Kamer wil extra betaalpauze uitgestelde belastingschuld

Kamer wil extra betaalpauze uitgestelde belastingschuld

Recente berichten

De Tweede Kamer wil dat ondernemers makkelijk een betaalpauze van zes maanden kunnen krijgen bij het aflossen van hun belastingschulden. Dat staat in een motie die is aangenomen bij de behandeling van de begroting voor 2023.

Ondernemend Nederland staat sinds de coronacrisis nog voor miljarden in het krijt bij de Belastingdienst. Vele duizenden ondernemingen hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de belastingbetaling tijdelijk uit te stellen.

Uitgestelde schuld aflossen in 5 jaar

Maar inmiddels komt de start van de aflossing van die berg uitgestelde schulden erg dichtbij. Uiterlijk 1 oktober 2022 moeten ondernemers starten met het terugbetalen. Daarvoor hebben zij in principe 5 jaar de tijd, al kan dat in sommige gevallen opgerekt worden naar 7 jaar. Voor die laatste regeling gelden wel strenge eisen. Ook zijn er een paar versoepelingen doorgevoerd: ondernemers kunnen een betaalpauze van drie maanden aanvragen en zij mogen op verzoek aflossen per kwartaal in plaats van per maand.

Betaalpauze verlengt maximale termijn niet

De Tweede Kamer wil ondernemers nog iets meer lucht geven, zeker nu veel mkb’ers last hebben van de gestegen energieprijzen. Een aangenomen motie van VVD en CDA verzoekt het kabinet om een betaalpauze van zes maanden in te voeren voor ondernemers bij wie de terugbetaling op 1 oktober start. En dan zonder daarbij een ‘bureaucratische toets’ in te voeren. Het kabinet zal dus waarschijnlijk nog moeten sleutelen aan de aflossingsregeling. Wel is het tot nu toe zo dat een ‘pauze’ er nadrukkelijk niet voor zorgt dat de ondernemer méér tijd krijgt voor de aflossing. Na de betaalpauze gaat het bedrag dat maandelijks terugbetaald moet worden dus omhoog. Ook vertelt de motie niet hoe ondernemers hier precies mee om moeten gaan. Want op zich staat nog steeds vast dat de aflossing verplicht per 1 oktober moet starten. Doen zij dat niet, dan kunnen ondernemers weer te maken krijgen met invorderingsmaatregelen van de fiscus (artikel). Mogelijk moet er dus terugwerkende kracht gekoppeld worden aan de betaalpauze.

Moties bij behandeling begroting 2023

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2023 heeft de Tweede Kamer nog meer verzoeken ingediend bij het kabinet via aangenomen moties. Zo wil de Kamer dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling in 2023 opnieuw verruimd wordt. Ook zou het zogeheten STAP-budget meer gericht moeten worden op opleidingen binnen krappe sectoren zoals de ICT. En de Kamer wil dat de Zeeuwse Westerscheldetunnel vanaf 2025 tolvrij wordt voor personenauto’s en motoren. Onder meer een motie voor het invoeren van een extra schijf in de vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 1 miljoen kreeg niet genoeg steun.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.