Holdings & BV’s

Holdings & BV's

Als je een bedrijf wilt beginnen, kies je allereerst voor een rechtsvorm. De rechtsvorm oftewel ondernemersvorm is de juridische entiteit van een onderneming. Dat kan bijvoorbeeld een eenmanszaak zijn of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Iedere rechtsvorm heeft zijn voor- en nadelen. Het bepaalt welke verplichtingen de onderneming heeft en de mate van aansprakelijkheid.

Een besloten vennootschap of kortweg BV, is een rechtsvorm met zogenoemde rechtspersoonlijkheid. Door te kiezen voor een bedrijf met rechtspersoonlijkheid kun je voorkomen dat je met jouw eigen vermogen aansprakelijk bent voor schulden of schadeclaims. Soms kiest een bedrijf daarom voor een Holdingstructuur met meerdere BV’s daaronder. Hiermee kunnen risico’s verspreid worden over meerdere besloten vennootschappen. 

Besloten vennootschap: wat houdt dit in?

Een BV kun je alleen of gezamenlijk met anderen oprichten. Je moet hiervoor naar een notaris. In een notariële akte wordt onder meer vastgelegd wat het doel en startkapitaal van de BV is, wie de bestuurders en aandeelhouders zijn en hoeveel aandelen worden uitgegeven. De notaris zorgt ook voor de verplichte inschrijving van de BV in het Handelsregister van de KVK.

Structuur van een BV

Het vermogen van een BV is verdeeld in aandelen. Die aandelen zijn in het bezit van aandeelhouders. Hiermee verkrijgen de aandeelhouders het recht om beslissingen over het bedrijf te nemen.

Bestuurders geven dagelijks leiding aan het bedrijf. Bij een groter bedrijf kan een raad van commissarissen (RvC) toezicht houden op het bestuur.

Een BV met kleine omvang wordt meestal geleid door één bestuurder, die vaak ook enig aandeelhouder is: de directeur en grootaandeelhouder oftewel dga.

Rechten en plichten van de BV

Als eigenaar van een BV ben je niet alleen wettelijk verplicht een administratie bij te houden, ook moet je jaarstukken inleveren bij de KVK en heb je onder voorwaarden controleplicht, uit te voeren door een accountant. Afhankelijk van de bedrijfssituatie krijg je te maken met zaken als vennootschapsbelasting, btw-aangiftes, inkomstenbelasting, loonbelasting of dividendbelasting.

Onze CijferAdviseurs zorgen dat de administratie van jouw BV voldoet aan de fiscale wetgeving. Zij regelen belastingaangiftes, verzorgen het samenstellen en deponeren van de jaarrekening en bemiddelen bij accountantscontrole. Daarnaast geven zij advies over belastingbesparing en andere ondernemerszaken. Binnen ons CijferAdvies-netwerk van associate partners vind je specialisten op elk gebied, die je alleen inhuurt als het nodig is.

Holding

Een holding is een vennootschap dat meestal enig aandeelhouder is van een andere vennootschap. De tweede vennootschap is dan weer een werkmaatschappij. Beide vennootschappen blijven hun eigen rechtspersonen. Ze zijn dus ook zelf verantwoordelijk voor hun eigen baten en lasten. Hierdoor worden de eigendommen en schulden van de vennootschappen niet gedeeld.

Mocht je bijvoorbeeld een bedrijf hebben dat zich specialiseert in het ontwerpen van logo’s. Deze organisatie staat ingeschreven als besloten vennootschap. Nu is er specialisatie op het gebied van ontwerpen en wil het bedrijf ook kleding gaan ontwerpen. Hiervoor zou een nieuwe vennootschap opgericht kunnen worden met daarboven een Holding. Op deze manier kan er een investering gedaan worden vanuit de Holding voor beide bedrijven, maar dragen beide BV’s hun eigen baten en lasten. Mocht er een onderdeel failliet gaan, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor het andere bedrijf. Toch is het lang niet altijd interessant om een Holding op te richten. 

Dus ben je op zoek naar deskundig ondernemersadvies? Of wil je gewoon eens sparren over jouw bedrijfsplannen? Bel 0342 – 400639 en vraag naar Adriaan Koppens, bedrijfsmentor en consultant. Of neem contact op met de CijferAdviseur bij jou in de buurt.

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.