Categorieën
news Uncategorized

Wat is de groeifaciliteit?

De overheid staat garant bij financiering snelgroeiende bedrijven via de groeifaciliteit. Als je wilt groeien, dan heb je daar vaak extra geld voor nodig: hiervoor heeft de overheid Groeifaciliteit in het leven geroepen. Wat is het precies en hoe kom je ervoor in aanmerking?

Als je wilt groeien heb je geld nodig. Omdat je bedrijf groter wordt, je meer werk aanneemt, een bedrijf overneemt, uitbreidt naar het buitenland of wilt reorganiseren. En omdat niemand in de toekomst kan kijken, vinden banken en financiers dit soms spannend. 

Wat is de Groeifaciliteit?

Met de Groeifaciliteit neemt de overheid een groot deel van deze spanning weg, door garant te staan voor je financiering. De financiering kan bestaan uit achtergestelde leningen, aandelen of een combinatie daarvan. De Groeifaciliteit zou per 1 juli 2020 sluiten, maar vanwege de gevolgen van corona kunnen financiers hun aanvraag tot donderdag 15 juni 2023, 17.00 uur indienen. 

Budget Groeifaciliteit

Voor de Groeifaciliteit is € 85 miljoen gereserveerd. Per aanvraag gelden de volgende maximumbedragen: 

  • Maximaal € 25 miljoen garantiestelling bij één onderneming per financier
  • Maximaal € 50 miljoen totale garantiestelling bij één onderneming

Wie komt in aanmerking voor de Groeifaciliteit?

De Groeifaciliteit is een garantieregeling voor gezonde bedrijven met groeiplannen in binnen- of buitenland, waarbij de bank extra garanties wenst. Niet alle ondernemingen komen voor de Groeifaciliteit in aanmerking. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

  • Je bedrijf moet financieel gezond zijn
  • De bedrijfsactiviteiten moeten overwegend in Nederland plaatsvinden
  • Bepaalde sectoren zijn uitgesloten, zoals landbouw, visserij, beleggingsbedrijven en bepaalde zorgaanbieders
  • Er mag geen sprake zijn van herfinanciering (‘fresh money-eis’)

Aanvraag gebeurt door de financier bij RVO

Als je gebruik wilt maken van de Groeifaciliteit geef je dit aan bij de bank of participatiemaatschappij die deelnemen in de regeling.  Zij dienen de aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit doen ze wel pas als ze zelf ook positief ten opzichte van je plannen staan. De RVO toetst de aanvraag en na goedkeuring wordt de overheidsgarantie van 50% van het financieringsbedrag verleend. 

Provisie betalen aan RVO voor groeifaciliteit

De financier betaalt provisie aan de RVO. Dit bestaat uit een eenmalige afsluitprovisie van 1% over het gegarandeerde bedrag (50% van de financiering) en een jaarlijkse provisie van 3%. 

De garantie heeft een minimale looptijd van 6 jaar en een maximale looptijd van 12 jaar. Deze kosten mag de bank aan jou doorberekenen.

Geld voor groei

De Groeifaciliteit is niet de enige manier waarop de overheid bedrijven met ambitie ondersteunt. Zo is er de GO-regeling, de BMKBmicrofinanciering en het Innovatiekrediet.

Als je internationale aspiraties hebt kun je kijken naar de subsidie internationaal ondernemen (SIB), de DHI-subsidie voor het exporteren van je product, technologie of dienst en het Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Geen ambities in het buitenland, wel op het gebied van duurzaamheid? Dan kun je eens kijken naar de Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) of de Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

Bron: MKBservicedesk