Vragen over: optimalisering van geldstromen

Recente berichten

Cashmanagement omvat alles wat bijdraagt aan de optimalisatie van geldstromen. Cashmanagement bestaat uit drie hoofdtaken: liquiditeitenbeheer, geldstromenbeheer en saldobeheer. Hoe zijn hiermee geldstromen te optimaliseren?

Het liquiditeitenbeheer en het maken van een liquiditeitsprognose (tool) is een belangrijk onderdeel van het cashmanagement. Onder liquide middelen vallen de kasmiddelen, de banktegoeden, de tegoeden op girorekeningen, wissels (betalingsopdrachten) en cheques. Het geldstromenbeheer omvat alle activiteiten die nodig zijn om grip te houden op inkomende en uitgaande liquiditeiten. De doelstelling van geldstromenbeheer is het rendement op geldstromen te optimaliseren en is belangrijk om goed te kunnen begroten. Organisaties kunnen optimalisatie bereiken door:

  • het minimaliseren van de kosten van liquiditeitsverplaatsingen;
  • het afwikkelen van resterende geringe geldstromen;
  • het tijdsbeslag van de transacties te verminderen.

De kosten van liquiditeitsverplaatsingen kunnen omlaag door samen te werken met de afdelingen inkoop, verkoop, voorraadbeheer en de crediteuren- en debiteurenadministratie.  

Valutaire nulpositie meest optimaal

Met goed saldobeheer bereikt een organisatie een optimaal saldo van de liquide middelen met als meest perfecte uitkomst de valutaire nulpositie. Bij een valutaire nulpositie, die een organisatie waarschijnlijk nooit helemaal bereikt omdat geld nu eenmaal altijd stroomt, is er geen debetsaldo en geen creditsaldo. Deze positie is vanuit een aantal oogpunten de beste. Staat er een creditsaldo op de rekening-courant, dan kunt u dat overschot beter verplaatsen vanwege lage renteopbrengsten.  De middelen kunnen beter op een  depositorekening worden uitgezet waar rente wordt uitgekeerd. Staat er een debetsaldo op, dan is verplaatsen ook beter omdat de debetrente bij rekening-courant in het algemeen hoger ligt bij andere financieringsvormen.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.