Europees Parlement stemt in met Europees minimumloon

Recente berichten

Het Europees Parlement heeft op 14 september ingestemd met de Richtlijn toereikende minimumlonen in de Europese Unie, waarin minimumvoorschriften staan voor de hoogte van het minimumloon. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om deze richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

In de richtlijn staan minimumvoorschriften die ervoor moeten zorgen dat minimumlonen in alle EU-landen een fatsoenlijke levensstandaard voor werknemers garanderen. In de meeste lidstaten met nationale wettelijke minimumlonen zijn de minimumlonen te laag in vergelijking met andere lonen of om een waardig leven te kunnen leiden, zo staat in toelichting bij de Richtlijn. 

Twee jaar de tijd voor implementatie

Het voorstel van de Europese Commissie voor de Richtlijn voor toereikende minimumlonen is onlangs goedgekeurd door het Europees Parlement. In juni 2022 bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad al een voorlopig akkoord over de richtlijn. Naar verwachting zal de Europese Raad het akkoord later in september formeel goedkeuren. De lidstaten hebben dan twee jaar de tijd om deze in nationaal recht om te zetten. 

Minimumloon van € 14 per uur in Nederland

Op basis van de richtlijn moeten lidstaten beoordelen of het minimumloon in hun land voldoende is voor een fatsoenlijke levensstandaard. Daarbij moeten ze onder meer rekening houden met sociaaleconomische omstandigheden, koopkracht en de loonverdeling in het land. Ook kan een lidstaat het minimumloon toetsen aan internationale normen, zoals 60% van het mediane brutoloon en 50% van het gemiddelde brutoloon. Voor Nederland zou dit waarschijnlijk een minimumloon van € 14 per uur betekenen. Maar het is niet zo dat deze richtlijn de hoogte van het Nederlands minimumloon voorschrijft. Lidstaten hebben de autonomie om het minimumloon zelf vast te blijven stellen, zo benadrukte minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder in een Kamerbrief (pdf). De implementatie van de richtlijn loopt in Nederland parallel aan het kabinetsvoornemen om het minimumloon te verhogen

Positie werknemers verbeteren

De richtlijn is bedoeld om de positie van werknemers en vakbonden te verbeteren bij onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Lidstaten met een cao-dekking van lager dan 80% moeten een actieplan opstellen zodat een hoger percentage van de werkende bevolking onder een cao valt. Ook moeten EU-landen een handhavingssysteem opzetten, inclusief monitoring en goede informatievoorziening over het minimumloon.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.