Afronding coronamaatregelen vraagt nog veel werk van Belastingdienst, UWV en RVO
Afronding coronamaatregelen vraagt nog veel werk van Belastingdienst, UWV en RVO

Recente berichten

Afronding coronamaatregelen vraagt nog veel werk van Belastingdienst, UWV en RVO

Afronding coronamaatregelen vraagt nog veel werk van Belastingdienst, UWV en RVO

Afronding coronamaatregelen vraagt nog veel werk van Belastingdienst, UWV en RVO

Afronding coronamaatregelen vraagt nog veel werk van Belastingdienst, UWV en RVO. De afronding van de maatregelen ter ondersteuning van de ondernemers tijdens de coronacrisis vergt na twee jaar nog veel van RVO, UWV en de Belastingdienst.

Dit schrijven de ministers Adriaansens, Van Gennip en Schouten en staatssecretaris Van Rij in een brief met daarin een voortgangsrapportage van het steunpakket tijdens de coronacrisis. In de rapportage ligt de nadruk op de meest omvangrijke regelingen: TVL, NOW en belastinguitstel.

Belastinguitstel

Per 30 september 2022 is de totale openstaande belastingschuld bij ondernemers die gebruik maken van het versoepelde uitstel van betaling € 20,3 miljard. Van het oorspronkelijke bedrag aan uitstel was op 30 september 2022 ruim de helft reeds afgelost. Een beperkt aantal grote ondernemingen is verantwoordelijk voor het gros van de uitstaande belastingschuld, terwijl er veel kleinere IB-ondernemers zijn met een beperkte schuld. Ten opzichte van de vorige monitoringsbrief is vooral de schuld bij middelgrote bedrijven afgenomen.

Er zijn ca 2.000 ondernemers die de afgelopen maanden een saneringsverzoek hebben gedaan, hoofdzakelijk via schuldhulpverlening, de minnelijke schuldsanering. Er is nog geen effect te zien van de tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid, waarbij de Belastingdienst tijdelijk afziet van de preferentie positie als schuldeiser.

TVL

De periode tot wanneer ondernemers kunnen vaststellen is voor de twee lopende vaststellingsronden verlengd om ondernemers langer de tijd te geven om hun vaststelling in te dienen. Voor de TVL1, TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021 is het niet meer mogelijk een vaststellingsverzoek in te dienen. Binnen deze openstellingen heeft 98% van de aanvragers een vaststellingsverzoek ingediend. Bij ondernemers die géén vaststellingsverzoek hebben ingediend, wordt nu overgegaan tot een ambtshalve vaststelling. Dit houdt in dat RVO de vaststelling uitvoert met de gegevens zoals die bekend zijn bij de Belastingdienst. Op dit moment staat er € 101 miljoen aan betalingsregelingen open bij 11.400 ondernemers. Tot dusver wordt op ongeveer 3% van de TVL-besluiten (verlening en vaststelling) bezwaar aangetekend.

NOW

Van de tot dusver verwerkte vaststellingen van de NOW-1 t/m 5 resulteert in totaal ongeveer 55% in een nabetaling en 45% in een terugvordering. Bij de NOW-1 en -2, waarvan de vaststelling ondertussen het verst gevorderd is, is deze verhouding ongeveer 30% nabetaling en 70% terugvordering. In totaal zijn er circa 11.000 bezwaren ingediend voor de NOW 1-5. De uitkomst van de afhandeling laat voor alle tranches ongeveer hetzelfde beeld zien: 40-50% is gegrond verklaard, 20-30% ongegrond verklaard, en de overige bezwaren zijn ingetrokken of niet ontvankelijk verklaard.

RVO, UWV en de Belastingdienst werken aan de laatste fase van de uitvoering: het vaststellen en het eventueel nabetalen of terugvorderen van subsidie en het in goede banen leiden van het terugbetalen van uitgestelde belastingen. Deze afronding vergt, ruim twee jaar na de uitbraak van het coronavirus, nog veel werk van deze uitvoerders.

Bron: Kamerbrief met voortgangsrapportage steunpakket coronacrisis (NOW, TVL en fiscale steun). nr. DGBI-TOP / 22436787 22518662, Ministerie EZK, SZW en Financien, 21 oktober 2022

Bron: Taxence

Inhoud

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.