0342-400639 | info@cijferadvies.nl

LKV en LIV deze maand in loonaangifte 2018 verwerken

Elk jaar moet de werkgever uiterlijk 31 januari de laatste loonaangifte over het vorige kalenderjaar indienen. Het is zaak om dit juist en volledig te doen, omdat hieruit valt af te leiden of uw organisatie recht heeft op tegemoetkomingen.

De gegevens uit de aangifte loonheffingen over 2018 gebruikt de Belastingdienst onder andere voor het toekennen van toeslagen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting voor werknemers. Maar ook berekent de Belastingdienst hiermee de eventuele tegemoetkomingen waar uw organisatie recht op heeft voor bepaalde werknemers met een laag loon.

Recht op (jeugd-)LIV en/of LKV

Uw organisatie kan voor werknemers recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV) en voor jongere werknemers het jeugd-LIV. Dit hoeven werkgevers niet aan te vragen; de Belastingdienst bepaalt aan de hand van de loonaangiftes over 2018 of er over het jaar 2018 (jeugd-)LIV aan uw organisatie wordt uitbetaald.
Uw organisatie kan voor bepaalde werknemers ook recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). Deze moet de werkgever voor de betreffende werknemer aanvragen in de loonaangiftes over 2018. Hiervoor moet de werknemer wel aan de voorwaarden voldoen.

Voorlopige berekening is te corrigeren

Omdat de genoemde voordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) alleen wordt toegewezen als dat uit de loonaangifte blijkt, moet uw organisatie alert zijn op de voorlopige berekening die de Belastingdienst vóór 15 maart 2019 stuurt naar werkgevers die op grond van de loonaangifte recht hebben op LKV of (jeugd-)LIV over 2018. Als er iets niet klopt aan die berekening, of uw organisatie krijgt er ten onrechte geen, is dit nog tot en met 1 mei 2019 via correcties over 2018 te repareren. Het is dus raadzaam om, behalve de verloonde uren van werknemers gelijk correct in de loonaangifte vóór 31 januari 2019 te verwerken, ook met de belangrijke momenten in de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) rekening te houden.

 

Bron: Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiƫle zaken en administratie.