Kleine ondernemingen onder
druk door wanbetalers

Recente berichten

Maar liefst 71% van Nederlandse organisaties vindt dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om facturen van kleine ondernemingen op tijd te betalen. Toch geeft 27% van grote organisaties aan dat zij hun leveranciers later betalen dan zij zelf zouden accepteren. Dit zijn enkele bevindingen uit het jaarlijkse European Payment Report van creditmanagement-organisatie Intrum.

Uit het European Payment Report blijkt ook dat bijna de helft van de organisaties nauwelijks nadenkt over de negatieve gevolgen van late betalingen voor leveranciers. Door de coronapandemie zijn veel kleine ondernemingen niet in staat om werknemers aan te trekken en producten te ontwikkelen op de manier waarop zij dat zouden willen. Snellere betalingen door grote organisaties zouden daar een positieve bijdrage aan leveren.  

Onderdeel van duurzaamheidsrapportage

Van de ondervraagde finance professionals geeft 69% aan dat tijdige betaling van facturen van essentieel belang is voor het behouden van het vertrouwen van leveranciers en het opbouwen van een goede relatie. Bijna twee derde (68%) zegt echter dat grote multinationals of ondernemingen hen om langere betalingstermijnen hebben gevraagd dan waar zij zich goed bij voelen, ondanks de plannen van de rijksoverheid om de wettelijke betalingstermijn te verkorten van zestig naar dertig dagen. Tegelijkertijd geeft 60% van grote ondernemingen aan dat betalingstermijnen zo belangrijk zijn voor duurzaam ondernemen dat ze onderdeel zouden moeten zijn van de verplichte duurzaamheidsrapportage van grote ondernemingen.

500 finance-professionals uit Nederland

Het European Payment Report is uitgevoerd in opdracht van Intrum en werd afgenomen tussen 14 januari en 14 april 2022 in 29 verschillende Europese landen. In totaal namen 11.007 ondernemingen uit 15 verschillende sectoren deel aan het onderzoek. Uit Nederland deden 500 Nederlandse finance-professionals, waaronder CEO’s en CFO’s, mee. Het volledige rapport wordt gepubliceerd op 23 juni 2022.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.