Betalen bij schade? Met deze verzekeringen voorkom je dat

Recente berichten

Stel een klant struikelt over een losliggend snoer in je kantoor. Hierdoor breekt die een been en kan tijdelijk niet werken. Of je geeft een verkeerd advies dat je opdrachtgever in de problemen brengt. Als ondernemer moet je de schade betalen die je tijdens je werk veroorzaakt. Lees hier hoe je met een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering grote financiële problemen voorkomt.

Een privé aansprakelijkheidsverzekering dekt geen schade die je maakt tijdens het werken in je eigen bedrijf. Overweeg deze zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten om hoge kosten bij schade te voorkomen:

Verzekert je bedrijf en eventueel personeel tegen schade aan anderen of aan spullen van anderen tijdens het werken in je bedrijf.

Dekt schade door beroepsfouten: fouten die je tijdens je werk maakt. Vaak gaat het om een verkeerd advies dat je je klant geeft.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noem je ook wel een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze verzekering dekt:

 • schade aan spullen (materiële schade). Iemands laptop gaat bijvoorbeeld kapot doordat je je koffie erop morst.
 • schade (verwonding) aan personen (letselschade). Iemand breekt een pols doordat die uitglijdt over een losliggend tapijt in je kantoor.
 • schade die indirect door een ongeluk ontstaat (financiële gevolgschade). Iemand kan bijvoorbeeld niet meer werken en verliest daardoor inkomen.

Barbara Stoopman van Nouveau Consultancy adviseert ondernemers over hoe ze financiële risico’s kunnen beperken. “Samen met de ondernemer breng ik de risico’s in kaart. Zo komen er zaken boven tafel waar je misschien niet direct aan denkt. Cybercrime bijvoorbeeld, een datalek, nieuwkomers in je markt of veranderende wetgeving.”

Stoopman vindt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de basis voor elke ondernemer. Soms zijn aanvullende verzekeringen nodig, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. “Je moet er niet aan denken dat je een hoge schadeclaim krijgt. Dat kan grote financiële gevolgen hebben voor jou en je bedrijf.”

Bedrijfsaansprakelijkheid: voorbeelden uit de praktijk

Er kan van alles misgaan in je bedrijf. In de voorbeelden hieronder dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de schade, zodat je niet zelf hoeft te betalen:

 • Karin ontvangt klanten in haar coachingspraktijk. Door een losliggend snoer valt een klant. Die breekt zijn heup en kan wekenlang niet volledig werken. Er is sprake van letselschade en financiële schade.

Gevolg: de klant stelt Karin aansprakelijk. Karin moet de medische kosten en het verlies van inkomen van de klant vergoeden.

 • Abdul is timmerman en laat zijn boormachine vallen op de houten vloer van een klant. Een deel van de vloer moet vervangen worden. In dit geval is er materiële schade.

Gevolg: de klant stelt Abdul aansprakelijk en hij moet de rekening van de reparatie betalen.

 • James importeert onder zijn eigen merk haarverf, maar de samenstelling van de verf is niet in orde. Klanten krijgen een allergische reactie. Er is sprake van letselschade.

Gevolg: klanten stellen James aansprakelijk. James moet de medische kosten van zijn klanten betalen.

Wat kost een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

KVK-adviseurs horen van ondernemers vaak dat ze een AVB heel duur vinden. Zo’n verzekering is een uitgave, maar kan uiteindelijk hoge kosten schelen. De schade aan een laptop kun je misschien zelf betalen. Maar een claim bij letselschade kan flink oplopen.

Wat bepaalt de premie?

Hoe hoog de premie van je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is hangt af van:

 • het beroep dat je uitoefent.
 • de omzet van je bedrijf.
 • of en hoeveel personeel je in dienst hebt.

Met deze gegevens schat de verzekeringsmaatschappij in hoe groot de kans is dat je schade veroorzaakt en hoe hoog de kosten daarvan kunnen oplopen. Hoe groter je risico, hoe hoger je premie. Een loodgieter of timmerman betaalt voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gemiddeld zo’n 500 euro per jaar. Ben je coach of consultant? Dan is de premie ongeveer 150 euro per jaar.

Een AVB sluit je af bij verzekeringsmaatschappijen, onafhankelijke verzekeringsadviseurs, banken of brancheorganisaties. Online bereken je eenvoudig je premie. Of je gebruikt een vergelijkingswebsite.

“Je kunt je voor alles verzekeren, maar verzeker je niet failliet”, adviseert Stoopman. “Laat je goed adviseren. Een adviseur kijkt naar je risico’s en verder dan alleen verzekeringen: goede contracten, algemene voorwaarden, het hele plaatje.”

Niet verplicht, wel verstandig

Je bent niet wettelijk verplicht om een AVB af te sluiten. Maar in de praktijk is het soms noodzakelijk, volgens Stoopman. “Een opdrachtgever kan eisen dat je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt. Je toont dit aan door je polis te laten zien. Geen aansprakelijkheidsverzekering? Dat betekent vaak geen opdracht.”

Tip: werk je samen met andere zzp’ers aan een opdracht en stuur jij de factuur? Check of de zzp’ers die je inhuurt hun bedrijfsaansprakelijkheid op orde hebben. Anders kan de opdrachtgever jou aansprakelijk stellen bij schade, omdat jij eindverantwoordelijk bent.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade door beroepsfouten. Ben je advocaat, arts, architect of accountant? Dan is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zelfs verplicht. Ook voor andere beroepen is een BAV afsluiten verstandig. Bijvoorbeeld voor consultants of adviseurs. Als je een beroepsfout maakt, kan dit voor hoge financiële gevolgschade of vermogensschade zorgen bij je klant. Vermogensschade betekent dat iemand door het gevolg van de schade minder winst maakt of minder geld heeft. De BAV dekt dit risico.

Beroepsaansprakelijkheid: voorbeelden uit de praktijk

In deze voorbeelden dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgschade:

 • Chris is architect en heeft een fout gemaakt bij de berekening van de breedte van een garagedeur van een gebouw. Auto’s kunnen de garage niet inrijden.

Gevolg: De aannemer stelt Chris aansprakelijk. Chris moet de kosten betalen voor het aanpassen van de garagedeur. Daarnaast moet hij de schade betalen van een winkel in het gebouw. Doordat hun klanten niet in de garage konden parkeren zijn ze omzet misgelopen.

 • Tim is zelfstandig wijkverpleegkundige en schat verkeerd in welke hulp een hoogbejaarde mevrouw nodig heeft. Daardoor krijgt deze mevrouw een lager budget om zorg in te kopen en moet zij meer zelf betalen.

Gevolg: De cliënt stelt Tim aansprakelijk. Tim moet betalen voor de zorg die de cliënt niet vergoed krijgt.

 • Jamila is boekhouder en doet de btw-aangifte voor haar klanten. Ze is te laat met een aangifte waardoor haar klant een boete moet betalen aan de Belastingdienst.

Gevolg: De klant stelt Jamila aansprakelijk voor het bedrag van de boete.


Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De hoogte van de premie is afhankelijk van het beroep dat je uitoefent en de omzet van je bedrijf. Een financieel adviseur zonder personeel betaalt gemiddeld 150 euro per maand voor een AVB. Heb je wel personeel? Dan is je risico hoger en dus zal je premie hoger zijn. Verzekeraars eisen vaak dat je je aansprakelijkheid beperkt door algemene voorwaarden te gebruiken.

Premie aftrekbaar

De premie die je betaalt voor je zakelijke verzekeringen zijn zakelijke kosten. Dit betekent dat je deze kosten bij de aangifte inkomstenbelasting of winstaangifte mag aftrekken van je omzet. Neem deze kosten ook mee in de berekening van je uurtarief.

SBI-code en verzekeringen

In het KVK Handelsregister staat welke activiteiten je uitvoert en wat je SBI-code is. Zorg ervoor dat je SBI-code past bij wat je doet als zzp’er. Verzekeraars gebruiken je SBI-code voor de berekening van je premie. Maak je schade die niet past bij de activiteiten die je volgens je SBI-code uitvoert, dan dekt de verzekering dit niet.

Voorbeeld: je hebt een webshop ingeschreven bij KVK, maar je plaatst ook weleens een keuken. Bij het plaatsen van een keuken veroorzaak je schade. Dit is niet gedekt omdat het plaatsen van keukens niet onder je hoofdactiviteit valt.

Voer je vaak verschillende werkzaamheden uit? Meld dit bij KVK en bij je verzekeraar. KVK registreert dan ook je andere werkzaamheden. De verzekeraar kan je premie daarop aanpassen. Zo weet je zeker dat schade bij al je werkzaamheden gedekt is.

Ontdek wat de negen meest voorkomende misvattingen over verzekeringen zijn en waarom ze niet kloppen.

Bron: Kamer van Koophandel (KvK)

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.