Op tijd aan- en afmelden voor de KOR!

Recente berichten

Ondernemers die gebruik willen maken van de kleineondernemersregeling (KOR) in de BTW moeten zich op tijd aanmelden. Zij moeten zich uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin de KOR moet ingaan hebben aangemeld bij de Belastingdienst. Bij overschrijding van de omzetgrens van €20.000 moet de ondernemer zich direct voor de KOR afmelden.

Een BTW-ondernemer met een omzet die niet hoger is dan €20.000 per jaar exclusief BTW (verdiepingsartikel) kan een beroep doen op de KOR. De KOR kan een flinke vermindering van de administratieve lasten voor kleine ondernemers opleveren rondom de BTW. Ondernemers die kiezen voor de KOR hoeven namelijk geen BTW-aangifte te doen, en bijvoorbeeld ook geen BTW te berekenen aan hun klanten. Daar staat echter tegenover dat ze ook geen BTW kunnen aftrekken.

Alleen met formulier aanmelden

Een ondernemer die de KOR wil gaan toepassen kan zich alleen met het formulier ‘Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling (pdf)’ bij de fiscus hiervoor aanmelden. Een aanmelding moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin de KOR moet ingaan, door de Belastingdienst zijn ontvangen. Er volgt daarna een brief van de Belastingdienst met daarin de definitieve ingangsdatum van de KOR. De BTW-aangifte moet door de ondernemer worden gedaan tot de ingangsdatum in deze aanmeldingsbrief.

Meteen afmelden bij overschrijding grens

 Komt de omzet boven de €20.000 in één kalenderjaar uit, dan moet de ondernemer direct een afmelding voor de KOR indienen. Alle leveringen en diensten die worden verricht na deze overschrijding en de omzet overschrijdende handeling zelf, vallen ook niet meer onder de vrijstelling. Als beëindigingsdatum moet de datum van de omzet overschrijdende handeling worden ingevuld op het afmeldformulier.

Bron: BV Rendement

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.