Met name Vpb en btw zorgen voor toename belastinginkomsten overheid

Recente berichten

De overheidsinkomsten stegen het eerste halfjaar met 12%, oftewel €22 miljard ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ruim €17 miljard van de toename kwam uit belastingen en wettelijke premies. Met name de vennootschapsbelasting en de btw droegen bij aan deze toename, respectievelijk met bijna €7 miljard en bijna €5 miljard. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de overheidsfinanciën.

Ook stegen de inkomsten uit de loon- en inkomstenheffing met €4 miljard. De opbrengsten uit de energiebelasting namen daarentegen door lagere tarieven en iets minder verbruik met €1 miljard af. De overige inkomsten namen met €4 miljard toe. Hogere aardgasprijzen hebben geleid tot €3 miljard meer aan opbrengsten uit aardgas.

De overheid realiseerde in de eerste helft van 2022 een overschot van ruim €10 miljard. Halverwege vorig jaar was er nog een tekort van €13 miljard. De overheidsschuld kwam aan het eind van het eerste halfjaar van 2022 uit op € 458 miljard, 9 miljard meer dan aan het begin van het jaar.

Na twee coronajaren met tekorten schrijft de overheid weer zwarte cijfers over het eerste halfjaar. Wel worden in de tweede helft van 2022 extra uitgaven van de overheid verwacht. De miljoenennota 2023 van het ministerie van Financiën gaat uit van een tekort van €8,5 miljard voor heel 2022.

Bron: CBS, 23 september 2022

Bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.