Europese regels e-commerce

Europese regels e-commerce

Europese regels e-commerce

Recente berichten

Europese regels e-commerce

Europese regels e-commerce

Webshops binnen de EU moeten voldoen aan Europese regels rondom e-commerce. Deze wetten beschermen consumenten, zodat zij veilig kunnen shoppen. Daarnaast zijn er lokaal verschillen, bijvoorbeeld in product eisen en wetgeving van geleverde producten aan buitenlandse klanten. En wanneer is een webwinkel veilig en betrouwbaar?

In dit artikel krijg je uitleg over de Europese regels e-commerce en zakendoen met je webshop binnen de EU, zoals hoe het verbod op geoblocking in de praktijk werkt. Verder lees je meer over product eisen die per land kunnen verschillen en hoe je veilig en zeker zakendoet met je buitenlandse klant.

Crossborder e-commerce

Je webshop draait goed en je bent toe aan een volgende stap. Kijk dan eens over de grens. Met crossborder e-commerce boor je nieuwe markten aan. Want zo doe je niet alleen met Nederlandse klanten zaken, maar ook met klanten in andere EU-landen. De Europese e-commerce-omzet blijft groeien. In 2021 groeide de omzet met 13% en bedroeg de Europese e-commerce 718 miljard euro. Onderzoekers voorspellen een verdere groei van 11% in 2022 tot een waarde van 797 miljard euro. Deze buitenlandse markten hebben Europese en soms lokale wetten en regels voor webshops. Zoek uit aan welke regels je webshop moet voldoen voordat je actief gaat verkopen via crossborder e-commerce.

Veranderende markt

Met de groei van het aantal online aankopen is je Europese klant veeleisender geworden. Klanten verwachten dat je steeds sneller en goedkoper levert. Ook over de grenzen heen. Bepaal voor jezelf of je deze klantverwachtingen kunt waarmaken. Doe dit voordat je actief aan de slag gaat. Het Centre for Market Insights (CMIHvA) onderzocht de belangrijkste veranderingen in crossborder e-commerce in Europa sinds corona. De resultaten van dit onderzoek lees je in deze blog.

Welke landen

Bepaal eerst voor jezelf in welke landen je jouw producten wilt verkopen. Nederlandse ondernemers kijken al snel naar markten dichtbij, zoals DuitslandBelgië of Frankrijk. Onderzoek van expertgroep shopping tomorrow laat zien dat ook andere Europese landen interessant zijn. Zoals Italië, Polen of Denemarken. In het rapport Cross-border (E)commerce lees je welke landen je kansen bieden. Thuiswinkel.org legt uit hoe je online over de grens verkoopt.

Verbod op geoblocking

Binnen de EU is er een verbod op geoblocking. Door geoblocking zijn online activiteiten gebonden aan een bepaald gebied. Je maakt online informatie bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor Nederlandse klanten. Hierdoor krijgen buitenlandse klanten geen toegang tot jouw website. Zij worden op basis van hun IP-adres geblokt.

Europese wetgeving

Europese webshops moeten vanuit Europese wetgeving alle klanten toegang geven tot hun volledige website en diensten. Ongeacht het land van waaruit klanten je website bezoeken. Dit geldt ook wanneer je jouw activiteiten niet specifiek op het land richt waar een klant gevestigd is. Volgens de Europese Commissie mogen webwinkeliers geen consumenten uit andere EU-landen weren. Ook moet je dezelfde prijzen, verzend- en betalingsvoorwaarden gebruiken. Je prijzen mag je bijvoorbeeld niet automatisch aanpassen aan de locatie of het IP-adres van je klant.

In de praktijk

  • Wanneer je Nederlandse webshop bijvoorbeeld een VISA-creditkaart accepteert van Nederlandse klanten geldt dit automatisch ook voor Duitse klanten.
  • Je klanten doorsturen naar een land specifieke website mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van je klant. Je mag bijvoorbeeld een Belgische klant niet automatisch doorsturen naar je Belgische webshop.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft meer informatie over geoblocking.

Verpakkingswetgeving

Via je webshop verstuur je producten naar consumenten in andere EU-lidstaten. Waarschijnlijk zijn deze producten verpakt in karton of plastic. Binnen de EU geldt wetgeving voor het recyclen van product verpakkingen. In 2025 moeten EU-landen 65% van de verpakkingen recyclen. Deze wet geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor kleine webshops die verpakte goederen in andere EU-landen op de markt brengen.

Ieder land handhaaft deze wet op een eigen manier. In Nederland geldt pas een registratieplicht vanaf 50.000 kilogram aan verpakkingsmateriaal. In Duitsland en Frankrijk moet je jouw bedrijf al inschrijven in het register voor de verpakkingen vanaf de eerste gram verpakkingsmateriaal die je als bedrijf op de markt brengt.

Na een eventuele registratie in een andere EU-lidstaat moet je jaarlijks aangifte doen over de hoeveelheid verpakkingen die om je producten zaten. Dan moet je weten hoeveel verpakkingen je in het land verkocht hebt. Houd dit bij vanaf het moment dat je jouw bedrijf geregistreerd hebt. De Europese Commissie heeft een lijst met verantwoordelijke ministeries voor het uitvoeren van de verpakkingswetgeving per EU-land.

Als je de verpakkingswetgeving niet naleeft, kun je een boete ontvangen. De maximale boetes verschillen per land.

WEEE-richtlijn

De WEEE-richtlijn staat voor ‘Waste from Electrical and Electronic Equipment’. Nederland noemt dit de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten ofwel Regeling AEEA. Dit zijn EU-regels voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Denk aan huishoudelijke apparaten, consumentenapparatuur of speelgoed.

Bij verkoop van deze producten via je webshop ben je verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van afgedankte producten. Hiervoor heb je een WEEE-registratie nodig. Ieder EU-land heeft een verantwoordelijke organisatie voor het uitvoeren van deze richtlijn.

Merkteken

Op apparaten die je binnen de EU in de handel brengt, breng je een merkteken aan. Dit symbool mag je ook op de verpakking, gebruiksaanwijzing of het garantiebewijs zetten. Het merkteken is een doorgekruiste verrijdbare afvalbak. Zo weten je klanten dat jouw producten niet onder het gewone afval vallen, maar gescheiden ingezameld moet worden.

Lokale eisen

Naast regels voor je webshop zelf, moet je ook aan product eisen en andere lokale regels in het buitenland voldoen als je aan klanten over de grens levert. Wanneer je via je webshop een order uit een ander Europees land ontvangt, ga dan eerst na of je jouw product zomaar mag leveren. Product contactpunten in verschillende landen helpen je hierbij. Zij weten aan welke nationale voorschriften een product moet voldoen en welke organisaties je lokaal verder kunnen informeren.

Een voorbeeld

Via je webshop verkoop je speelgoed en batterijen. Je ontvangt een order uit België en levert het speelgoed met batterijen uit. Na je levering kom je erachter dat de Vlaamse afvalstoffenwet een aanvaardingsplicht voor afgedankte batterijen hanteert. Ondernemers die binnen deze wet als producent of invoerder worden gezien, zijn verantwoordelijk voor het terugnemen van afgedankte batterijen. Hiervoor kun je als ondernemer aansluiten bij een collectief systeem of een individueel aanvaardingsplan opstellen. In België is OVAM de bevoegde instantie voor controle op het naleven van deze plicht. De Nederlandse ondernemer bracht door zijn levering aan een Belgische consument batterijen op de Belgische markt. Het op de markt brengen geldt voor het leveren of ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling. De ondernemer uit dit voorbeeld ontving een boete van 1.800 euro. Hij dacht dat voor de vereiste registratie meer leveringen nodig waren dan één enkele order.

Bescherming consument

Bij koop op afstand zijn consumenten vanuit de wet beschermd. Bijvoorbeeld bij verkoop via internet, telefoon of post. Webwinkeliers hebben een informatieplicht naar hun klanten. Denk aan contactgegevens van je bedrijf, een omschrijving van je aanbod, bedenktijd en betaling.

Vanaf 28 mei 2022 geldt een nieuwe wet voor online verkopen. Binnen deze wet moeten webshops en online platformen klanten beter beschermen. Zo mag je geen valse consumentenbeoordelingen op je website plaatsen en moet je deze beoordelingen voor publicatie controleren op echtheid. Deze wet kent ook een expliciet verbod op tweevoudige kwaliteit. Dit betekent dat een product hetzelfde lijkt, maar toch anders is. Bijvoorbeeld een frisdrank met dezelfde merknaam en bijna dezelfde verpakking. Alleen bevat het product in de ene lidstaat meer suiker dan het product in de andere lidstaat.

Algemene voorwaarden

Met algemene voorwaarden is het voor je klant direct duidelijk hoe het zit met zaken als leveringsvoorwaarden, contractduur, garantie, bedenkingstermijn en betalingstermijn. Denk aan je internationale klant en bied je voorwaarden ook in andere talen zoals Engels en Duits aan. Algemene voorwaarden zijn niet wettelijk verplicht. Je kunt je algemene voorwaarden zelf opstellen, dit door een juridisch adviseur laten doen of voorbeeldteksten van brancheorganisaties gebruiken.

Beveiliging website

Je webshop moet betrouwbaar en beschikbaar zijn. Beveiligingsproblemen vormen een risico voor je bedrijf en klant. En je wilt dat klanten veilig kunnen betalen. Bescherm je webshop daarom tegen betaalfraude.

AVG

De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor de hele EU. Internationaal heet de wet General Data Protection Regulation (GDPR). Door de wet AVG heb je verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens.

Digitale Marktenwet

De Digitale Marktenwet (DMA) regelt toezicht en maatregelen voor de grootste, wereldwijd opererende online platformen met een zogeheten poortwachterspositie binnen Europa. Denk aan de grote vijf zoals Google, Apple, Amazon, Facebook (Meta) en Microsoft. Je wordt als poortwachter aangemerkt als je onder andere minimaal 8 miljard euro omzet draait. Voor de meeste webshops is er niets aan de hand. Wel goed om te weten wat de Digitale Marktenwet voor jou betekent.

Regels webshops

De ACM heeft een overzicht met regels voor webshops in Nederland. Uw Europa biedt aanvullende informatie over wetgeving voor online verkoop in de EU, e-commerce, verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten. Lees alles over de start van je eigen webshop.

Meer weten over btw bij e-commerce binnen Europa? Neem dan contact op met een van onze Webshop Specialisten of bezoek Ktjing – de Webshopboekhouder.

Bron: Kamer van Koophandel (KvK)

De CijferWijzer

Ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws op
het gebied van ondernemen, financiële zaken en administratie.