Financial controller

Financial controller en business controller

Verantwoord plannen voor de toekomst maken

Soms wil je de inzichten hebben van een Business Controller. Een financiële specialist die op basis van actuele cijfers samen met de eigenaar/directie een duidelijke strategische visie ontwikkelt op kostenbesparing, efficiency en margeontwikkeling. Jij wilt dat een controller jou adviseert op basis van actuele cijfers.

Al lijkt het werk van de Financial Controller daar veel op, houdt deze zich merendeels bezig met:

  • Voorbereiden van periodieke rapportages, jaarcijfers, jaarrekeningen (winst en verlies, balans resultaat)
  • Het analyseren van financiële resultaten in de juiste juridische entiteit. Holding en dochters
  • Opstellen van managementrapportages
  • Vaststellen van de budgetten
  • Verzorgen van liquiditeitsprognoses en cashmanagement
  • Opstellen van KPI’s (Key Performance Indicators, ook wel Kritieke Prestatie-indicatoren)
  • Beheren en optimaliseren van de AO/IC-processen (administratieve organisatie / interne controle)
  • Voeren van overleg met het management en eventuele controllers en (externe) accountants
  • Fungeren als aanspreekpunt en adviseur voor het management
  • Signaleren van ontwikkelingen op financieel gebied

Wat doet een business controller?

Jan de Kroon (Improfin) noemt de business controller met name een toekomstgerichte financiële professional die zijn diensten bewijst bij het implementeren van strategie en plannen. ‘Het is een geaccepteerde boodschapper met goed ontwikkelde communicatieve skills. Kan en durft te confronteren, maar kan ook loslaten en is geen drammer. Denkt niet alleen inside out maar vooral ook outside in. Is constructief en oplossingsgericht en een waardevol lid van MT’s en DT’s. Is daarom te vinden aan de linkerkant van de hiervoor besproken driehoek.’

Wat doet een financial controller?

De financial controller is volgens De Kroon meer een Pietje Precies. ‘De functienaam geeft aan waar het merendeel van de functie uit bestaat; het beheersen van alles wat met transacting te maken heeft en het leveren van vooral verantwoordingsinformatie over budgetrealisatie en verklaringen van afwijkingen. Overwegend retrospectief bezig en een geaccepteerde vakman of -vrouw. Maar in de ogen van de interne klant van geen toegevoegde waarde.’

Waar werken financial controllers?

Financial controllers werken over het algemeen op de afdeling finance & control van middelgrote en grote bedrijven. Collega’s met wie ze te maken hebben zijn bijvoorbeeld accountants, business controllers, CFO’s, CEO’s en financieel analisten.

CijferAdvies ondersteunt graag op ad-hoc of interim basis. Adriaan Koppens (06- 21 59 49 94) vertelt als coördinator met passie over de mogelijkheden van de financiële specialisten binnen CijferAdvies.

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.