schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Als de middelen niet meer toereikend zijn

Soms dreigt een onderneming financieel vast te lopen: de middelen zijn niet toereikend en de schulden lopen alsmaar op. Op zoek gaan naar een externe financiële injectie is meestal niet genoeg om alles weer op de rit te krijgen. De weg naar herstel is vaak gecompliceerd. Een traject van schuldhulpverlening voor ondernemers kan een oplossing geven.

Schuldhulpverlening ondernemer

Bij de gemeente kun je verschillende vormen van bijstand aanvragen. Dit kan een lening zijn, maar ook een krediet of een aanvulling op het inkomen. Veel ondernemers weten niet dat er ook voor hen financiële ondersteuning mogelijk is, op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Je kunt een Bbz aanvragen als je:

  • een bedrijf wilt starten
  • tijdelijk financiële problemen hebt
  • 55 jaar of ouder bent met een niet- levensvatbaar bedrijf
  • je wilt stoppen met je bedrijf.

Er zijn drie mogelijkheden om in aanmerking te komen, namelijk wanneer:

  • het inkomen onder bijstandsniveau ligt
  • je geen andere financiering kunt krijgen
  • per jaar minimaal 1225 uur besteedt aan jouw onderneming.

Voor hulp en advies bij het aanvragen van de Bbz kun je met een van onze contactpersonen contact opnemen. Zij helpen je graag verder en kunnen indien nodig ook de aanvraag voor jou indienen.

Crediteurensanering kost ook geld!

Naast het schuldhulpverleningstraject, kan een buitengerechtelijke crediteurensanering in veel van deze gevallen een (persoonlijk) faillissement helpen voorkomen. Uit ervaring weten wij dat crediteuren er vaak niet afwijzend tegenover staan om een gedeelte van hun vordering kwijt te schelden als daardoor een faillissement kan worden voorkomen. Liever iets dan niets, is de gedachte.

Het is natuurlijk goed als crediteuren willen meewerken aan een saneringsplan waarbij schulden deels worden kwijtgescholden. Dat biedt de ondernemer weer zicht op de toekomst. Let wel heel goed op de rechtsgeldigheid van de kwijting. Niet zelden worden er verschillende afspraken gemaakt die achteraf niet afdwingbaar blijken. Buitengerechtelijke afspraken dienen ook stand te houden in surseance en dat luistert erg nauw. Laat je daarom ondersteunen door een specialist op dit gebied!

Banken, belastingdienst en handelscrediteuren weten dat het soms ernstig kan tegenzitten. Zij worden liever snel en goed dan te laat geïnformeerd. Voordat de deurwaarders verschijnen of er met een faillissement wordt gedreigd is het nodig om met een specialist van CijferAdvies te praten over de mogelijkheid van een buitengerechtelijke schuldsanering. Moet je dan even over een drempel heen? JA! Tobben, schaamte of weglopen: het baat je niet, maar schaad je wel. Tijdig aankloppen en hulp vragen kan juist zicht op een nieuwe toekomst bieden. 

Contactpersonen schuldhulpverlening:

André Coenen
CijferAdvies Kerkrade
045- 542 37 78

Adriaan Koppens
CijferAdvies hoofdkantoor
0342-400 639

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.