Categorieën
news Uncategorized

Wat je nog voor 2024 kunt regelen als ondernemer

Het einde van het jaar staat voor de deur. Er zijn nog een aantal zaken die je kunt regelen als ondernemer voordat 2024 begint.

Schenk belastingvrij

Ook dit jaar kun je belastingvrij schenken tot een bepaald vrijgesteld bedrag. De vrijstelling voor je kinderen bedraagt voor 2023 € 6.035, voor je kleinkinderen is dat € 2.418. Dit laatste bedrag geldt ook voor schenkingen aan derden, zoals een vriend of neef. Het is daarnaast ook mogelijk om een eenmalige schenking te geven voor bijvoorbeeld een studie. Eén keer kun je maximaal € 60.298 (2023) belastingvrij schenken aan een kind. Hier gelden wel een aantal voorwaarden aan.

Een bijkomend voordeel voor je is dat het bedrag van de schenking niet meer meetelt in box 3 op 1 januari 2024 en dat dit je wellicht nog een belastingbesparing oplevert.

Eenmalige schenking woning nog mogelijk in 2023

De jubelton is dit jaar al versoberd van € 100.000 naar € 28.974. Maar in 2024 is de schenking compleet verdwenen. Wil je hier nog gebruik van maken, dan kun je dit bedrag alsnog beschikbaar stellen. De ontvanger hoeft namelijk niet direct het geld uit te geven aan een huis. Het staat dan ‘vast’ voor wanneer hij het aan een nieuwe woning wil besteden. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die je kind vrij mag besteden.

Benut de vrije ruimte maximaal

Via de werkkostenregeling (WKR) kun je personeel zaken onbelast vergoeden en verstrekken. De vrije ruimte bedraagt dit jaar 3% van je loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Benut deze vrije ruimte in de WKR maximaal als je iets extra’s voor je werknemers wilt doen. Bedenk dat de vrije ruimte volgend jaar een stuk minder is, namelijk over de eerste € 400.000 van je loonsom nog slechts 1,92%. De vrije ruimte over het meerdere blijft ook in 2024 1,18%. U mag een restant van de vrije ruimte van 2023 niet meenemen naar 2024.

Koop nog een pensioenspaarproduct

Heb je een pensioentekort, dan kun je een pensioenspaarproduct kopen en deze in aftrek brengen op je inkomen. De mogelijkheden hiertoe zijn dit jaar sterk verruimd als gevolg van de invoering van de nieuwe Pensioenwet. Vereist is wel dat je de lijfrente dan ook nog dit jaar betaald, dus vóór 1 januari 2024. Een bijkomend voordeel is dat de betaalde premies je vermogen verminderen en zodoende wellicht een voordeel opleveren ten aanzien van de te betalen belasting in box 3 in 2024.

Bereid je voor op wijziging minimumloon

Per 1 januari 2024 gaat het minimumloon met 3,75% omhoog. Bovendien wordt het minimumuurloon ingevoerd. Vanaf 2024 bestaat geen wettelijk dag-, week- of maandloon meer. Dit betekent waarschijnlijk een aanpassing in je salarisadministratie als je minimumloners in dienst hebt. Er moet daarvoor ook nog een en ander worden doorgerekend en aangepast, want het minimumuurloon is gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Voor werknemers met een minimumloon die meer dan 36 uur per week werken, gaan de loonkosten daardoor extra omhoog.

Deel dividend uit, of wacht juist nog even!

Het tarief van box 2 gaat in 2024 veranderen. Nu bedraagt het tarief nog 26,9%, vanaf volgend jaar bedraagt het tarief 24,5% over de eerste € 67.000 aan inkomen (bij aanwezigheid van een fiscale partner € 134.000 voor de fiscale partners gezamenlijk) en in ieder geval 31%, maar waarschijnlijk zelfs 33% over het meerdere. Met dit laatste percentage moet de Eerste Kamer nog instemmen, maar het opnemen van fors dividend wordt volgend jaar in ieder geval duurder.

Je hebt daarom nu nog tijd om na te denken over het uitkeren van dividend: nog in 2023 of wachten tot 2024? Omdat het maatwerk is, adviseren wij je hier graag bij. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze fiscale adviseurs.

Categorieën
news Uncategorized

CijferAdvies sluit 2023 af met geslaagde eindejaar bijeenkomst

Op 13 december 2023 vond de eindejaar bijeenkomst van CijferAdvies plaats bij Aaltje aan de Linie. Onze kantoren kwamen bij elkaar om bij te praten, kennis te delen en gezellig te borrelen. We kregen bezoek van Hans Huizing van Schouten Zekerheid en Frank de Jong, een voetbaltrainer en klant van CijferAdvies.

Pensioen moet je doen

De eindejaar bijeenkomst begon met een welkomstwoord van Adriaan. Daarna begon Hans met een presentatie over de Wet Toekomst Pensioenen die vanaf 2025 ingaat. Deze wet zorgt ervoor dat werknemers zelf meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun pensioen. Hans gaf praktische tips aan ondernemers om hun werknemers hier goed over te informeren.

Daarnaast bespraken we de rol van boekhouders bij deze veranderingen. CijferAdvies ziet zichzelf steeds meer als financiële huisarts. Dat betekent dat je ook een waarschuwingsfunctie hebt. Gaan er grote veranderingen komen voor ondernemers? Dan willen wij onze ondernemers meenemen in die veranderingen.

De ondernemers aan het woord

Daarna vertelde Aaltje zelf kort over haar onderneming. Aaltje is de gastvrouw en eigenaar van Bij Aaltje aan de Linie. De boerderij gaat al generaties lang mee en heeft veel verandering meegemaakt. Zo was Aaltje bijvoorbeeld nooit van plan het veehouderijbedrijf over te nemen. Maar in 2008 besloot ze toch uitjes voor groepen te organiseren op de boerderij. Inmiddels is ze in staat om op haar prachtige locatie grote groepen te ontvangen.

De laatste presentatie werd gegeven door de voetbaltrainer Frank de Jong. We laten graag klanten aan het woord die een bijzondere onderneming hebben. Frank maakt bijvoorbeeld onder andere analyses van beschikbaar beeldmateriaal. Op basis daarvan kan hij zijn voetballers beter advies geven. Hierbij is inzicht in het spel en het positioneren belangrijk. Daardoor worden ze een betere voetballer bijvoorbeeld. Frank vertelde over hoe hij CijferAdvies heeft gevonden en waarom hij voor CijferAdvies heeft gekozen.

Jubileums bij CijferAdvies

Na de presentaties werd er nog iets bijzonders gevierd. Zo is Andre Coenen al 10 jaar(!) CijferAdviseur en Patrick en Johan alweer 5 jaar! Ongelofelijke mijlpalen die we niet voorbij konden laten gaan. Daarna werd er gegeten in de dinerzaal van Bij Aaltje aan de Linie. Na het diner was er nog een korte borrel en werd er nog een presentje uitgedeeld. Zo kon iedereen met een tevreden gevoel weer terug naar hun eigen thuishaven.