Nieuws

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Faillissementsgolf schuift mogelijk op naar 2023

Na bijna twee jaar van daling in het aantal faillissementen wordt in het vierde kwartaal van 2022 een stijging verwacht. Dit is te lezen in de nieuwste editie van de Bijzonder Beheer Barometer. Een kleine meerderheid (56%) van het panel van herstructureringsexperts dat meedeed aan het onderzoek, verwacht in de eerste helft van 2023 een piek in het aantal faillissementen.

Lees verder...

Kabinet wil uiterlijk per 2025 handhaven op schijnzelfstandigheid

Het kabinet wil uiterlijk per 1 januari 2025, of zoveel eerder als mogelijk, het handhavingsmoratorium opheffen en het toezicht bij de Belastingdienst versterken.
Het opheffen van het handhavingsmoratorium is één van de stappen om de problemen rond schijnzelfstandigheid aan te pakken en de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Andere stappen in relatie tot de arbeidsmarkt zullen op korte termijn worden aangekondigd door minister Van Gennip. Dat staat in een Kamerbrief in reactie op rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en Auditdienst Rijk (ADR) van minister Van Gennip en staatssecretaris van Rij.

Lees verder...

Op tijd aan- en afmelden voor de KOR!

Ondernemers die gebruik willen maken van de kleineondernemersregeling (KOR) in de BTW moeten zich op tijd aanmelden. Zij moeten zich uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin de KOR moet ingaan hebben aangemeld bij de Belastingdienst. Bij overschrijding van de omzetgrens van €20.000 moet de ondernemer zich direct voor de KOR afmelden.

Lees verder...

Kleineondernemersregeling gebruiken

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de omzetbelasting. Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd. Je mag de KOR in elke rechtsvorm gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro per jaar blijft. De KOR geeft alleen vrijstelling voor de omzetbelasting. Voor andere belastingen zoals bijvoorbeeld inkomstenbelasting, moet je aangifte blijven doen en op tijd betalen.

Lees verder...

Kleine ondernemingen onder druk door wanbetalers

Maar liefst 71% van Nederlandse organisaties vindt dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om facturen van kleine ondernemingen op tijd te betalen. Toch geeft 27% van grote organisaties aan dat zij hun leveranciers later betalen dan zij zelf zouden accepteren. Dit zijn enkele bevindingen uit het jaarlijkse European Payment Report van creditmanagement-organisatie Intrum.

Lees verder...

Meer succes met je financieringsaanvraag

Hoe het afloopt met je financieringsaanvraag kun je vooraf inschatten. Je maakt meer kans op een positief antwoord als je weet waar financiers op letten. Welke aandachtspunten zijn belangrijk bij een kredietaanvraag, hoe kun je bijsturen en welke andere financieringsmogelijkheden zijn er?

Lees verder...

Opvallend meer zzp’ers zetten eenmanszaak om naar bv

Steeds meer ondernemers zetten hun eenmanszaak om naar een bv. In 2021 waren het er 45% meer dan een jaar geleden.
Zo’n 4500 ondernemers veranderden hun eenmanszaak in een bv, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel KVK) over 2021. Een jaar geleden waren dat er een stuk minder, namelijk 3100.

Klein aantal, opvallende stijging
Het gaat dus om een klein aantal ondernemers, maar een opvallende stijging (45%). Het aantal personen dat zijn eenmanszaak omzet in een bv neemt sinds 2014 elk jaar toe, maar de stijging was niet eerder zo sterk.

Lees verder...

Antwoorden op vragen Voorjaarsnota 2022

Minister Kaag van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de Voorjaarsnota 2022.
Box 3
Het wetsvoorstel Overbruggingswetgeving box 3 zal met Prinsjesdag worden ingediend. Uit het arrest van de Hoge Raad van 20 mei volgt geen juridische verplichting om rechtsherstel toe te passen bij niet-bezwaarmakers, van wie de aanslag op de dag van het kerstarrest al onherroepelijk vaststond. Tijdens de augustusbesluitvorming zal worden besloten of de niet-bezwaarwakers toch rechtsherstel wordt geboden en zo ja hoe dit rec

Lees verder...
Een administratie met gratis advies

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.