0342-400639 | info@cijferadvies.nl

Schuldhulpverlening verschilt vaak per gemeente

De vraag of een ondernemer uit de schulden komt hangt op dit moment teveel af van de woonplaats.

Dit blijkt uit een nieuw rapport van de Nationale ombudsman waarin wordt ingegaan op de toegang van ondernemers tot schuldhulpverlening. Volgens de ombudsman zouden gemeenten veel meer elkaars kennis en ervaringen kunnen benutten.

Veel zelfstandige ondernemers met problematische schulden weten de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening niet te vinden, blijkt uit het rapport 'Zelfstandigen over de drempel' (pdf). Zelfstandigen in dezelfde winkelstraat krijgen soms heel andere hulp aangeboden als zij in verschillende gemeenten wonen. Daarnaast zijn veel ondernemers terughoudend met het vragen van hulp en het delen van hun financiële gegevens.

Meer aandacht en begeleiding nodig

Een groep ondernemers meldt zich bij het juiste loket maar haakt voortijdig af. Dit komt vaak doordat een gemeente niet deskundig genoeg is om zelfstandigen goed te helpen met een faillissement als mogelijk gevolg. De ombudsman pleit ervoor dat ondernemers meer aandacht en begeleiding krijgen die op hen is toegespitst. Er zijn ook gemeenten die de uitvoering van schuldhulpverlening overlaten aan commerciële partijen. Ook in dat geval blijft een gemeente verantwoordelijk, bijvoorbeeld voor de afhandeling van klachten.

Toestroom door coronacrisis

Op 1 oktober 2020 hadden ruim 614.000 huishoudens geregistreerde problematische schulden. Nieuwe instromers waren toen meer dan de jaren daarvoor zelfstandige ondernemers. Door de coronacrisis kunnen gemeenten de komende jaren een toestroom van ondernemers verwachten die behoefte hebben aan schuldhulpverlening. De ombudsman beveelt aan om de toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandigen te verbeteren en de verschillen te verkleinen. Ook beveelt hij gemeenten aan om te investeren in kennis op dit gebied en verantwoordelijkheid te nemen voor de schuldhulp, ook als deze wordt uitbesteed aan externe partijen. De Nationale ombudsman blijft monitoren of de aanbevelingen worden opgevolgd.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiƫle zaken en administratie.