Categories
news Uncategorized

Welke wetten veranderen voor ondernemers op 1 juli 2024?

Er gaan een aantal wetten veranderen vanaf juli 2024. Als ondernemer wil je op de hoogte blijven van deze veranderingen. Zo voorkom je verrassingen rondom het minimumloon of rondom elektrische bedrijfswagens. Hoe beter je voorbereid bent op deze plannen hoe weerbaarder je bedrijf zal zijn. Slim vooruit plannen zorgt ervoor dat je onderneming flexibel in kan spelen op veranderingen. In dit artikel komen een aantal van de relevante veranderingen voor ondernemers aan bod.

Minimumloonstijging en gevolgen voor ondernemers

Vanaf januari heb je als ondernemer te maken met een stijging van het minimumloon met 3,75%. Dat komt neer op een bruto minimumuurloon van € 13,27 voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wat deze wijziging bijzonder maakt is dat het uurloon ingevoerd wordt. Vanaf nu wordt het loon bepaald door het werkelijke aantal gewerkte uren. Dit moet zorgen voor een einde aan de ongelijkheid tussen werknemers die verschillende aantallen uren werken.

Voor wie geldt het minimumuurloon?

Deze verandering raakt iedereen in je onderneming die minimumloon verdient, vanaf 15 jaar oud. Specifiek voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt nu een vastgesteld uurloon. De lengte van hun werkweek maakt niet meer uit. Dit heeft ook gevolgen voor de jeugd. Vaste minimumjeugdlonen zijn ook vastgesteld per uur.

Nieuwe rijbewijseisen voor elektrische bedrijfswagens

Vanaf 1 juli 2024 is een B-rijbewijs niet meer voldoende voor het besturen van elektrische bedrijfswagens die tussen de 3.500 en 4.250 kilogram wegen. Bestuurders moeten dan in het bezit zijn van een vrachtwagenrijbewijs. Dit besluit is genomen met het oog op verkeersveiligheid en de zwaardere accu’s die deze voertuigen bevatten. De regel bestond al voor niet-elektrische bestelwagens.

Aanpassing in kinderopvangregulering

Vanaf 1 juli 2024 worden de kwalificatie-eisen voor beroepskrachten in de kinderopvang flexibeler. Je mag beroepskrachten met andere kwalificaties inzetten in de buitenschoolse opvang (BSO). Dit moet bijdragen aan het verminderen van personeelstekorten en werkdruk. Ook wordt het makkelijker om kinderen kindercentrum-overstijgend op te vangen tijdens schoolvrije perioden. De berekening van de beroepskracht-kindratio gebeurt voortaan op kindercentrum-niveau in plaats van op groepsniveau. Dit geeft wat meer flexibiliteit in de groepsindeling.

Drie wijzigingen voor de buitenschoolse opvang (BSO):

 • Je kunt straks meer medewerkers inzetten. Je rekent voortaan met het totale aantal kinderen per locatie i.p.v. per groep. Kinderen mogen in kleinere groepen verdeeld worden, wat beter is voor hun ontwikkeling.
 • Heb je meerdere locaties? Schoolvrije dagen kun je samenvoegen. Dit hoeft niet meer in de overeenkomst met ouders vastgelegd te worden. Kinderen opvangen wordt hierdoor makkelijker en de administratie wordt minder.
 • Je wilt alle beschikbare mensen zo goed mogelijk benutten. Daarom mag je medewerkers met een andere achtergrond in gaan zetten. Bijvoorbeeld mensen met ervaring in muziek, sport of theater.
 • Je mag mensen met andere kennis of ervaring inzetten. Dit zijn medewerkers met een andere achtergrond of beroep die je door hun kwaliteit of talent kunt inzetten. Denk aan muziek, sport of theater.

Verplichting van vaste doppen aan plastic drankflessen

Vanaf 3 juli is het verplicht voor fabrikanten binnen de EU. Alle plastic drankflessen en verpakkingen bestemd voor eenmalig verbruik krijgen een vastzittende dop. Misschien niet altijd fijn, maar zeker wel noodzakelijk. Deze maatregel is onderdeel van de nieuwe Europese SUP-wetgeving. Het is de bedoeling dat hierdoor het zwerfafval drastisch verminderd. Recycling wordt ook gemakkelijker als de doppen geen eigen leven gaan leiden.

Categories
news Uncategorized

Onzekerheid over bedrijfsopvolgingsregeling stimuleert eigendomsoverdrachten

De laatste tijd is er veel nieuws rondom familiebedrijven en de bestaande regelingen voor deze bedrijven. Zo heerst er momenteel veel onzekerheid bij familiebedrijven over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Door deze onzekerheid heeft de helft van de familiebedrijven de afgelopen vijf jaar al een eigendomsoverdracht meegemaakt. Nyenrode Business Universiteit heeft in samenwerking met RSM en Van Lanschot Kempen een onderzoek uitgevoerd onder 232 familiebedrijven. Daar komen verschillende resultaten naar voren over de huidige situatie bij familiebedrijven.

Momenteel zijn meer dan 85.000 familiebedrijven (29%) bezig met het proces van eigendomsoverdracht. Van die bedrijven blijft 50% binnen de familie. Het bedrijf wordt overgedragen aan de volgende generatie via de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Dit is lang niet altijd vanzelfsprekend. Externe overdrachten aan strategische kopers (16%) of private equity (5%) zijn reële opties en komen regelmatig voor.

Prof. dr. Roberto Flören, RSM-hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht bij Nyenrode Business Universiteit, merkt op: “Ruim driekwart van de bedrijven die nu bezig zijn met de planning, verwacht dat de eigendomsoverdracht voor het eind van 2024 is afgerond. Veel familiebedrijven (73%) hebben meerdere eigenaren, waardoor er regelmatig eigendomsoverdrachten tussen de eigenaren plaatsvinden. Maar de onzekerheid over de bedrijfsopvolgingsregeling-wetgeving speelt ook een significante rol.”

Interne eigendomsoverdracht bij familiebedrijven

Bij veel familiebedrijven wordt de eigendomsoverdracht apart gezien van de betrokkenheid bij het bedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat eigenaren verschillend denken over wie van hun kinderen in aanmerking komt voor het overnemen van het familiebedrijf. Opvallend is dat eigenaren in vergelijkbare situaties verschillende keuzes maken. Wanneer alle kinderen in het familiebedrijf werken, draagt 66% van de eigenaren de eigendom over aan alle kinderen, terwijl 12% ervoor kiest om de eigendom niet aan alle kinderen over te dragen.

In gevallen waarin niet alle kinderen momenteel in het familiebedrijf werken, maar dit wel overwegen, draagt 40% van de eigenaren de eigendom over aan alle kinderen, terwijl 32% ervoor kiest om de eigendom uitsluitend over te dragen aan de kinderen die daadwerkelijk in het bedrijf werken. Wanneer kinderen niet in het familiebedrijf werken en dit ook niet van plan zijn, draagt slechts 22% van de eigenaren de eigendom over aan alle kinderen, terwijl 52% de eigendom overdraagt aan de kinderen die wel actief zijn in het bedrijf.

Eigendomsoverdracht buiten de familie

Bijna de helft van de eigenaren vindt het wenselijk dat het bedrijf toch volledig in familiehanden blijft. Dit is alleen niet vanzelfsprekend. Zo is één op de zes (16%) familiebedrijven aan het overwegen om het bedrijf buiten de familie te verkopen. Ook een gedeeltelijke verkoop aan private equity (5%) is een reële optie. De overweging voor een externe overdracht heeft te maken met onder meer de groei van het bedrijf. Wat zijn de toekomstverwachtingen binnen de branche? Heeft de nieuwe generatie de capaciteiten en interesses? Misschien hebben ze externe ondersteuning nodig, maar zijn ze wel in staat groei te realiseren. Daarnaast is verkoopopbrengst voor sommige familiebedrijven onderdeel van hun pensioen. Binnen de pensioen groep geeft 27% bijvoorbeeld aan om het bedrijf extern te willen verkopen.

Vermogensplanning binnen familiebedrijven

Besluiten familiebedrijven de eigendom niet naar alle kinderen over te dragen? Dan zijn er vaak mogelijkheden om de andere kinderen te compenseren. Dit kan onder andere met vermogensbestanddelen, zoals beleggingen of vastgoed. 66% van de eigenaren vindt dat hun kinderen ieder een even groot deel van het totale vermogen moet krijgen. 16% is het daar niet mee eens. Onder welke groep je ook valt, de verdeling moet wel geregeld worden. Tweederde stelt dat kinderen die geen eigendom verkrijgen op een andere manier compensatie horen te krijgen. Maar bij 43% van de familiebedrijven is niets geregeld rondom deze compensatie. Nu al bezig zijn met eventuele vermogensplanning binnen het familiebedrijf wordt wel sterk aangeraden. Het verhaal rondom de bedrijfsopvolgingsregeling wordt dan ook eerder duidelijk voor het familiebedrijf. 

Bron: Nyenrode, 23 mei 2024

Categories
news Uncategorized

Welke subsidies en regelingen zijn belangrijk voor ondernemers?

Ondernemen in het huidige economische klimaat kan uitdagend zijn. Gelukkig zijn er tal van subsidies en regelingen beschikbaar die ondernemers kunnen ondersteunen. Of je nu net begint of al jarenlang een bedrijf runt, het kennen van deze financiële hulpmiddelen kan het verschil maken. In dit artikel bespreken we de belangrijkste subsidies en regelingen waar ondernemers van kunnen profiteren.

1. Lagere onderzoek en ontwikkelingskosten met de WBSO

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) biedt ondernemers financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). Deze subsidie verlaagt de loonkosten en andere R&D-gerelateerde uitgaven, wat innovatie binnen bedrijven stimuleert.

Voordelen van de WBSO:

 • Verlaging van loonkosten voor R&D-personeel.
 • Terugvordering van kosten voor materialen en prototypes.

Gebruikmaken van de WBSO kan je R&D-kosten aanzienlijk verminderen en je innovatiekracht vergroten. Meer informatie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie.

2. Belastingvoordeel met MIA/Vamil voor verduurzaming

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) bieden belastingvoordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsmiddelen. Deze regelingen stimuleren duurzame bedrijfsvoering door belastingvoordelen te bieden voor groene investeringen. Controleer de Milieulijst om te zien welke investeringen voldoen.

Voordelen van MIA/Vamil:

 • MIA: Tot 45% van de investeringskosten aftrekbaar van de winst.
 • Vamil: Tot 75% van de investeringskosten afschrijven op een zelfgekozen tijdstip.

Met deze subsidies en regelingen verlaag je je belastingdruk en draag je bij aan een duurzamere toekomst. Netto leveren de twee regelingen samen een voordeel op van maximaal 14% van het investeringsbedrag, waardoor investeren in duurzaamheid nog aantrekkelijker wordt voor ondernemers.

3. Bespaar energie met investeringssteun (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een regeling die ondernemers financieel ondersteunt bij de aanschaf van duurzame energieoplossingen, zoals warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels.

Met de ISDE kunnen bedrijven een deel van hun investering terugkrijgen, waardoor de drempel voor het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen wordt verlaagd. Deze subsidie behoort tot een pakket aan subsidies en regelingen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Het levert je niet alleen een kostenbesparing op energie op, maar het vermindert de uitstoot van CO2. Win-win voor de overheid.

4. Onderpand voor een lening via BMKB

Er zijn meerdere subsidies en regelingen die helpen met het verkrijgen van krediet of een lening. Zo is er de BMKB regeling. Met de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kunnen ondernemers gemakkelijker financiering verkrijgen voor hun bedrijf. De overheid staat hierbij borg voor een deel van het krediet dat een ondernemer afsluit bij de bank of financier.

Dit geeft banken meer zekerheid, waardoor ze eerder geneigd zijn om leningen te verstrekken aan ondernemers, ook als zij minder onderpand kunnen bieden. Door de BMKB wordt de toegang tot financiering vergemakkelijkt en kunnen ondernemers hun groei- en investeringsplannen realiseren.

Vraag je een lening aan als startende ondernemer of ga je verduurzamen? Dan zin er nog betere voorwaarden beschikbaar via de BMKB.

5. Ga innoveren via een lening

Ga je een innovatief product of innovatieve dienst ontwikkelen? Dan heeft de overheid een Innovatiekrediet beschikbaar. Het is een financieringsinstrument van de overheid dat zich richt op het stimuleren van innovatieve projecten binnen bedrijven.

Ondernemers kunnen het Innovatiekrediet gebruiken om risicovolle en technisch complexe innovatieprojecten te financieren. Het krediet biedt ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten die kunnen bijdragen aan de groei en concurrentiekracht van het bedrijf.

Het Innovatiekrediet wordt verstrekt in de vorm van een lening met gunstige voorwaarden en kan worden gebruikt voor zowel de technische ontwikkeling als de marktintroductie van innovaties.

6. Gebruik een kennisvoucher voor toegang toot vakkennis

Je hebt een idee, maar er ontbreekt vakkennis binnen je netwerk of organisatie? Vraag dan een Kennisvoucher voor innovatie (MIT) aan. De Kennisvoucher is een subsidie die valt onder de regeling MIT (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren). Met deze voucher kunnen mkb-bedrijven externe kennis inkopen om hun innovatieprojecten te versnellen.

Denk hierbij aan het inhuren van een expert, consultant of onderzoeksinstelling om specifieke kennis of expertise binnen te halen die nodig is voor de verdere ontwikkeling van het project. Met dit soort subsidies en regelingen hoopt de overheid innovatie te versnellen en ondersteunen.

De Kennisvoucher biedt financiële ondersteuning voor deze externe kennisopbouw, waardoor mkb-ondernemers toegang krijgen tot de juiste expertise om hun innovatieambities waar te maken.

Subsidieadvies op maat nodig?

Bij CijferAdvies komen we regelmatig aan tafel bij ondernemers. Daar komt vaak naar voren dat het lastig is om te begrijpen welke subsidies interessant zijn voor hen. Een administratiekantoor 2.0 hoort volgens ons ook hiermee ondernemers proactief te helpen.

We hebben vaak inzicht in de cijfers, waardoor we wel kunnen inschatten welke subsidies interessant zijn. Daarom bieden wij ook subsidieadvies op maat aan. Eerst zelf wat onderzoek doen? Bezoek dan het Ondernemersplein voor een totaal overzicht van de beschikbare subsidies en regelingen.

Categories
news Uncategorized

Voorjaarsnota 2024: Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Onlangs heeft het demissionaire kabinet de Voorjaarsnota 2024 onthuld. De Voorjaarsnota is een update van de Rijksbegroting. Die wordt ieder jaar voor 1 juni naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit jaar zijn ze er wat eerder bij vanwege de formatie. Het doel is om het gat in de begroting van het Rijk te verkleinen. We zien dat er in de voorlopige versie ook maatregelen staan die ondernemers in het mkb raken.

Er zijn tegenvallers en meevallers

We hebben in dit land al de nodige tegenvallers gehad waar iedereen bekend mee is. Zo was er de afhandeling van de toeslagen affaire, de gedupeerden in Groningen i.v.m. de gaswinning en het probleem rondom de asielopvang. Die tegenvallers kunnen soms worden opgevangen worden door meevallers. Maar we zien dat er momenteel eerder gezocht wordt naar dekking en de mkb-ondernemers betalen daar aan mee.

Bij een voorbeeldberekening voor een mkb-ondernemer met een bv die €50.000 inkomen heeft was de belastingdruk hoger dan een werknemer in loondienst.

Voorjaarsnota 2024: compensatie en kosten

De belangrijkste zaken voor ondernemers bestaan kort gezegd uit gestegen kosten en compensatie regelingen. Zo komt er een verlaagd tarief voor waterstof in de energiebelasting. De tijdelijke korting die emissievrije personenauto’s op de motorrijtuigenbelasting krijgen wordt verlengd. En dan is er nog dit:

Compensatie voor elektriciteitskosten: Er komt een regeling voor de industrie. Deze wordt de CEI genoemd. De stijgende energiekosten in het mkb zorgden voor een ongelijk speelveld met andere landen. Daarom komt er een eenmalige regeling die de energiekosten in het mkb compenseert. Andere landen ondersteunen hun industrie vaak structureel. Dus in hoeverre deze regeling het speelveld gelijk gaat houden moet nog maar blijken.

Mkb-winstvrijstellen nog lager dan gepland: Het mkb zou per 1 januari 2025 op 12,7% winstvrijstelling kunnen rekenen. Dit jaar is het nog 13,31%. Maar het kabinet wil in 2025 het percentage verlagen naar 12,03%. Maak je winst, dan pakt deze regeling negatief uit. Bedrijven die verlies maken kunnen voordeliger uitkomen. Dus plan je verlies in 2025…

Energiebelasting verhoogd: Nog een maatregel die voor iedere ondernemer zuur binnenkomt. De energiebelasting voor bedrijven gaat omhoog. Ook de afschaffing van de vrijstelling voor duaal verbruik van kolen komt erbij. Wat er voor alternatieven mogelijk zijn wordt momenteel door MKB-Nederland en VNO-NCW onderzocht. In samenwerking met het demissionaire kabinet, de formerende partijen en de tweede kamer hopen ze een oplossing te vinden.

Augustus definitieve Voorjaarsnota 2024

In augustus wordt er een definitief besluit genomen over de maatregelen in de Voorjaarsnota 2024. Er kunnen dus nog dingen gewijzigd worden. Vaak wordt er nog gestemd en moet de Tweede en Eerste kamer het wetsvoorstel goedkeuren. Toch kun je nu al vooruit plannen en rekening houden met stijgende kosten. Een goede financiële begroting is daarvoor belangrijk. Zorg dat je boekhouding op orde is, zodat je op basis van de cijfers de juiste keuzes maakt voor de toekomst.

Categories
news Uncategorized

CV of BV starten: Welke rechtsvorm past het beste bij jouw bedrijf?

Een CV of BV starten? Heb je zelf geen of weinig vermogen en wil je een bedrijf starten met een investeerder? Dan kun je kiezen voor de rechtsvorm Commanditaire Vennootschap. Lees hier wat je moet weten over de cv. Zo kun jij bewust de juiste rechtsvorm kiezen.

Overweeg je een bedrijf te starten, maar beschik je zelf over beperkt vermogen? Dan is de commanditaire vennootschap wellicht een interessante optie. In dit artikel verkennen we de commanditaire vennootschap. Wat zijn de aspecten van de cv? Het is een rechtsvorm die ruimte biedt voor samenwerking met investeerders. Ontdek wat je moet weten over deze structuur en hoe deze zich verhoudt tot alternatieven, zoals de besloten vennootschap (bv).

Wat houdt een commanditaire vennootschap precies in?

In een cv zijn er twee typen vennoten: de beherend vennoot en de commanditaire vennoot.

 • Beherend vennoot
  De beherend vennoot is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf. Hij of zij draagt persoonlijk de aansprakelijkheid voor schulden en verplichtingen van de cv.
 • Commanditaire of stille vennoot
  De commanditaire vennoot is een investeerder die geen actieve rol speelt in de bedrijfsvoering. Deze persoon loopt enkel risico met het geïnvesteerde kapitaal en ontvangt een deel van de winst.

Een cv vereist minimaal één beherend vennoot en één commanditaire vennoot, maar er kunnen er ook meerdere van beide soorten zijn.

Oprichten van een cv

Het oprichten van een commanditaire vennootschap vereist geen tussenkomst van een advocaat of notaris. De beherend vennoot is verantwoordelijk voor de inschrijving van de cv in het KVK Handelsregister. Van de stille vennoten worden geen individuele gegevens vastgelegd. Bij de inschrijving wordt aangegeven hoeveel stille vennoten er zijn en welk bedrag of welke goederen zij inbrengen.

Daarnaast moet je bij het oprichten van een cv de ultimate beneficial owners (UBO’s) inschrijven in het UBO-register van KVK. UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van de cv. Bijvoorbeeld personen die voor meer dan 25% gerechtigd zijn tot het vermogen van de cv. Een cv kan één of meerdere UBO’s hebben.

Dus een cv of bv starten?

Het kiezen tussen een commanditaire vennootschap (cv) en een besloten vennootschap (bv) is een belangrijke stap. Bij het starten van je bedrijf wil je gelijk de juiste keuze maken. Maak het jezelf makkelijker. Zet de verschillen tussen beide rechtsvormen op een rij. Evalueer wat voor jou en je eventuele zakenpartner belangrijk is. 

Een handig hulpmiddel bij deze keuze is het vergelijken van de bv met de eenmanszaak en de bv met de cv. Belangrijk bij deze afweging is vooral de fiscale kant. Over het algemeen is een cv voordeliger bij lagere winsten, terwijl een bv pas gunstig wordt vanaf een winst van ongeveer 100.000 euro per beherende vennoot.

Doe goed onderzoek en overleg met professionals (zoals CijferAdvies). Zij kunnen je adviseren op het gebied van financiën en juridische zaken. Deze zaken spelen een belangrijke rol. Alleen heb je misschien niet alle kennis in huis. Dan kun je moeilijker de rechtsvorm kiezen die het beste aansluit bij jouw bedrijfsdoelen en financiële situatie. En je wilt toch een een stevig fundament voor een succesvolle onderneming. Dus ga je een CV of BV starten?

Categories
news Uncategorized

Houd je webshop veilig en betrouwbaar: Voorkom boetes en bescherm je klanten

Verkoop je online producten of diensten, bijvoorbeeld via een webshop, Bol.com of Amazon? In 2024 wordt het behouden van het vertrouwen van je klanten steeds belangrijker. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste regels. Er is sinds 2022 veel veranderd rondom reviews, prijsbeleid, aanbiedingen, vergelijkingssites en ‘gratis’ digitale diensten. Hoe houdt jij je webshop veilig en betrouwbaar?

Table of Contents

Ondanks de nieuwe regels blijkt uit onderzoek dat wanpraktijken, zoals nepkortingen en misleidende informatie nog steeds voorkomen. Daarom worden de regels rondom transparantie en eerlijkheid constant bijgewerkt. Klanten willen een veilige webshop die betrouwbaar overkomt. Als online verkoper wordt van je verwacht dat je jouw klanten beschermt en informeert. Door deze verantwoordelijkheid serieus te nemen, kun je niet alleen je reputatie verbeteren, maar ook het vertrouwen van je klanten behouden.

Transparante webshop reviews

De reviews op je webshop moeten van echte klanten afkomstig zijn. Geef daarom aan hoe je de reviews controleert. Controleer je verdachte patronen? Je krijgt bijvoorbeeld veel reviews in een hele korte periode. Of je ontvangt reviews met identieke teksten. Dat zijn tekenen dat er misschien iets aan de hand is.

Vermeld ook duidelijk hoe je positieve en negatieve reviews verwerkt. Wees transparant over sponsoring, betaalde beoordelingen en je controle methode. Het is bijvoorbeeld verboden om valse consumentenbeoordelingen op sociale media te tonen. Gekochte likes vallen hier ook onder. Door uitgebreider te informeren zijn consumenten instaat om een betere beoordeling te maken. Het geeft ze ook meer vertrouwen in je webshop. Hierdoor kom je over als een veilige webshop. 

Je kunt hiervoor gebruik maken van reviewpartijen. Denk aan TrustPilot, feedback company of Trustmaster.

Een gepersonaliseerd aanbod voor je klant?

Je wilt graag een gepersonaliseerd aanbod doen richting je klanten. Daarvoor gebruik je recente zoekopdrachten, eerder aankopen locatiegegevens of andere informatie. Dan is het belangrijk om je klanten te informeren, vóórdat ze iets kopen. Dat kan al met een pop-up melding op de betaalpagina.

Wees transparant met kortingen

Het vaststellen van kortingen is aan strikte regels gebonden. Je kunt niet zomaar een willekeurige prijs als referentie nemen voor het geven van korting. Als je adverteert met een korting van ‘van-voor’, dan moet je uitgaan van de laagste prijs die je ten minste 30 dagen voorafgaand aan de kortingsactie hebt gehanteerd voor dat artikel. Het is niet toegestaan om de prijs een week voor de kortingsperiode te verhogen om deze vervolgens weer te verlagen.

Wel mag je korting tonen in vergelijking met de prijs van je concurrent of de adviesprijs van een bepaald product. Wees daarom scherp op je kortingen.

‘Gratis’ online diensten aanbieden?

De meeste webshops maken gebruik van e-mailmarketing, nieuwsbrieven of andere ‘gratis’ diensten. Hiervoor schrijven klanten zich in met hun persoonlijke gegevens. Je geeft tegenwoordig aan hoe lang zij vastzitten aan deze ‘verbintenis’ en hoe zij zich kunnen afmelden. Consumenten mogen binnen 14 dagen zonder reden op te geven stoppen met je dienst. Dat betekent voor jou als aanbieder dat je onmiddellijk stopt met het verwerken van hun gegevens en dat je ze verwijdert. Daarmee houdt je ook je webshop veilig en de gegevens relevant.

Verkoop je op online marktplaatsen?

Als verkoop op een online marktplaats zoals Bol.com of Amazon zijn er ook regels waar je aan moet voldoen. De klant moet bijvoorbeeld weten dat ze direct met jouw bedrijf zaken doen. Dit betekent dat klanten voorafgaan hun aankoop moeten weten met wie zij zaken doen. Je moet bijvoorbeeld zorgen dat de geldende voorwaarden goed zichtbaar zijn op de productpagina of betaalpagina.

Je bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle producten voldoen aan de geldende regels en veiligheidsnormen. Hieronder valt ook het naleven van specifieke regels rondom de verkoop van mogelijk onveilige producten. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij de online marktplaats.

Door je als verkoper aan deze regels te houden voorkom je niet alleen boetes. Je reputatie op het platform stijgt en het vertrouwen van je klant groeit. Hierdoor kom je beter in de ranking te staan van de online marktplaats. Ook betrouwbare reviews spelen een grote rol op deze platforms.

Aftelklokjes gebruiken

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) meldt dat consumenten op grote schaal worden misleid door aftelklokken op websites. Deze klokken suggereren dat een aanbieding slechts voor een beperkte tijd beschikbaar is. De aanbieding blijft vervolgens na afloop van de countdown gewoon gelden. Dit is in strijd met de wet. De ACM benadrukt: ‘Het is toegestaan om consumenten te verleiden, maar niet om ze te misleiden.’

CijferAdvies houdt je webshop veilig

Zorg dat jouw webshop voldoet aan de geldende regels en voorkom boetes. Bij CijferAdvies staan we klaar om jou te helpen met administratieve en btw-kwesties. Zo kun je met een gerust hart ondernemen. Neem vandaag nog contact met ons op voor advies op maat en maak van jouw webshop een succes.

Categories
news Uncategorized

SLIM-subsidie vanaf 1 maart beschikbaar voor mkb

Vanaf 1 maart 2024 kunnen individuele mkb-ondernemingen opnieuw SLIM-subsidie aanvragen. Het aanvraagtijdvak loopt van vrijdag 1 maart 2024, 9.00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024, 17.00 uur.

Elke aanvrager kan tijdens dit aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. De volgorde van behandeling van de aanvragen wordt bepaald door middel van een loting. Registratie via het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid is vereist vóór indiening van de aanvraag.

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Meer informatie over de vereisten waaraan een aanvraag moet voldoen, is hier beschikbaar.

Wijzigingen per 1 januari

Met ingang van 1 januari zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de SLIM-subsidie. Deze wijzigingen betreffen details; de hoofdlijnen van de regeling blijven ongewijzigd.

Het onderdeel ‘de doorlichting van de onderneming’ van de SLIM-subsidie is uitgebreid. Hierdoor kan de subsidie nu ook worden verstrekt voor doorlichtingen die gericht zijn op het inzichtelijk maken van andere ontwikkelbehoeften. Hiermee wordt geprobeerd om de leerrijke werkomgeving te versterken. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een leercultuurscan. Daarmee wordt er een diagnose gemaakt, waardoor ondernemingen hun eigen leercultuur kunnen meten en analyseren.

Het nieuwe begrip ‘L&O-methode’ (in artikel 1) is verduidelijkt. Hierdoor heb je eerder duidelijk wanneer een methode in aanmerking komt voor subsidie. De L&O-methode staat voor structurele inbedding van leer- en ontwikkelactiviteiten. Het is primair gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, kennis en beroepshoudingen van werkenden in de onderneming.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het opzetten van een bedrijfsschool
 • Een online leeromgeving
 • Een digitaal kennis- en leerportaal
 • Het ontwikkelen van leerlijnen of e-learning
 • Een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken
 • De introductie van leerambassadeurs

Deze wijzigingen zijn opgenomen in de menukaart.

Hoger maximaal uurtarief externe adviseurs

Voor subsidies die in 2024 worden aangevraagd, geldt een maximum uurtarief van €135 exclusief btw voor externe adviseurs.

Bron: Ministerie SZW, 23 februari 2024

Categories
news Uncategorized

Eenmanszaak of bv: Wat zijn de verschillen en hoe kies je?

Bij het starten van een bedrijf moet je een belangrijke beslissing nemen: de keuze van de rechtsvorm. Dit bepaalt de juridische structuur van je onderneming en heeft invloed op verschillende onderdelen van je bedrijfsvoering. Voor veel startende ondernemers kan deze keuze wat moeilijk zijn. Van alle rechtsvormen die er zijn wordt er vaak gekozen tussen de eenmanszaak en de besloten vennootschap (bv).  Wat zijn de verschillen en hoe kies je?

Inhoud

Wat is het verschil tussen de eenmanszaak en bv

Bij het overwegen van de keuze tussen een eenmanszaak en een bv zijn belastingen en aansprakelijkheid de kernpunten. Het is van belangrijk om de rechtsvorm te selecteren die resulteert in de laagst mogelijke belastingdruk en waarbij de aansprakelijkheid minimaal is. Neem daarom de tijd om de verschillen grondig te onderzoeken:

 

Eenmanszaak

BV

Oprichting

Geen eisen

Akte van notaris

Kapitaalinbreng

Geen eisen

€0,01 minimaal

Bestuur

Eigenaar

Directie

Andere organen

Geen

Aandeelhouders
Eventueel raad van commissarissen

Aansprakelijkheid

100% privé en zakelijk

BV (in principe)

Belasting

Inkomstenbelasting
Onder voorwaarden mkb-winstvrijstelling en ondernemersaftrek

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over dividend en salaris

Sociale zekerheid

Geen recht op werknemersverzekeringen

Geen werknemersverzekeringen, tenzij ontslag tegen de wil van de directeur-grootaandeelhouder (dga) mogelijk is. En/of als het aandelenbelang (eventueel samen met partner) minder is dan 50 procent.

Groeipotentieel

Beperkt

Groter dan eenmanszaak

Flexibiliteit

Beperkt

Meer flexibel

De belangrijkste voordelen van een eenmanszaak of bv

Voordelen eenmanszaak
 • Eenvoudig te starten
  Het oprichten van de eenmanszaak is een eenvoudige taak. Je hoeft je alleen maar in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De kosten zijn laag, want je betaalt alleen een inschrijfvergoeding. Bij een bv moet je ook naar de notaris. Daar betaal je al gauw minimaal een paar honderd euro.
 • Belastingvoordelen voor starters
  De winst die je maakt met een eenmanszaak valt onder de inkomstenbelasting. Als de Belastingdienst jou als ondernemer ziet, dan mag je gebruik maken van aftrekposten. Deze gelden niet voor de winstbelasting die een bv moet betalen. Hierdoor kan een eenmanszaak meer belastingvoordelen opleveren voor starters.
Voordelen bv
 • Geen persoonlijke aansprakelijkheid
  Als je door jou veroorzaakte schulden niet meer kunt betalen, dan gaat de bv failliet. Als directeur en aandeelhouder ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de bv.
 • Geschikt voor ingewikkeldere bedrijfsvoering
  Met een bv heb je de mogelijkheid om meerdere bv’s op te richten (holding). Zo kun je risico spreiden of ondernemen met belastingvoordeel. Het is ideaal voor complexere bedrijfsstructuren.
 • Investeerders benaderen
  Bij een bv kunnen investeerders of familieleden aandelen krijgen. Hierdoor kun je kapitaal aantrekken voor groei en ontwikkeling van het bedrijf.
 • Uitstraling
  Een bv heeft vaak een professionelere uitstraling richting zakenpartners. Met name bij internationale handel speelt dit een rol. De bv versterkt het imago van je bedrijf en wekt vertrouwen richting je zakenpartners.
 • Vermogen opbouwen
 • Binnen een bv kun je vermogen opbouwen. Bijvoorbeeld door geld te sparen voor je pensioen of door winsten toe te voegen aan het eigen vermogen van de bv. Dit valt dus niet onder je inkomstenbelasting. De bv betaalt namelijk zijn eigen belastingen. Dit biedt mogelijkheden voor financiële groei en stabiliteit op de lange termijn.

Belastingen en winst

Bij een eenmanszaak is je winst gelijk aan je omzet minus je kosten en inkopen. Over deze winst betaal je aan het einde van het jaar inkomstenbelasting. Starters kunnen in aanmerking komen voor ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek gedurende de eerste drie jaar.

In een bv wordt de winst berekend als omzet minus kosten en inkopen, inclusief het salaris van de directeur. De bv betaalt vennootschapsbelasting over de winst en eventueel dividendbelasting over de winstuitkering. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) betaal je ook inkomstenbelasting over je fiscaal minimumloon en over uitgekeerd dividend.

Hierdoor is het vaak pas bij een winst van meer dan €130.000 interessant om een bv te starten. Mede hierdoor kiezen veel starters voor de eenmanszaak.

Aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak ben je persoonlijk aansprakelijk voor schulden. Dat betekent dat je privévermogen in gevaar kan komen. In een bv is het vermogen afgescheiden, waardoor je over het algemeen niet persoonlijk aansprakelijk bent voor de schulden van de bv. Je kunt als bestuurder wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Als je bijvoorbeeld betalingsproblemen niet tijdig meldt aan de Belastingdienst of overeenkomsten aangaat die de BV niet kan nakomen.

Kies de juiste rechtsvorm met onze CijferAdviseurs

Het kiezen tussen een eenmanszaak en een BV hangt af van verschillende factoren, zoals belastingen, aansprakelijkheid en bedrijfsstructuur. Het is essentieel om je keuze zorgvuldig af te wegen voordat je een beslissing neemt. Onze CijferAdviseurs staan klaar om je te helpen bij deze belangrijke keuze en om je te begeleiden naar de rechtsvorm die het beste past bij jouw onderneming en persoonlijke situatie. Neem vandaag nog contact met ons op voor advies op maat.

Categories
news Uncategorized

Bedrijf starten vanuit huis? Dit moet je weten voordat je begint

Bij CijferAdvies begrijpen we dat veel zzp’ers ervoor kiezen om vanuit huis te werken. Het biedt niet alleen gemak, maar ook aanzienlijke besparingen op huur-, reis- en andere bedrijfskosten. Ongeveer 800.000 zzp’ers in Nederland maken van deze mogelijkheid gebruik. Een bedrijf starten vanuit huis lijkt misschien eenvoudig, maar er zijn enkele belangrijke overwegingen om rekening mee te houden voordat je van start gaat.

Inhoud

Controle van huurcontract of hypotheekovereenkomst

We adviseren om je hypotheekovereenkomst of huurcontract grondig te controleren voordat je besluit om vanuit huis te gaan ondernemen. Dit voorkomt onaangename verrassingen achteraf. In het geval van een huurwoning is het raadzaam om altijd schriftelijk toestemming te krijgen van de verhuurder. Woon je in een appartementencomplex, vergeet dan niet om te controleren of er beperkingen zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Hoe controleer je een bestemmingsplan?

Voordat je vanuit huis gaat ondernemen, is het essentieel om het bestemmingsplan bij de gemeente te controleren. Dit plan bepaalt hoe een specifiek stuk grond of gebouw mag worden gebruikt, zoals de locaties voor horecabedrijven, winkels en industriële bedrijven.

Je kunt het bestemmingsplan van je huis bekijken op ruimtelijkeplannen.nl door je plaats en postcode in te voeren. Meestal valt dit onder categorie 1, met de bestemming wonen. Dat betekent dat een bedrijf aan huis is toegestaan zolang het geen overlast veroorzaakt.

Als een bedrijf aan huis niet mogelijk is volgens het bestemmingsplan van jouw gemeente, kun je een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. De gemeente zal na onderzoek bepalen of er een uitzondering op het bestemmingsplan kan worden gemaakt.

Bij de het omgevingsloket kun je ook milieuvergunningen en vergunningen voor bouwen en wonen aanvragen. Wil je bijvoorbeeld verbouwen of slopen? Dan is het verstandig om een vergunningencheck uit te voeren. Dan weet je gelijk waar je aan toe bent.

Ga je verbouwen of slopen? Controleer dan met de vergunningencheck of je daar een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Borden plaatsen in je tuin?

Overweeg je reclame- of naamborden te plaatsen? Dan is het verstandig om te onthouden dat de uitstraling van de woning niet mag veranderen. Zo wordt het moeilijk om neonborden aan je gevel te plaatsen. Een té groot reclamebord plaatsen kan ook rekenen op weerstand. Ook hier kun je veel controleren bij het omgevingsloket van de gemeente.

Regels rondom milieu belasten

Als je bedrijf het milieu belast ben je mogelijk verplicht om een milieuvergunning aan te vragen. Soms is een melding doen volgens het Activiteitenbesluit ook verplicht. Welke regels voor jou van toepassing zijn kun je vinden op Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Overlast voorkomen

Een van de belangrijkste onderwerpen voor een bedrijf aan huis is overlast. Het veroorzaken van overlast voor je omgeving is vaak het startpunt van problemen. Dus twijfel je over wat voor overlast jouw bedrijfsactiviteiten aan huis veroorzaken? Dan ga je op onderzoek of neem je contact met de gemeente op.

Het is bijvoorbeeld al niet zomaar mogelijk om klanten aan huis te ontvangen. Parkeerplaatsen die bezet worden door jouw bedrijf/klanten vallen onder overlast. Maar ook geluidsoverlast, geuroverlast of plaats bezetting. Een bouwbedrijf aan je huis starten zal daarom lastiger zijn, dan bijvoorbeeld een beautysalon.

Webshop starten aan huis?

Je wilde altijd al je zelfgemaakte producten van huis verkopen? Heel goed bezig! Het is absoluut mogelijk om een webshop vanuit huis te starten. Er zijn wel wat regels waar je rekening mee wilt houden. Zo mogen klanten bijvoorbeeld geen bestelling aan huis afhalen. Tenzij je een detailhandel bent, hiervoor heb je weer een bestemmingsplan nodig. Dus zoek de samenwerking met postbedrijven op of lever je pakketjes op vaste momenten af. Dit voorkomt vaak al een hoop problemen.

Welke zakelijke verzekeringen heb je nodig

Als je vanuit huis start zijn je inboedelverzekering en opstalverzekering voor privébezittingen. Dus je bedrijfsmiddelen zijn niet automatisch meeverzekerd. Verzeker bijvoorbeeld een computer, voorraad of werkruimte daarom apart voor schade.

Toch zal de gemiddelde thuisondernemer geen grote zakelijke inventaris hebben. Daarvoor is schade die je aan andere aanricht verzekeren soms genoeg. Daarvoor is er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Heb je spullen opgeslagen op zolder of in een schuurtje. Sluit dan een zakelijke inventaris- en goederenverzekering af. Dat voorkomt problemen bij wateroverlast, diefstal of stormschade.

Je kunt de kosten van je zakelijke verzekeringen aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting, waardoor je minder belasting betaalt.

Welke kosten van de werkruimte zijn aftrekbaar?

Indien je een werkruimte of kantoor in je huis hebt met een eigen ingang, toilet en wateraansluiting, kun je soms de kosten van deze werkruimte aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Hierbij kun je denken aan kosten voor de inrichting en elektriciteit. Wel dien je een minimaal aantal uren in je werkruimte te werken om hiervoor in aanmerking te komen.

Raadpleeg het hulpmiddel ‘Werkruimte’ van de Belastingdienst om te bepalen welke kosten je kunt aftrekken. Ook kun je advies inwinnen bij je boekhouder of accountant.

Privacyoverwegingen bij bedrijf aan huis

Bij het starten van een bedrijf aan huis moet je er rekening mee houden dat je adres zichtbaar wordt in het KVK Handelsregister. Dit komt doordat het vestigingsadres van je bedrijf hetzelfde is als je privéadres, aangezien het bedrijf vanuit huis wordt gerund. Volgens de wet moet het vestigingsadres van een bedrijf altijd openbaar zijn.

Je kunt overwegen om je vestigingsadres af te schermen. Hierdoor wordt je privéadres niet openbaar weergegeven in het Handelsregister. Raadpleeg hoe je dit kunt regelen.

Categories
news Uncategorized

Belastingdienst kampt met capaciteitstekort voor innen coronabelastingschulden

Volgens de Algemene Rekenkamer staat de Belastingdienst voor een uitdaging: het innen van de resterende coronabelastingschulden. Deze schulden bedragen maar liefst €5,7 miljard. Tijdens de coronapandemie kregen bedrijven en zzp’ers voor een totaalbedrag van €40 miljard aan belastinguitstel, wat destijds cruciaal was voor veel ondernemers om te overleven. Hoewel ondernemers inmiddels zo’n €26 miljard hebben afgelost, blijft een aanzienlijk bedrag onbetaald.

Te weinig capaciteit

Het ontbreekt de Belastingdienst echter aan voldoende capaciteit om deze resterende coronabelastingschulden effectief aan te pakken. De openstaande coronaschulden variëren sterk per onderneming; van €8 tot maar liefst €1,3 miljard. Voornamelijk mkb-bedrijven en zzp’ers in branches zoals de detailhandel, bouw en onderzoek en advies worden hierdoor getroffen. Al voor de uitstelregeling was duidelijk dat een deel van deze schulden mogelijk oninbaar zou zijn. De minister van Financiën ging destijds uit van een bedrag van €2,5 miljard.

Lage prioriteit voor toezicht

Het gebrek aan capaciteit heeft als gevolg dat toezicht momenteel de laagste prioriteit heeft. Dit betekent dat er nauwelijks dwangmaatregelen worden genomen na het versturen van een dwangbevel. Daarnaast beperkt het personeelstekort de mogelijkheid om maatwerk te bieden aan mkb’ers en zzp’ers. Hierdoor bestaat het risico dat ondernemers dieper in de schulden raken, omdat ze zich minder houden aan belastingwet- en regelgeving.

Kunstmatig overeind blijven geen oplossing

Hoewel coulante regelingen kunnen helpen om financieel gezonde ondernemers overeind te houden, kan dit in combinatie met capaciteitstekorten bij de Belastingdienst ook leiden tot het langer kunstmatig overeind houden van niet levensvatbare bedrijven. Staatssecretaris Van Rij erkent de conclusies uit het rapport en geeft aan op termijn invorderingsmaatregelen te willen nemen tegen ondernemers die niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

Bron: Algemene Rekenkamer, 6 februari 2024