Kabinet investeert half miljard euro in mkb
Kabinet investeert half miljard euro in mkb

Recente berichten

Kabinet investeert half miljard euro in mkb

Kabinet investeert half miljard euro in mkb

Kabinet investeert half miljard euro in mkb

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd voor het mkb. De invulling van dit pakket is nu afgerond. De voorgenomen verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 vervalt.

Het kabinet trekt hiervoor in de jaren 2023 tot en met 2027 elk jaar € 500 miljoen uit. Vanaf 2028 is een jaarbedrag van structureel € 600 miljoen beschikbaar.

Het kabinet neemt de volgende maatregelen. Ten eerste intensiveert het kabinet het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ten tweede wordt het aantrekkelijker gemaakt voor ondernemers om te investeren, omdat investeringen in nieuw aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023 willekeurig mogen worden afgeschreven. Als derde worden ondernemers gestimuleerd om meer te innoveren; speur- en ontwikkelingswerk wordt goedkoper doordat de fiscale regeling WBSO geïndexeerd wordt. Verder verhoogt het kabinet de werkkostenregeling (WKR). Door de aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen worden de lasten op arbeid verlaagd. En met een tijdelijke verruiming van het lage inkomensvoordeel worden werkgevers tegemoet gekomen in de verhoging van het wettelijk minimumloon (Wml).  

Aanpassing dekking vrijstelling BPM bestelauto’s

De voorgenomen verhoging van het mrb-tarief voor bestelauto’s van ondernemers gaat niet door. In plaats daarvan komt een herijking van de forfaits die binnen de bpm gelden bij de import van gebruikte voertuigen. Het gaat hierbij om de actualisatie van de afschrijvingstabel die wordt gebruikt om de actuele waarde van een gebruikt voertuig vast te stellen. Ook wordt het waardeverminderingspercentage bijgesteld. Dit percentage wordt gebruikt bij het vaststellen van de waarde van voertuigen met schade. Om het budgettaire gat verder te dichten wordt de kansspelbelasting met 0,3%-punt verhoogd met ingang van 1 januari 2023 en het tarief van de accijns op rooktabak (shag, pijptabak) met ingang van 1 april 2023 aanvullend verhoogd met € 0,15 per pakje shag (50 gram).

Bron: Ministerie van Financien, 3 november 2022

Bron: Taxence

Inhoud

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.