Vanaf 7 juni begint
TVL-startersregeling

Recente berichten

Als een ondernemer is gestart met een onderneming in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021, kan hij vanaf 7 juni 2022 een subsidie aanvragen. Het gaat daarbij om de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor starters voor het vierde kwartaal 2021 en het eerste kwartaal 2022.

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor starters (TVL-startersregeling) ondersteunt startende ondernemers in het betalen van de vaste lasten. Een ondernemer is in dit verband een starter als hij volgens de inschrijving in het Handelsregister in de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 een onderneming is gestart. De regeling richt zich op MKB-ondernemers die door omzetverlies in liquiditeitsproblemen komen zodat zij niet altijd hun vaste lasten kunnen betalen. Het gaat om een aanvullende voorziening in het steun- en herstelpakket om ondernemers die een nieuwe MKB-onderneming zijn gestart te helpen bij het betalen van de vaste lasten. Een belangrijk verschil met de reguliere TVL is dat de starterssubsidie meetelt als omzet voor de inkomsten- en omzetbelasting.

Belangrijke subsidievoorwaarden

De volgende punten zijn van belang met betrekking tot de TVL-startersregeling:

  • De TVL voor startende ondernemers geldt alleen voor MKB-ondernemers.
  • De startersregeling opent voor twee kwartalen tegelijk: het vierde kwartaal van 2021 (Q4 2021) en het eerste kwartaal van 2022 (Q1 2022).
  • Voor het vierde kwartaal van 2021 moet de onderneming na 30 juni 2020 en uiterlijk op 30 juni 2021 zijn ingeschreven bij de KVK. Het minimale omzetverlies is 20% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.
  • Voor het eerste kwartaal van 2022 moet de onderneming tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 bij de KVK zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 30% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.
  • Ondernemers die in het derde kwartaal van 2021 zijn ingeschreven, tellen de eerste drie kalendermaanden na inschrijving bij de KVK als hun referentieperiode.
  • De subsidie is tot dinsdag 2 augustus 2022 17:00 uur aan te vragen.

Onderneming als deel van groep

Maakt de onderneming deel uit van een groep? Dan moeten alle ondernemingen in de groep na 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KVK om de TVL voor startende ondernemingen aan te kunnen vragen.

Maximale steunbedragen

Een onderneming die voldoet aan de subsidievoorwaarden, ontvangt minimaal €1.500 en maximaal €100.000 subsidie per kwartaal. Nu vindt de verstrekking van de TVL voor startende ondernemers plaats onder de deminimis verordening. Dat betekent dat er een maximum zit aan het steunbedrag dat een onderneming binnen drie belastingjaren kan ontvangen. Wanneer een onderneming al eerder steun volgens de deminimis verordening heeft ontvangen, heeft dat effect op het maximale bedrag dat hij nog kan ontvangen. Het maximale steunbedrag is voor:

  • reguliere ondernemingen €200.000.
  • goederenvervoerders over de weg €100.000.
  • visserij- en aquacultuurbedrijven €30.000.
  • landbouwbedrijven €20.000.

Subsidie is belast

De deminimis verordening maakt het mogelijk om de TVL voor startende ondernemers nog te verlenen. Het tijdelijke EU steunkader verloopt namelijk op 30 juni 2022. Wel betekent dit dat de TVL voor startende ondernemers is belast, in tegenstelling tot eerdere TVL-regelingen.

Bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.