Tegemoetkoming Energiekosten
Tegemoetkoming Energiekosten

Recente berichten

Tegemoetkoming Energiekosten

Compensatie voor energie-intensieve ondernemingen

Compensatie voor energie-intensieve ondernemingen

Energie-intensieve mkb-ondernemingen krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een drempelprijs van maximaal € 160.000. Een van de voorwaarden van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is dat de hoogte van de energiekosten bij een onderneming minimaal overeenkomt met 7% van de omzet.

Het kabinet gaf eerder aan meer tijd nodig te hebben om een uitvoerbare regeling op te tuigen. Mede hierdoor en vanwege EU-staatssteunregels en de vereiste goedkeuring door de Europese Commissie, kan het tot het tweede kwartaal van 2023 duren voordat de TEK wordt opengesteld. De TEK gaat daarna met terugwerkende kracht gelden voor de periode november 2022 tot en met december 2023.

Aanvragen voor liquiditeit

De TEK is bedoeld voor het financieren van enkele tienduizenden kleinere mkb-ondernemingen. Omdat een deel van deze energie-intensieve mkb’ers al met grote problemen heeft te kampen, is eerder besloten om tot de openstelling van de TEK coulant om te gaan met individuele verzoeken voor belastinguitstel. Financiële dienstverleners zijn ook bereid gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit. Het kabinet heeft voor het mkb daarnaast nog €500 miljoen extra aan verduurzamingsfinanciering beschikbaar gesteld.

RVO gaat TEK-regeling uitvoeren

Om voor de TEK-vergoeding in aanmerking te komen, mag een onderneming niet meer dan 250 medewerkers hebben. De hoogte van de energiekosten moet daarnaast minimaal overeenkomen met 7% van de omzet. Eerder was er nog sprake van een percentage van 12,5%. De drempelprijs is vastgesteld op €1,19 per kuub gas en €0,35 per kilowattuur elektriciteit. RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Bron: BV Rendement

Inhoud

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.