Maatschap

Maatschap

Bij het oprichten van een maatschap, komt veel kijken. Sinds 2008 moet je een maatschap inschrijven bij de KvK. Daarnaast is een goede vriendschappelijke klik belangrijk.

Het gaat je alleen niet alleen om hoe je als persoon een klik hebt met elkaar, maar ook om de zakelijke afspraken. CijferAdvies kan daar goede ondersteuning bij geven. Wij adviseren om onderlinge afspraken vast te leggen. Denk hierbij aan:

  • De afzonderlijke inbreng;
  • Winstverdeling;
  • Bevoegdheden.

Hiervoor gebruiken we een maatschapscontract. Een contract geeft duidelijkheid over de spelregels van de samenwerking.

Wat is een maatschap?

Een maatschap is een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij twee of meer partners (de maten) onder een gezamenlijke naam een onderneming exploiteren. De maten zijn elk zelfstandig verantwoordelijk voor hun eigen onderneming, maar werken op gelijkwaardige basis met elkaar samen.

Iedere maat brengt arbeid, geld, goederen of goodwill in, met het doel het voordeel dat daaruit voortvloeit te delen. Vandaar dat het vastleggen van de eerder onderdelen afspraken zo belangrijk is.  Zelfstandige beroepsbeoefenaars oftewel vrije beroepen, zoals advocaten, notarissen, makelaars, artsen, paramedici en agrariërs zijn vaak georganiseerd in een maatschap.

Wist je dat er meerdere soorten maatschappen, zoals een openbare maatschap, een stille maatschap, een openbare maatschap of zelfs een man/vrouw maatschap bestaan?

De inrichting van de administratie voor een maatschap vergt kennis. In ieder geval wil je zo weinig mogelijk inkomstenbelasting betalen. Bij CijferAdvies vind je niet alleen deskundigheid op het gebied van belastingaangiften en belastingadvies, maar ook over zaken als personeelscontracten en salarisadministratie.

Aan de keuzes die je maakt zitten fiscale consequenties. Dus welke soort maatschap, hoe je de administratie inricht etc. Wij vertellen je er graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Ben je aan het nadenken over een maatschap of vennootschap en wil je degelijk advies? Neem dan contact met ons op via info@cijferadvies.nl of bel 0342-400639 en vraag naar Adriaan Koppens.

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.