Snoeien in regeldruk mkb gaat nu per bedrijfstak

Recente berichten

De landelijke overheid doet wel zijn best om te snoeien in knellende regels, maar de doorsnee mkb’er heeft niet het idee dat dit beleid veel zoden aan de dijk zet. Het kabinet gooit het daarom over een andere boeg met de aanpak van regeldruk.

Betuttelende of zelfs tegenstrijdige regeltjes, eindeloze bureaucratie en traag draaiende ambtelijke molens. Het zijn waarschijnlijk de grootste ergernissen van ondernemers. Voldoen aan de regels kost geld en knellende regels kunnen ook innovatie in het bedrijfsleven in de weg zitten.

Dagelijkse praktijk als uitgangspunt

Opeenvolgende kabinetten hebben al geprobeerd te snoeien in het regelwoud voor ondernemers. En hoewel er zeker stappen zijn gezet, constateert het huidige kabinet dat mkb’ers daar te weinig van merken. Daarom verlegt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken de koers. De aanpak gaat zich nu richten op het terugdringen van regeldruk per bedrijfstak, zo staat in het werkprogramma (pdf). Om dicht bij de dagelijkse praktijk te zitten worden er een aantal zogeheten ‘indicatorbedrijven’ uitgekozen. Dat zijn in eerste instantie een kapper, een hotel met restaurant, een metaalbedrijf, een producent van voedingsmiddelen, een bouw- of onderhoudsbedrijf en een kledingwinkel. Per sector zullen dit een paar ondernemingen zijn, die samen een goede afspiegeling zijn van de bedrijfstak. Volgens het kabinet is door deze selectie het grootste deel van de verplichtingen van het mkb gedekt.

Dashboard brengt aanpak regeldruk in beeld

Bij deze ondernemingen wordt in kaart gebracht met welke verplichtingen zij te maken hebben. En waar de mogelijkheden zitten om de regeldruk te verminderen. Vervolgens wordt er in samenspraak met onder meer brancheorganisaties en uitvoeringsinstanties een reductieprogramma opgesteld en uitgevoerd.
Naast deze sectorale aanpak wil het kabinet de ‘mkb-toets’ stapsgewijs uitbreiden, ook voor sommige al bestaande regels. Bij een mkb-toets checken mkb’ers al vóór de invoering of de regelgeving wat hen betreft werkbaar is. Ook komt er een regeldruk-dashboard, waar ondernemers kunnen zien hoe de aanpak verloopt. In het dashboard komt ook een indicator voor ‘klanttevredenheid’. Daarvoor wordt aan mkb’ers gevraagd of zij daadwerkelijk minder kosten of tijd kwijt zijn dankzij een maatregel en welk rapportcijfers zij daaraan geven.

Knelpunten bij RI&E en AVG

Het kabinet blijft ook werken aan het oplossen van knelpunten die al langer bekend zijn. De voor elke onderneming verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat bijvoorbeeld steevast hoog in de irritatielijstjes bij ondernemers. Zeker kleinere werkgevers ervaren dit als een grote last. Ook alle regels rondom de privacyrichtlijn AVG (toolbox) zorgen voor flink wat kopzorgen.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.