Nieuws

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Werkvereniging begint rechtszaak tegen de Nederlandse staat: ‘Coronasteun oneerlijk verdeeld’

Belangenbehartiger de Werkvereniging vindt dat zelfstandig ondernemers flink benadeeld zijn in coronatijd ten opzichte van werkenden in loondienst.
De Werkvereniging begint een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, omdat de belangenbehartiger vindt dat zelfstandigen ‘oneigenlijk en onevenredig zwaarder’ getroffen zijn door de coronamaatregelen. Werkenden in loondienst kregen onterecht meer financiële compensatie dan zelfstandigen, bepleit de vereniging.

De vereniging verstuurt de dagvaarding vrijdag mede namens vier zzp’ers. Om de rechtszaak te bekostigen, heeft de Werkverenging bijna 30.000 euro opgehaald via crowdfunding.

Lees verder...

Pas niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij beschikking

Verrekening van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek is alleen mogelijk als de inspecteur deze niet-gerealiseerde aftrek eerst bij beschikking heeft vastgesteld. Onderdelen ondernemersaftrek Ondernemers voor de inkomstenbelasting hebben onder voorwaarden recht op toepassing van de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit de volgende vijf onderdelen.

Lees verder...

Fiscale opties om vermogensongelijkheid te verkleinen

De verdeling van vermogen in Nederland is schever dan gedacht, en het fiscale beleid vergroot de ongelijkheid. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, dat de politiek ook wat beleidsopties aan de hand doet om de verschillen te verkleinen. Het zal niet verbazen dat vermogen daarbij zwaarder belast wordt.

Lees verder...

Meer privacy voor eenmanszaken

Wie als ondernemer start, moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vaak is het vestigingsadres hetzelfde als het privéadres van de ondernemer. Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat pleit voor het afschermen van deze gegevens voor álle eenmanszaken.

Lees verder...

Bootstrapping, wat is dat?

Bootstrapping is zonder externe financiering investeringen doen of een bedrijf starten. Of geld organiseren door je zakelijke kosten en persoonlijke uitgaven te beperken. Een soort ‘roeien met de riemen die je hebt’. De term komt van het Engelse woord ‘bootstrap’, het leren lusje aan een laars zodat je ‘m makkelijker kunt aantrekken.

Lees verder...

Kabinet wil aflossingstermijn belasting niet verlengen

Het kabinet houdt vast aan de maximale termijn van 5 jaar voor het terugbetalen van belastingschulden die zijn uitgesteld in verband met de coronacrisis. Wel kunnen ondernemers onder voorwaarden op enige flexibiliteit rekenen, zoals per kwartaal terugbetalen in plaats van per maand.
Tijdens de coronacrisis hebben ondernemers gretig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om hun belastingrekeningen even te laten liggen. Inmiddels is de regeling gesloten en kunnen ondernemers alleen nog regulier uitstel van betaling (artikel) aanvragen.

Lees verder...

Generatie Z wil werken als zelfstandig ondernemer of bij klein bedrijf

Generatie Z voelt het meest voor een carrière in het MKB en het zelfstandig ondernemerschap. Dit blijkt uit internationaal onderzoek onder 3.000 jongeren tussen de 17 en 27 jaar, waaronder 1.000 Nederlandse respondenten.
Eigen baas zijn spreekt in Nederland 23 procent van de jongeren aan. Ongeveer 1 op de 3 Nederlandse en Engelse jongeren wil het liefst in het MKB aan de slag. In Duitsland is dit 22 procent, op de voet gevolgd door zelfstandig ondernemerschap (21 procent).

Lees verder...

‘Vanaf 2025 alleen nog elektrische zakelijke leaseauto’s’

Het kabinet wil vanaf 2025 alleen nog elektrische zakelijke leaseauto’s meldt De Telegraaf.
Staatssecretaris Vivianne Heijnen bereidt regelgeving voor. De maatregel is volgens de bronnen nodig om de CO2-reductiedoelen te halen. Bovendien levert minder verbranding van fossiele brandstoffen ook een positief effect in de stikstofreductieplannen, redeneert het kabinet.

Lees verder...
Een administratie met gratis advies

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.