0342-400639 | info@cijferadvies.nl

‘Uitzondering in WHOA zorgt niet voor extra problemen ondernemers’

Volgens minister Weerwind zijn er geen signalen dat ondernemers sneller in de problemen komen door een uitzondering in de WHOA voor rechten van werknemers die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst.

Bij de totstandkoming van de WHOA is er bewust voor gekozen om in deze wet een uitzondering te maken voor rechten van werknemers die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Werknemers kunnen niet tegen hun wil gebonden raken aan een akkoord waarbij zij bijvoorbeeld loon moeten inleveren. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat pensioenpremies, die ten behoeve van de werknemer worden afgedragen, ook onder deze uitzondering vallen omdat dit een recht is dat voortvloeit uit een arbeidsovereenkomst. Daarmee wordt verzekerd dat de pensioenopbouw van werknemers niet in gevaar komt als gevolg van een WHOA-akkoord. In de praktijk bestaat de vrees dat de uitspraak van de Hoge Raad het moeilijker kan maken voor ondernemers om een akkoord te bereiken. Maar vooralsnog zijn er geen concrete signalen dat dit effect ook is opgetreden aldus minister Weerwind.

Vooral mkb maakt gebruikt van de regeling

Er is nader onderzoek nodig om de effectiviteit van de WHOA-regeling goed te kunnen beoordelen. Weerwind is van plan om eind dit jaar al een start te maken met de voorbereiding van het evaluatieonderzoek. Wel valt nu al op dat veel van de beslissingen die tot nog toe door de rechtbank zijn genomen, betrekking hebben op ondernemingen behorend tot het mkb. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WHOA was juist de verwachting dat in eerste instantie vooral grotere bedrijven voor een WHOA-traject in aanmerking zouden komen, omdat de WHOA een vrij complexe regeling is. Om ook mkbondernemingen te informeren over het gebruik en de mogelijkheden van de WHOA-regeling als zij schulden hebben, heeft mijn voorganger, samen met de Minister van Economische Zaken en Klimaat, zorg gedragen voor voorlichting. ‘Het is goed om te merken dat de mkbondernemingen er nu al in slagen van de WHOA-regeling gebruik te maken’, concludeert Weerwind.

Bron: Antwoorden Kamervragen over het bericht dat ondernemers sneller in problemen komen door uitzondering in faillissementswet. nr. 3 9 26299, Ministerie JenV, 1 april 2022

Bron: Taxence

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.