verzoek.

Bron: Besluit Wob-verzoek risicoselectie omzetbelasting, Ministerie van Financiën , 26 juli 2022

Bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.