Categorieën
news Uncategorized

De impact van schuldsanering op je bedrijf: Wat je moet weten

Het kan iedere ondernemer overkomen. Je komt onverhoopt in een situatie, waarin schuldsanering je enige optie lijkt. Dit heeft echter gevolgen voor je bedrijf. In veel gevallen zul je moeten stoppen met je eenmanszaak of worden de aandelen van je besloten vennootschap verkocht.

Wanneer je te maken krijgt met betalingsachterstanden en oplopende schulden, dan kom je niet direct in aanmerking voor de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). In eerste instantie dien je een minnelijk traject te doorlopen, waarbij de gemeente helpt bij het treffen van betalingsregelingen voor deze problematische schulden.

Als dit niet succesvol blijkt te zijn, kan de rechter je toelaten tot de Wsnp. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die verantwoordelijk is voor het beheer van je inkomen, het verstrekken van leefgeld en het maken van afspraken met schuldeisers over betalingsregelingen. Na een periode van 18 maanden in de Wsnp ben je vrij van schulden.

Dit vormt een belangrijk verschil met een persoonlijk faillissement, waarbij schuldeisers ook na afwikkeling van het faillissement nog steeds betaling kunnen eisen.

Wsnp en de invloed op je bedrijf

Als je te maken hebt met problematische schulden, zowel persoonlijk als binnen je bedrijf, kom je mogelijk in aanmerking voor de Wsnp. Dit geldt met name voor ondernemingen met een rechtsvorm waarbij je persoonlijk aansprakelijk bent, zoals een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap (cv). Wanneer je wordt toegelaten tot de schuldsanering, zul je doorgaans moeten stoppen met je bedrijf.

Als aandeelhouder van een besloten vennootschap (bv) of bestuurder van een vereniging, coöperatie of stichting, ben je doorgaans niet persoonlijk verantwoordelijk voor de schulden van deze organisaties. Hierdoor kun je geen gebruik maken van de schuldsanering voor deze schulden. Echter, als je te maken hebt met problematische privéschulden, kom je wel in aanmerking voor de Wsnp. Dit kan echter gevolgen hebben voor je positie als bestuurder en zelfs resulteren in het verlies van je bv.

Wsnp en eenmanszaak

Wanneer je als gevolg van privéschulden of schulden binnen je eenmanszaak in de Wsnp terechtkomt, zal de rechter meestal besluiten dat je je bedrijf moet beëindigen. In het geval dat je wel door mag gaan met je eenmanszaak, dien je je inkomen uit het bedrijf te gebruiken om schulden af te lossen.

Als de rechter beslist dat je eenmanszaak moet worden stopgezet, dien je op alternatieve wijze zoveel mogelijk schulden af te betalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren met behulp van inkomsten uit een baan.

Wsnp en maat of vennoot

Wanneer je wordt toegelaten tot de schuldsanering, dien je doorgaans te stoppen als maat of vennoot. Dit betekent automatisch het einde van de vof, cv of maatschap, tenzij er bij de oprichting andere afspraken zijn gemaakt. Als er slechts één maat of vennoot overblijft, zal het samenwerkingsverband altijd eindigen. In sommige gevallen kan de rechter echter toestaan dat je maat of vennoot blijft. Hierdoor blijft ook het samenwerkingsverband bestaan. De bewindvoerder moet vervolgens toestemming geven voor elke beslissing die je als maat of vennoot neemt, bijvoorbeeld wanneer de maatschap, vof of cv een nieuwe opdracht aangaat.

Je kunt toegang tot de schuldsanering aanvragen vanwege problematische privéschulden. Echter, voor schulden binnen de maatschap, vof of cv kun je ook een beroep doen op de Wsnp. Je bent namelijk persoonlijk aansprakelijk bent voor deze schulden. Elke maat of vennoot kan individueel een verzoek tot toelating tot de Wsnp indienen.

Wsnp en bv

Een bv heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, maar het is toch mogelijk dat je je bedrijf verliest wanneer je in de Wsnp terechtkomt vanwege persoonlijke schulden. Dit komt doordat de bewindvoerder aandelen van je bv, die in privébezit zijn, mag verkopen. Als je ook bestuurder bent van het bedrijf, bepalen de nieuwe eigenaren of je kunt aanblijven. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om de schulden af te lossen.

Doordat een bv een eigen rechtspersoonlijkheid heeft, ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. Dit geldt voor aandeelhouders en meestal ook voor bestuurders. Echter, als bestuurders niet adequaat omgaan met hun verantwoordelijkheden, kunnen zij wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De bv is niet verantwoordelijk voor privéschulden.

Wsnp en bestuurder

Wanneer je in de Wsnp zit, mag je doorgaans bestuurder blijven van een vereniging, coöperatie of stichting, tenzij de statuten aangeven dat een bestuurder niet in de schuldsanering mag verkeren. Statuten vormen de regels van een vereniging, coöperatie of stichting.

Deze rechtsvormen zijn niet verantwoordelijk voor je privéschulden. Mocht de vereniging, coöperatie of stichting te maken krijgen met problematische schulden of failliet gaan, dan heeft dit geen persoonlijke gevolgen voor jou. Echter, als je niet adequaat omgaat met je verantwoordelijkheden als bestuurder, kan je wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.