Werkvereniging begint rechtszaak tegen
de Nederlandse staat: ‘Coronasteun oneerlijk verdeeld’

Recente berichten

Belangenbehartiger de Werkvereniging vindt dat zelfstandig ondernemers flink benadeeld zijn in coronatijd ten opzichte van werkenden in loondienst.

De Werkvereniging begint een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, omdat de belangenbehartiger vindt dat zelfstandigen ‘oneigenlijk en onevenredig zwaarder’ getroffen zijn door de coronamaatregelen. Werkenden in loondienst kregen onterecht meer financiële compensatie dan zelfstandigen, bepleit de vereniging.

De vereniging verstuurt de dagvaarding vrijdag mede namens vier zzp’ers. Om de rechtszaak te bekostigen, heeft de Werkverenging bijna 30.000 euro opgehaald via crowdfunding.

Coronasteun in strijd met gelijkheidsbeginsel

“Terwijl werkenden in loondienst een financiële compensatie kregen op basis van draagkracht, kregen zelfstandig werkenden maximaal bijstandsniveau”, vertelt Roos Wouters van de Werkvereniging. “De Staat erkent dat de gevolgen van de pandemie niet vallen onder normaal ondernemersrisico. Waar de gevolgen voor werkenden in loondienst en zelfstandig werkenden zich in gelijke mate voelen, had de Staat in gelijke mate compensatie moeten verlenen.”

Dat gebeurde niet en dat is volgens de Werkvereniging in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Wouters citeert het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). “De Staat heeft inbreuk gemaakt op respectievelijke vrijheden en rechten op eigendom, professionele status, arbeid en ondernemerschap.”

Mogelijke gevolgen

Als de rechtbank de eisers gelijk geeft, heeft dat in de eerste plaats gevolgen voor toekomstig overheidsbeleid bij pandemieën. Zelfstandigen en werknemers moeten dan volgens dezelfde uitgangspunten compensatie van inkomen uit arbeid moeten krijgen. Verder zouden zelfstandigen die onevenredig financieel benadeeld zijn alsnog aanvullende compensatie kunnen eisen.

Al tijdens de crisis maakte de Werkvereniging zich zorgen over de beperkte steun voor zzp’ers. Ook vele andere zzp-organisaties vroegen het kabinet om ruimhartiger compensatie. Die kwam er niet. Daarom bereidde de Werkvereniging sinds januari een rechtsgang voor. Lees hier meer over de achtergrond van de zaak.

Ook de Kunstenbond eist compensatie

Eerder deze week stelde de vakbond voor kunstenaars de Staat aansprakelijk voor 1,6 miljard euro schade als gevolg van het coronabeleid. De Kunstenbond vindt namelijk dat de Staat verschillende groepen zzp’er in de culturele en creatieve sector onvoldoende heeft gecompenseerd.

Als het Rijk niet met een voorstel komt voor compensatie, stapt ook de Kunstenbond naar de rechter.

Bron: Zipconomy

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.