Categorieën
news Uncategorized

Een stabiel en betrouwbaar provinciebestuur voor ondernemers

Als ondernemer wil je kunnen vertrouwen op een stabiel en betrouwbaar provinciaal bestuur. Helaas blijkt uit een recente peiling namens ondernemersorganisaties dat het vertrouwen ontbreekt. Twee derde van de ondernemingen is ontevreden over de stabiliteit en betrouwbaarheid van de politiek. De resultaten zijn gebaseerd op een groep van 2.075 ondervraagde ondernemers die representatief is voor ondernemend Nederland, volgens de onderzoekers. Het onderzoek vond plaats in het kader van de verkiezingen die plaatsvonden op 15 maart.

Afgelopen vijf jaar was een neerwaartse spiraal

Uit het onderzoek komen een aantal bevindingen naar voren die geen vrolijk beeld schetsen. Zo ziet maar 68% een toekomst voor zijn onderneming in Nederland. Van de ondervraagden waren dan ook 62% het eens of volledig een met de stelling dat het ondernemersklimaat in de afgelopen vijf jaar verslechterd is. Dat is ook niet gek aangezien de afgelopen vijf jaar zwaar waren. De zorgen zijn ook niet nieuw. Ondernemers wijzen al geruime tijd op dit probleem. Nog niet zo lang geleden hebben MKB-Nederland en VNO-NCW nog in de tweede kamer gepleit voor stabieler en voorspelbaarder fiscaal beleid.

Toch gaat er geen massale uittocht komen. Uit de cijfers blijkt dat maar 13% overweegt om helemaal of deels te vertrekken. 10% overweegt om serieus te stoppen met de onderneming.

Tekorten, hoge kosten, regeldruk en stress

De ondernemers zitten soms met hun handen in het haar. Het onderzoek geeft ook aan dat het kabinet het op minimaal zes onderwerpen heeft af laten weten. Denk hierbij aan onderwerpen als regeldruk (33%), tekort aan personeel (30%), energietransitie en woningbouw (beide 21%) en toegang tot het stroomnet plus wegen/bereikbaarheid (allebei 16%). Deze onderwerpen hebben direct invloed op het ondernemersklimaat en verdienen meer aandacht van het provinciaal bestuur.

De ontwikkelingen die het meest drukken op het gemoed van de ondernemers bevinden zich in de zes onderwerpen. Denk hierbij aan: tekort aan personeel (53%), regeldruk en trage vergunningsverlening (50%), energiekosten (39%), belastingen en premies (38%) en verduurzaming/energietransitie (24%).

Peiling geeft aan dat er te weinig oog is voor ondernemers

De grootste zorgen liggen niet altijd aan de politiek. Maar er wordt volgens ondernemers te weinig gedaan door openbaar bestuur om het ondernemen makkelijk te maken. 66% is het oneens of volledig oneens met de stelling ‘ik ben tevreden over de betrouwbaarheid en stabiliteit van politiek en bestuur’. Dat is een grote groep. Aangezien 96% zegt politieke besluiten enigszins of veel invloed hebben op bedrijfsmatige keuzes, werkt instabiel bestuur direct door in onzekerheid in de bedrijfsvoering. Het is dus aan de nieuwe provinciebesturen om stabiel beleid te maken en woord te houden, zodat ondernemers weer vertrouwen kunnen hebben in het provinciaal bestuur.