0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Stijging sociale uitkeringen per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 zal het minimumloon stijgen van € 1.615,80 naar € 1.635,60 bruto per maand. Daarnaast zal dan een herziening plaatsvinden van de minimumjeugdlonen. De uitkeringen op grond van de volgende wetten zijn gekoppeld zijn aan het wettelijk minimum en worden daarom ook aangepast:

 • de Participatiewet;
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • de Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • de Algemene Nabestaandenwet (Anw);
 • de Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);
 • de Werkloosheidswet (WW);
 • de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA);
 • de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • de Ziektewet (ZW); en
 • de Toeslagenwet (TW).

De bijstandsuitkeringen vanaf 1 juli 2019 op grond van de Participatiewet zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Categorie Uitkering per maand Vakantie-uitkering Totaal
Gehuwden/samenwonenden € 1.398,43 € 73,60 € 1.472,03
Alleenstaanden/ alleenstaande ouders € 978,90 € 51,52 € 1.030,42

Meer informatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 24 juni 2019

Bron: taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiƫle zaken en administratie.