Kabinet wil aflossingstermijn
belasting niet verlengen

Recente berichten

Het kabinet houdt vast aan de maximale termijn van 5 jaar voor het terugbetalen van belastingschulden die zijn uitgesteld in verband met de coronacrisis. Wel kunnen ondernemers onder voorwaarden op enige flexibiliteit rekenen, zoals per kwartaal terugbetalen in plaats van per maand.

Tijdens de coronacrisis hebben ondernemers gretig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om hun belastingrekeningen even te laten liggen. Inmiddels is de regeling gesloten en kunnen ondernemers alleen nog regulier uitstel van betaling (artikel) aanvragen.

Ondernemers willen langere aflostermijn

Uit de meest recente inventarisatie van het ministerie van Financiën blijkt dat er nog voor een slordige € 21 miljard aan uitgestelde belastingen openstaat. Die schuld is verdeeld over ruim 279.000 ondernemingen, maar er zitten grote verschillen tussen de opgebouwde schulden per onderneming.
Voor alle ondernemers die nog een uitgestelde schuld hebben openstaan bij de fiscus geldt dat zij uiterlijk vanaf 1 oktober 2022 moeten starten met het aflossen van die schuld. Daarvoor krijgen zij maximaal 5 jaar de tijd. In een recente internetconsultatie over de coronaschulden riepen verschillende ondernemers op om die maximumtermijn te verlengen. Het aflossingsbedrag weegt namelijk zo zwaar op de bedrijfsvoering dat er (te) weinig ruimte overblijft om te ondernemen.

Aflossen per kwartaal en betaalpauze

Maar het kabinet gaat dus niet mee in die oproep, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. De regering blijft erbij dat de regeling al zeer genereus is, en daarnaast is het simpelweg beleid om geen generieke coronasteun meer te geven. Wel wil het kabinet in de kern gezonde ondernemingen enigszins tegemoet komen door wat flexibiliteit in te bouwen:

  • Ondernemers kunnen de maandelijkse aflossingsbedragen per kwartaal betalen in plaats van per maand.
  • Ondernemers kunnen een incidentele betaalpauze (één keer gedurende maximaal drie maanden) aanvragen. De totale aflossingstermijn verandert hierdoor dus niet. De bedragen die tijdens de pauze niet zijn betaald worden opgeteld bij de resterende termijnen en dus gaat het maandbedrag omhoog.

Schriftelijk verzoeken om toepassing

Ondernemingen die hiervoor in aanmerking willen komen moeten allereerst blijven voldoen aan hun nieuwe belastingverplichtingen. Daarnaast moeten zij schriftelijk verzoeken om de uitzonderingen toe te passen. Uit dat verzoek moet blijken dat er aflossingsproblemen zijn. Wat daarbij geldt als voldoende onderbouwing, heeft het kabinet (nog) niet ingevuld. Verder wijst het kabinet ook nadrukkelijk op de maatregel dat de Belastingdienst zich vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 soepeler zal opstellen bij het afspreken van saneringsakkoorden voor ondernemingen.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.