Categories
news Uncategorized

Welke wetten veranderen voor ondernemers op 1 juli 2024?

Er gaan een aantal wetten veranderen vanaf juli 2024. Als ondernemer wil je op de hoogte blijven van deze veranderingen. Zo voorkom je verrassingen rondom het minimumloon of rondom elektrische bedrijfswagens. Hoe beter je voorbereid bent op deze plannen hoe weerbaarder je bedrijf zal zijn. Slim vooruit plannen zorgt ervoor dat je onderneming flexibel in kan spelen op veranderingen. In dit artikel komen een aantal van de relevante veranderingen voor ondernemers aan bod.

Minimumloonstijging en gevolgen voor ondernemers

Vanaf januari heb je als ondernemer te maken met een stijging van het minimumloon met 3,75%. Dat komt neer op een bruto minimumuurloon van € 13,27 voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat deze wijziging bijzonder maakt is dat het uurloon ingevoerd wordt. Vanaf nu wordt het loon bepaald door het werkelijke aantal gewerkte uren. Dit moet zorgen voor een einde aan de ongelijkheid tussen werknemers die verschillende aantallen uren werken.

Voor wie geldt het minimumuurloon?

Deze verandering raakt iedereen in je onderneming die minimumloon verdient, vanaf 15 jaar oud. Specifiek voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt nu een vastgesteld uurloon. De lengte van hun werkweek maakt niet meer uit. Dit heeft ook gevolgen voor de jeugd. Vaste minimumjeugdlonen zijn ook vastgesteld per uur.

Nieuwe rijbewijseisen voor elektrische bedrijfswagens

Vanaf 1 juli 2024 is een B-rijbewijs niet meer voldoende voor het besturen van elektrische bedrijfswagens die tussen de 3.500 en 4.250 kilogram wegen. Bestuurders moeten dan in het bezit zijn van een vrachtwagenrijbewijs. Dit besluit is genomen met het oog op verkeersveiligheid en de zwaardere accu’s die deze voertuigen bevatten. De regel bestond al voor niet-elektrische bestelwagens.

Aanpassing in kinderopvangregulering

Vanaf 1 juli 2024 worden de kwalificatie-eisen voor beroepskrachten in de kinderopvang flexibeler. Je mag beroepskrachten met andere kwalificaties inzetten in de buitenschoolse opvang (BSO). Dit moet bijdragen aan het verminderen van personeelstekorten en werkdruk. Ook wordt het makkelijker om kinderen kindercentrum-overstijgend op te vangen tijdens schoolvrije perioden. De berekening van de beroepskracht-kindratio gebeurt voortaan op kindercentrum-niveau in plaats van op groepsniveau. Dit geeft wat meer flexibiliteit in de groepsindeling.

Drie wijzigingen voor de buitenschoolse opvang (BSO):

 • Je kunt straks meer medewerkers inzetten. Je rekent voortaan met het totale aantal kinderen per locatie i.p.v. per groep. Kinderen mogen in kleinere groepen verdeeld worden, wat beter is voor hun ontwikkeling.
 • Heb je meerdere locaties? Schoolvrije dagen kun je samenvoegen. Dit hoeft niet meer in de overeenkomst met ouders vastgelegd te worden. Kinderen opvangen wordt hierdoor makkelijker en de administratie wordt minder.
 • Je wilt alle beschikbare mensen zo goed mogelijk benutten. Daarom mag je medewerkers met een andere achtergrond in gaan zetten. Bijvoorbeeld mensen met ervaring in muziek, sport of theater.
 • Je mag mensen met andere kennis of ervaring inzetten. Dit zijn medewerkers met een andere achtergrond of beroep die je door hun kwaliteit of talent kunt inzetten. Denk aan muziek, sport of theater.

Verplichting van vaste doppen aan plastic drankflessen

Vanaf 3 juli is het verplicht voor fabrikanten binnen de EU. Alle plastic drankflessen en verpakkingen bestemd voor eenmalig verbruik krijgen een vastzittende dop. Misschien niet altijd fijn, maar zeker wel noodzakelijk. Deze maatregel is onderdeel van de nieuwe Europese SUP-wetgeving. Het is de bedoeling dat hierdoor het zwerfafval drastisch verminderd. Recycling wordt ook gemakkelijker als de doppen geen eigen leven gaan leiden.

Categories
news Uncategorized

Onzekerheid over bedrijfsopvolgingsregeling stimuleert eigendomsoverdrachten

De laatste tijd is er veel nieuws rondom familiebedrijven en de bestaande regelingen voor deze bedrijven. Zo heerst er momenteel veel onzekerheid bij familiebedrijven over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Door deze onzekerheid heeft de helft van de familiebedrijven de afgelopen vijf jaar al een eigendomsoverdracht meegemaakt. Nyenrode Business Universiteit heeft in samenwerking met RSM en Van Lanschot Kempen een onderzoek uitgevoerd onder 232 familiebedrijven. Daar komen verschillende resultaten naar voren over de huidige situatie bij familiebedrijven.

Momenteel zijn meer dan 85.000 familiebedrijven (29%) bezig met het proces van eigendomsoverdracht. Van die bedrijven blijft 50% binnen de familie. Het bedrijf wordt overgedragen aan de volgende generatie via de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Dit is lang niet altijd vanzelfsprekend. Externe overdrachten aan strategische kopers (16%) of private equity (5%) zijn reële opties en komen regelmatig voor.

Prof. dr. Roberto Flören, RSM-hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht bij Nyenrode Business Universiteit, merkt op: “Ruim driekwart van de bedrijven die nu bezig zijn met de planning, verwacht dat de eigendomsoverdracht voor het eind van 2024 is afgerond. Veel familiebedrijven (73%) hebben meerdere eigenaren, waardoor er regelmatig eigendomsoverdrachten tussen de eigenaren plaatsvinden. Maar de onzekerheid over de bedrijfsopvolgingsregeling-wetgeving speelt ook een significante rol.”

Interne eigendomsoverdracht bij familiebedrijven

Bij veel familiebedrijven wordt de eigendomsoverdracht apart gezien van de betrokkenheid bij het bedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat eigenaren verschillend denken over wie van hun kinderen in aanmerking komt voor het overnemen van het familiebedrijf. Opvallend is dat eigenaren in vergelijkbare situaties verschillende keuzes maken. Wanneer alle kinderen in het familiebedrijf werken, draagt 66% van de eigenaren de eigendom over aan alle kinderen, terwijl 12% ervoor kiest om de eigendom niet aan alle kinderen over te dragen.

In gevallen waarin niet alle kinderen momenteel in het familiebedrijf werken, maar dit wel overwegen, draagt 40% van de eigenaren de eigendom over aan alle kinderen, terwijl 32% ervoor kiest om de eigendom uitsluitend over te dragen aan de kinderen die daadwerkelijk in het bedrijf werken. Wanneer kinderen niet in het familiebedrijf werken en dit ook niet van plan zijn, draagt slechts 22% van de eigenaren de eigendom over aan alle kinderen, terwijl 52% de eigendom overdraagt aan de kinderen die wel actief zijn in het bedrijf.

Eigendomsoverdracht buiten de familie

Bijna de helft van de eigenaren vindt het wenselijk dat het bedrijf toch volledig in familiehanden blijft. Dit is alleen niet vanzelfsprekend. Zo is één op de zes (16%) familiebedrijven aan het overwegen om het bedrijf buiten de familie te verkopen. Ook een gedeeltelijke verkoop aan private equity (5%) is een reële optie. De overweging voor een externe overdracht heeft te maken met onder meer de groei van het bedrijf. Wat zijn de toekomstverwachtingen binnen de branche? Heeft de nieuwe generatie de capaciteiten en interesses? Misschien hebben ze externe ondersteuning nodig, maar zijn ze wel in staat groei te realiseren. Daarnaast is verkoopopbrengst voor sommige familiebedrijven onderdeel van hun pensioen. Binnen de pensioen groep geeft 27% bijvoorbeeld aan om het bedrijf extern te willen verkopen.

Vermogensplanning binnen familiebedrijven

Besluiten familiebedrijven de eigendom niet naar alle kinderen over te dragen? Dan zijn er vaak mogelijkheden om de andere kinderen te compenseren. Dit kan onder andere met vermogensbestanddelen, zoals beleggingen of vastgoed. 66% van de eigenaren vindt dat hun kinderen ieder een even groot deel van het totale vermogen moet krijgen. 16% is het daar niet mee eens. Onder welke groep je ook valt, de verdeling moet wel geregeld worden. Tweederde stelt dat kinderen die geen eigendom verkrijgen op een andere manier compensatie horen te krijgen. Maar bij 43% van de familiebedrijven is niets geregeld rondom deze compensatie. Nu al bezig zijn met eventuele vermogensplanning binnen het familiebedrijf wordt wel sterk aangeraden. Het verhaal rondom de bedrijfsopvolgingsregeling wordt dan ook eerder duidelijk voor het familiebedrijf. 

Bron: Nyenrode, 23 mei 2024

Categories
news Uncategorized

Welke subsidies en regelingen zijn belangrijk voor ondernemers?

Ondernemen in het huidige economische klimaat kan uitdagend zijn. Gelukkig zijn er tal van subsidies en regelingen beschikbaar die ondernemers kunnen ondersteunen. Of je nu net begint of al jarenlang een bedrijf runt, het kennen van deze financiële hulpmiddelen kan het verschil maken. In dit artikel bespreken we de belangrijkste subsidies en regelingen waar ondernemers van kunnen profiteren.

1. Lagere onderzoek en ontwikkelingskosten met de WBSO

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) biedt ondernemers financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). Deze subsidie verlaagt de loonkosten en andere R&D-gerelateerde uitgaven, wat innovatie binnen bedrijven stimuleert.

Voordelen van de WBSO:

 • Verlaging van loonkosten voor R&D-personeel.
 • Terugvordering van kosten voor materialen en prototypes.

Gebruikmaken van de WBSO kan je R&D-kosten aanzienlijk verminderen en je innovatiekracht vergroten. Meer informatie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie.

2. Belastingvoordeel met MIA/Vamil voor verduurzaming

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) bieden belastingvoordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsmiddelen. Deze regelingen stimuleren duurzame bedrijfsvoering door belastingvoordelen te bieden voor groene investeringen. Controleer de Milieulijst om te zien welke investeringen voldoen.

Voordelen van MIA/Vamil:

 • MIA: Tot 45% van de investeringskosten aftrekbaar van de winst.
 • Vamil: Tot 75% van de investeringskosten afschrijven op een zelfgekozen tijdstip.

Met deze subsidies en regelingen verlaag je je belastingdruk en draag je bij aan een duurzamere toekomst. Netto leveren de twee regelingen samen een voordeel op van maximaal 14% van het investeringsbedrag, waardoor investeren in duurzaamheid nog aantrekkelijker wordt voor ondernemers.

3. Bespaar energie met investeringssteun (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een regeling die ondernemers financieel ondersteunt bij de aanschaf van duurzame energieoplossingen, zoals warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels.

Met de ISDE kunnen bedrijven een deel van hun investering terugkrijgen, waardoor de drempel voor het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen wordt verlaagd. Deze subsidie behoort tot een pakket aan subsidies en regelingen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Het levert je niet alleen een kostenbesparing op energie op, maar het vermindert de uitstoot van CO2. Win-win voor de overheid.

4. Onderpand voor een lening via BMKB

Er zijn meerdere subsidies en regelingen die helpen met het verkrijgen van krediet of een lening. Zo is er de BMKB regeling. Met de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kunnen ondernemers gemakkelijker financiering verkrijgen voor hun bedrijf. De overheid staat hierbij borg voor een deel van het krediet dat een ondernemer afsluit bij de bank of financier.

Dit geeft banken meer zekerheid, waardoor ze eerder geneigd zijn om leningen te verstrekken aan ondernemers, ook als zij minder onderpand kunnen bieden. Door de BMKB wordt de toegang tot financiering vergemakkelijkt en kunnen ondernemers hun groei- en investeringsplannen realiseren.

Vraag je een lening aan als startende ondernemer of ga je verduurzamen? Dan zin er nog betere voorwaarden beschikbaar via de BMKB.

5. Ga innoveren via een lening

Ga je een innovatief product of innovatieve dienst ontwikkelen? Dan heeft de overheid een Innovatiekrediet beschikbaar. Het is een financieringsinstrument van de overheid dat zich richt op het stimuleren van innovatieve projecten binnen bedrijven.

Ondernemers kunnen het Innovatiekrediet gebruiken om risicovolle en technisch complexe innovatieprojecten te financieren. Het krediet biedt ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten die kunnen bijdragen aan de groei en concurrentiekracht van het bedrijf.

Het Innovatiekrediet wordt verstrekt in de vorm van een lening met gunstige voorwaarden en kan worden gebruikt voor zowel de technische ontwikkeling als de marktintroductie van innovaties.

6. Gebruik een kennisvoucher voor toegang toot vakkennis

Je hebt een idee, maar er ontbreekt vakkennis binnen je netwerk of organisatie? Vraag dan een Kennisvoucher voor innovatie (MIT) aan. De Kennisvoucher is een subsidie die valt onder de regeling MIT (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren). Met deze voucher kunnen mkb-bedrijven externe kennis inkopen om hun innovatieprojecten te versnellen.

Denk hierbij aan het inhuren van een expert, consultant of onderzoeksinstelling om specifieke kennis of expertise binnen te halen die nodig is voor de verdere ontwikkeling van het project. Met dit soort subsidies en regelingen hoopt de overheid innovatie te versnellen en ondersteunen.

De Kennisvoucher biedt financiële ondersteuning voor deze externe kennisopbouw, waardoor mkb-ondernemers toegang krijgen tot de juiste expertise om hun innovatieambities waar te maken.

Subsidieadvies op maat nodig?

Bij CijferAdvies komen we regelmatig aan tafel bij ondernemers. Daar komt vaak naar voren dat het lastig is om te begrijpen welke subsidies interessant zijn voor hen. Een administratiekantoor 2.0 hoort volgens ons ook hiermee ondernemers proactief te helpen.

We hebben vaak inzicht in de cijfers, waardoor we wel kunnen inschatten welke subsidies interessant zijn. Daarom bieden wij ook subsidieadvies op maat aan. Eerst zelf wat onderzoek doen? Bezoek dan het Ondernemersplein voor een totaal overzicht van de beschikbare subsidies en regelingen.

Categories
news Uncategorized

Voorjaarsnota 2024: Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Onlangs heeft het demissionaire kabinet de Voorjaarsnota 2024 onthuld. De Voorjaarsnota is een update van de Rijksbegroting. Die wordt ieder jaar voor 1 juni naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit jaar zijn ze er wat eerder bij vanwege de formatie. Het doel is om het gat in de begroting van het Rijk te verkleinen. We zien dat er in de voorlopige versie ook maatregelen staan die ondernemers in het mkb raken.

Er zijn tegenvallers en meevallers

We hebben in dit land al de nodige tegenvallers gehad waar iedereen bekend mee is. Zo was er de afhandeling van de toeslagen affaire, de gedupeerden in Groningen i.v.m. de gaswinning en het probleem rondom de asielopvang. Die tegenvallers kunnen soms worden opgevangen worden door meevallers. Maar we zien dat er momenteel eerder gezocht wordt naar dekking en de mkb-ondernemers betalen daar aan mee.

Bij een voorbeeldberekening voor een mkb-ondernemer met een bv die €50.000 inkomen heeft was de belastingdruk hoger dan een werknemer in loondienst.

Voorjaarsnota 2024: compensatie en kosten

De belangrijkste zaken voor ondernemers bestaan kort gezegd uit gestegen kosten en compensatie regelingen. Zo komt er een verlaagd tarief voor waterstof in de energiebelasting. De tijdelijke korting die emissievrije personenauto’s op de motorrijtuigenbelasting krijgen wordt verlengd. En dan is er nog dit:

Compensatie voor elektriciteitskosten: Er komt een regeling voor de industrie. Deze wordt de CEI genoemd. De stijgende energiekosten in het mkb zorgden voor een ongelijk speelveld met andere landen. Daarom komt er een eenmalige regeling die de energiekosten in het mkb compenseert. Andere landen ondersteunen hun industrie vaak structureel. Dus in hoeverre deze regeling het speelveld gelijk gaat houden moet nog maar blijken.

Mkb-winstvrijstellen nog lager dan gepland: Het mkb zou per 1 januari 2025 op 12,7% winstvrijstelling kunnen rekenen. Dit jaar is het nog 13,31%. Maar het kabinet wil in 2025 het percentage verlagen naar 12,03%. Maak je winst, dan pakt deze regeling negatief uit. Bedrijven die verlies maken kunnen voordeliger uitkomen. Dus plan je verlies in 2025…

Energiebelasting verhoogd: Nog een maatregel die voor iedere ondernemer zuur binnenkomt. De energiebelasting voor bedrijven gaat omhoog. Ook de afschaffing van de vrijstelling voor duaal verbruik van kolen komt erbij. Wat er voor alternatieven mogelijk zijn wordt momenteel door MKB-Nederland en VNO-NCW onderzocht. In samenwerking met het demissionaire kabinet, de formerende partijen en de tweede kamer hopen ze een oplossing te vinden.

Augustus definitieve Voorjaarsnota 2024

In augustus wordt er een definitief besluit genomen over de maatregelen in de Voorjaarsnota 2024. Er kunnen dus nog dingen gewijzigd worden. Vaak wordt er nog gestemd en moet de Tweede en Eerste kamer het wetsvoorstel goedkeuren. Toch kun je nu al vooruit plannen en rekening houden met stijgende kosten. Een goede financiële begroting is daarvoor belangrijk. Zorg dat je boekhouding op orde is, zodat je op basis van de cijfers de juiste keuzes maakt voor de toekomst.

Categories
news Uncategorized

Tips voor zzp’ers in de zorg: Zo start je via een bemiddelingsbureau

Zzp’ers in de zorg staan voor belangrijke keuzes bij het starten van een eigen bedrijf. Een van die keuzes is of je zelfstandig opereert of via een bemiddelingsbureau aan de slag gaat. Voor velen biedt werken via een bemiddelingsbureau een aantrekkelijke oplossing. Het bureau zorgt voor opdrachten, administratieve ondersteuning en kennis van wet- en regelgeving. Maar wat zijn precies de voordelen en waar moet je op letten?

Waarom kiezen voor een bemiddelingsbureau?

Ruim dertig procent van de zzp’ers in de zorg is aan het werk via een bemiddelingsbureau. Deze tussenpersoon neemt je veel administratieve rompslomp uit handen en zorgt voor een constante stroom aan opdrachten. Als zzp’er bepaal je zelf je werktijden en tarieven, terwijl het bureau zorgt voor klanten, contracten, en wet- en regelgeving.

Je bent als zelfstandige verantwoordelijk voor je eigen AOV, pensioen en inkomsten. Dit kan per maand erg verschillen, maar een bemiddelingsbureau kan meer zekerheid beiden.

Belangrijke punten om op te letten

 1. Check de kwaliteit van het bemiddelingsbureau: Kijk naar de kwaliteit van de koppelingen, de geboden ondersteuning, de helderheid van communicatie, de tarieven en de klanttevredenheid. Zoek online naar reviews en ervaringen van andere zzp’ers.
 2. Controleer je overeenkomst: Let vooral op eventuele relatiebedingen, die je vrijheid als zelfstandige kunnen beperken. Weiger een overeenkomst met beperkende voorwaarden en zoek verder naar een bureau dat meer vrijheid biedt.
 3. Bepaal je uurtarief: Als zzp’er ben je vrij om je eigen tarieven te bepalen. Gebruik online tools om je uurtarief te berekenen en informeer bij het bemiddelingsbureau naar de tarieven die zij hanteren voor verschillende opdrachten.
 4. Btw-aangifte: Na je inschrijving bij de Kamer van Koophandel ontvang je een brief van de Belastingdienst over je btw-verplichtingen. Controleer goed of je btw-plichtig bent, vooral als je via een bemiddelingsbureau werkt. Het kan zijn dat je btw moet rekenen aan je klanten en btw-aangifte moet doen.

Bij het werken via een bemiddelingsbureau in de zorg is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende tarieven die worden aangeboden. De hoogte van je tarief kan van invloed zijn op het type opdrachten dat je kunt verwachten. Bij CijferAdvies kunnen we je helpen bij het bepalen van een passend tarief en geven we advies over de financiële aspecten van je onderneming.

Is een BTW-aangifte verplicht?

Wat betreft de btw-aangifte: twee weken na je inschrijving bij de Kamer van Koophandel ontvang je een brief van de Belastingdienst. Hierin staat vermeld of je kwartaalaangifte moet doen of dat je vrijgesteld bent van btw. Het is van belang om dit zorgvuldig te controleren. Als je twijfelt, kun je altijd contact opnemen met de Belastingdienst.

Let op, hoewel veel zorgdiensten zijn vrijgesteld van btw, kan het zijn dat je btw-plichtig bent wanneer je via een bemiddelingsbureau werkt. In dat geval dien je btw te rekenen aan je klant en btw-aangifte te doen. Bij CijferAdvies staan we klaar om je te ondersteunen bij het correct indienen van je btw-aangifte en om je te voorzien van advies op maat.

Categories
news Uncategorized

Algemene Voorwaarden opstellen: stap voor stap

Bij elke zakelijke transactie zijn duidelijke regels van essentieel belang. Hiervoor kun je Algemene Voorwaarden opstellen. Deze moeten redelijk zijn. Ontdek hoe je jouw Algemene Voorwaarden opmaakt.

Wat moet er in Algemene Voorwaarden staan

Een set Algemene Voorwaarden bevat de spelregels die gelden voor elke opdracht tussen jou en je klanten of opdrachtgevers. De inhoud varieert afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten. Vaak zitten in alle Algemene Voorwaarden terugkerende onderwerpen zoals:

 • Offerte: hoe lang is je offerte geldig?
 • Transport: Verantwoordelijkheid voor transportkosten, verzekeringen en invoerrechten.
 • Levertijd: Duur van de levertijd en voorwaarden voor overmacht.
 • Betaling: Betalingstermijnen, incassokosten en rente.
 • Eigendomsvoorbehoud: Voorwaarden bij niet-betaling en eigendomsrechten.
 • Garantie: Voorwaarden voor garantie.
 • Geschillen: Afhandeling van meningsverschillen.
 • Aansprakelijkheid: Verantwoordelijkheid voor schade bij fouten.

Het belang van een offerte of contract

De belangrijkste afspraken en specifieke voorwaarden voor elke opdracht staan in de offerte of het contract. Dit voorkomt onenigheid. Bij internationale transacties moet je de Algemene Voorwaarden opstellen in dezelfde taal. Dat geldt ook voor het contract.

Zelf opstellen of gebruikmaken van bestaande voorwaarden

Veel brancheverenigingen hebben Algemene Voorwaarden voor hun sector opgesteld. Als lid kun of moet je deze als basis gebruiken. Je kunt ook zelf Algemene Voorwaarden opstellen, waarbij voorbeelden van andere bedrijven als leidraad dienen. Het kopiëren van voorwaarden is echter niet toegestaan vanwege auteursrechtelijke redenen.

Onredelijke voorwaarden en wetgeving

Algemene Voorwaarden mogen geen onredelijke afspraken bevatten. Dergelijke voorwaarden zijn niet rechtsgeldig. Onredelijkheid volgens de wet wordt gecontroleerd aan de hand van de ‘zwarte lijst‘ in het Burgerlijk Wetboek, die verboden afspraken tussen bedrijven en consumenten bevat.

Verschil tussen consumenten en zakelijke klanten

De wet beschermt consumenten beter dan zakelijke klanten. Kleine ondernemers kunnen soms profiteren van de ‘reflexwerking’, waarbij consumentenregels van toepassing zijn op kleine ondernemingen. Ga je Algemene Voorwaarden opstellen dan kun je hier rekening mee houden. Soms kun je bijvoorbeeld van twee verschillende versies gebruik maken. 

Correct gebruik van Algemene Voorwaarden

Naast de inhoud is ook het correcte gebruik van de Algemene Voorwaarden van belang. Algemene Voorwaarden opstellen is pas stap 1. Daarna zijn ze alleen rechtsgeldig als je ze duidelijk met je klanten communiceert. Je kunt de Algemene Voorwaarden voor de zekerheid ook altijd laten controleren of maken door een jurist.

Categories
news Uncategorized

Ben je klaar om een bedrijf te starten? Ontdek wanneer je moet inschrijven

Je bent van plan een bedrijf te starten, maar je bent nog niet begonnen met het opzetten van bedrijfsactiviteiten. Wanneer is het moment aangebroken dat je je moet inschrijven bij de KVK? Het kan voorkomen dat je al een KVK-nummer nodig hebt, voordat je aan de slag gaat. Dit kan het geval zijn wanneer je bijvoorbeeld een pand wilt huren, vergunningen moet aanvragen of inkopen wilt doen voor je toekomstige bedrijf. Hoewel je nog niet actief bent met je bedrijf, kun je je wel alvast inschrijven bij de Kamer van Koophandel om een KVK-nummer te verkrijgen.

Bedrijf starten en inschrijven

Klaar om een eigen bedrijf te starten? Dan is het moment gekomen om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Zodra je je inschrijft, beschouwt de Belastingdienst je als ondernemer, zelfs als je nog geen klanten of opdrachten hebt. Als ondernemer ben je verplicht om btw-aangifte (omzetbelasting) te doen, zelfs als je nog geen omzet hebt. In dat geval dien je een zogenaamde nul-aangifte in.

Je kunt je eenvoudig inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen bij de KVK. Vervolgens maak je een afspraak bij een van de KVK-kantoren in je buurt. Hier wordt alles eenvoudig uitgelegd.

Waarom eerder inschrijven?

Er zijn verschillende redenen om je bedrijf eerder in te schrijven bij de KVK. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld als je een bedrijfspand gaat huren of kopen. Voor het tekenen van een huur- of koopcontract heb je namelijk een KVK-nummer nodig. Daarom is het verstandig om je alvast in te schrijven, zodat je dit nummer tijdig kunt verkrijgen.

Wanneer je je inschrijft, registreert de KVK eerst je privéadres. Het adres van het bedrijfspand wordt vervolgens in de bedrijfsomschrijving opgenomen. Zodra je het huur- of koopcontract hebt getekend, dien je dit door te geven aan de KVK. Zorg ervoor dat je alvast een huur- of koopcontract van het bedrijfspand hebt. De KVK past dan je inschrijving aan, zodat de juiste gegevens in het Handelsregister worden opgenomen. Let op: bij de inschrijving zijn bewijsstukken nodig, zoals een intentieverklaring van de verhuurder, makelaar of tussenpersoon van het bedrijfspand.

Ga je en bedrijf overnemen of pachten?

Ook bij het overnemen of pachten van en bedrijf heb je een inschrijven nodig. Je schrijft je in met je eigen naam. Zodra je het overname- of pachtcontract tekent voeg je een handelsnaam toe. Dit wijzig je ook eenvoudig online. Dus voor de overname ben je wel al ingeschreven!

Ga je een franchise starten?

Bij het starten van een franchise kan het zijn dat je een KVK-nummer nodig hebt. Dan schrijf je je in met je eigen naam en privé adres. Heb je alles rond met de franchise? Dan geef je je bedrijfsnaam en het adres van je bedrijf eenvoudig online door.

Ben je aan het voorbereiden en betaal je al btw?

Als je een eigen bedrijf gaat starten kan het zijn dat je al aankopen doet voordat je echt begint. Daar betaal je BTW over. Dit zijn eigenlijk bedrijfskosten en investeringen. Dit is gelukkig op een later moment terug te vragen bij de Belastingdienst.

Startersbegeleiding bij CijferAdvies

Bij CijferAdvies staan we klaar om startende ondernemers te begeleiden. Of je nu net begint met het verkennen van ondernemerschapsideeën of al een duidelijk plan hebt. Onze experts bieden persoonlijk advies op maat om je te helpen bij elke stap van het proces. Van het opstellen van een solide businessplan tot het navigeren door de inschrijvingsprocedure bij de Kamer van Koophandel. Wij zijn er om je te ondersteunen. Met onze ervaring en expertise zorgen we ervoor dat je goed van start gaat. Een eigen bedrijf starten en klaar zijn voor succes op de lange termijn? Dat is wat een administratiekantoor 2.0 voor je kan betekenen.

Categories
news Uncategorized

Fiscaal voordeel elektrische auto’s verlengd

Eigenaars van elektrische auto’s kunnen opgelucht ademhalen. het demissionaire kabinet kondigt aan dat het fiscaal voordeel van elektrisch auto’s op wegenbelasting voor langer blijft. Volgens bronnen binnen de politieke redactie van RTL Nieuws zal dit bekend worden gemaakt bij de presentatie van de voorjaarsnota. De belastingkorting zal de komende jaren geleidelijk worden afgebouwd. Pas in 2031 verdwijnt de korting volledig. De financiering hiervoor komt voort uit de bijdragen van bezitters van plug-in hybride auto’s.

De groei van het aantal elektrische voertuigen op de weg zorgt ervoor dat de inkomsten van de wegenbelasting dalen. Hierdoor ontstaat de noodzaak om wegenbelasting in te voeren voor elektrische auto’s. Op traditionele brandstoffen zoals benzine, gas en diesel worden aanzienlijke accijnzen en belastingen geheven. Dat levert aanzienlijke inkomsten voor de schatkist op.

Elektriciteitsverbruik levert daarentegen aanzienlijk minder inkomsten op voor de overheid. Om dit verlies aan inkomsten te compenseren worden bezitters van plug-in hybride auto’s nu eerder belast. Het kabinet vindt dat het invoeren van motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s onvermijdelijk is. Toch wordt het fiscaal voordeel van elektrische auto’s verlengd. 

Hoe blijft de overheid elektrisch rijden stimuleren?

Het stimuleren van elektrisch rijden blijft een prioriteit, maar de regels gaan veranderen. Momenteel betalen eigenaren van elektrische auto’s geen wegenbelasting. Een maatregel die destijds werd ingevoerd om de verkoop van elektrische voertuigen te bevorderen. Deze stimulans is essentieel om de CO2-uitstoot van wegverkeer te verminderen en het klimaat te beschermen.

Vanaf volgend jaar wordt echter een geleidelijke verandering verwacht: in 2025 zal de wegenbelasting voor elektrische auto’s worden verhoogd naar 25 procent. Een jaar later komt er een volledige heffing van hetzelfde bedrag als benzine- en dieselrijders.

Belasting op gewicht: Uitdaging voor elektrische auto’s

Voor veel elektrische rijders zou belasting op gewicht een strop betekenen. Op basis van het gewicht wordt de motorrijtuigenbelasting bepaald. De elektrische auto’s met hun grote, zware accu vallen daardoor vaak in het hoogste belastingtarief.

Daarom is het verlengen van de korting op de wegenbelasting noodzakelijk, omdat anders te veel automobilisten in benzine- of dieselauto’s blijven rijden – of hun elektrische auto inruilen voor een wagen op fossiele brandstof.

Verhoogde belasting voor plug-in hybride auto’s

Met het voortduren van de gedeeltelijke korting op de wegenbelasting blijft de overheid inkomsten mislopen. Dit wordt dus aangepakt door de belastingtarieven voor plug-in hybride auto’s eerder te verhogen. Dat zijn auto’s met zowel een brandstofmotor als een stekker. Die kregen door hun deels elektrische motor ook belastingkorting.

Vanaf het komende jaar zullen eigenaren van plug-in hybride auto’s het volledige bedrag aan wegenbelasting moeten betalen, in plaats van de huidige 50 procent.

Categories
news Uncategorized

Omzetbelastingnummer: Wat is het en waarom heb je het nodig?

Bij de start van je onderneming als zzp’er krijg je van de Belastingdienst een omzetbelastingnummer (ob-nummer). Dit nummer is van belang voor al je communicatie met de Belastingdienst, zoals het indienen van belastingaangiften en het voeren van telefoongesprekken. Het hebben van een ob-nummer toont ook aan dat je officieel geregistreerd bent als ondernemer. Dit draagt bij aan het professionele imago van je bedrijf naar klanten en zakelijke partners toe.

Zodra je je bedrijf inschrijft in het Handelsregister, stuurt KVK deze gegevens door naar de Belastingdienst. Daar beoordelen ze of je ook als ondernemer wordt aangemerkt voor de btw, oftewel omzetbelasting. Je ontvangt binnen twee weken per brief als je ondernemersstatus is bevestigd. Hierin vind je een omzetbelastingnummer en je btw-nummer (btw-id). Je btw-id gebruik je weer voor de communicatie met klanten. Het omzetbelastingnummer is specifiek voor de Belastingdienst bedoeld. 

Een omzetbelastingnummer heeft de volgende kenmerken:

 • de letter B
 • 9 cijfers
 • 2 cijfers

Let op: als zzp’er zijn de eerste negen cijfers van je ob-nummer hetzelfde als je Burgerservicenummer (BSN). Plaats daarom het ob-nummer niet op je facturen. Voor facturering gebruik je het btw-id.

Btw-aangifte

Hoewel sommige branches, goederen en werkzaamheden zijn vrijgesteld van btw. ontvang je toch een btw-nummer en een ob-nummer van de Belastingdienst. In deze gevallen hoef je geen btw in rekening te brengen bij klanten en geen btw-aangifte te doen. Ook kun je betaalde btw op inkopen en kosten niet terugvragen. Je krijgt een btw-nummer en omzetbelastingnummer om te voldoen aan de administratieve eisen. Je moet je nog steeds kunnen identificeren als ondernemer bij de Belastingdienst bijvoorbeeld.

Ob-nummer kwijt?

Ben je het nummer van je omzetbelasting kwijtgeraakt? Je kunt dit eenvoudig terugvinden door in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Klik bovenaan op de menubalk op de tab ‘Omzetbelasting’ en ga vervolgens links naar ‘Btw-aangiften’. Daar kun je onder ‘Onderwerp’ bij je ingediende btw-aangiften je omzetbelastingnummer terugvinden.

Categories
news Uncategorized

Financiële planning voor zzp’ers: hoe haal je het meeste uit je inkomen?

Als zzp’er heb je de vrijheid om je eigen bedrijf te runnen en je eigen financiële koers te bepalen. Echter, met deze vrijheid komt ook de verantwoordelijkheid om je financiën goed te beheren en te plannen voor de toekomst. In dit artikel bespreken we enkele onderdelen van een financiële planning. Dankzij een goede planning kun je het meeste uit je inkomen halen. Dat begint met een solide financiële basis leggen.

Table of Contents

1. Budgettering en kostenbeheer

Een van de eerste stappen in een effectieve financiële planning is het opstellen van een gedetailleerd budget. Dit betekent dat je moet weten waar je geld vandaan komt en waar het heen gaat. Wat zijn je inkomstenbronnen en was zijn je maandelijkse uitgaven? Door een goed overzicht te hebben van je financiën kun je beter bepalen waar je geld naartoe gaat. Dit helpt bij het realiseren van mogelijke besparingen.

2. Planning van belastingaangiften

Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor het indienen van je belastingaangiften. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende belastingregels en deadlines. Door je belastingzaken goed te plannen en te organiseren, kun je mogelijk belastingvoordelen benutten en boetes voorkomen. Of schakel een boekhouder in. Die kan dit voor je bijhouden.

3. Opzetten van een pensioenregeling

Als zelfstandige bouw je geen pensioen op via een werkgever. Het is dus aan jou om zelf een pensioenregeling op te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een individueel pensioenplan of het afsluiten van een lijfrenteverzekering. Je kunt eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met sparen voor je pensioen. Er is tegenwoordig ook extra jaarruimte beschikbaar voor zzp’ers. Dit jaar is dus een goed moment om te starten met het opbouwen van je pensioen.

4. Beheren van cashflow

Een gezonde cashflow is essentieel voor het voortbestaan van je bedrijf. Zorg ervoor dat je voldoende liquide middelen hebt. Je wilt je lopende kosten dekken en onvoorziene uitgaven op kunnen vangen. Dit kan onder meer door het opzetten van een bufferrekening voor noodgevallen. Je klanten op tijd factureren helpt ook. Eventueel gebruik je een factoring bedrijf, zodat je eerder geld op de bank hebt.

5. Omgaan met onvoorziene uitgaven

Als zzp’er kunnen onverwachte uitgaven altijd voorkomen. Reparaties aan apparatuur of medische kosten bijvoorbeeld. Het is daarom verstandig om een aparte reserve aan te leggen voor incidentele kosten. Door regelmatig geld opzij te zetten voor noodgevallen, kun je voorkomen dat deze uitgaven je financiële stabiliteit in gevaar brengen.

Conclusie

Het opzetten van een effectieve financiële planning is belangrijk voor zzp’ers. Je inkomen optimaliseren en een stevige financiële fundering vormen de basis van je bedrijf. Dit doe je door budgettering, belastingplanning, pensioenopbouw, cashflowbeheer en het omgaan met onvoorziene uitgaven serieus te nemen. Zo blijf je op de gewenste financiële koers en kun je succesvol zijn in je onderneming.

Bij CijferAdvies staan we klaar om zzp’ers te helpen bij het opzetten van een doordachte financiële strategie die aansluit bij hun specifieke behoeften en doelstellingen. Neem gerust contact met ons op voor deskundig advies en ondersteuning op het gebied van financiële planning en boekhouding.